Ogłoszenia duszpasterskie – XVII niedziela zwykła – 28.07.2019r.

1.Dzisiaj nieszpory niedzielne o g. 17.40. Na 17.00 zapraszam do salki osoby zainteresowane wrześniową pielgrzymką na Ukrainę, proszę zabrać paszport.

2.W ramach trwających wakacji jutro kolejny wyjazd dla dzieci i młodzieży na „radosny poniedziałek”. Wyjazd o g. 8.00 od remizy w Biskupicach, można się zapisać na kolejny wyjazd w następny poniedziałek do Myślenic – na Zarabie – Górę Chełm i na Kudłacze.

3.W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia:

 • Poniedziałek – wsp. św. Marty
 • Środa – wsp. św. Ignacego z Loyoli
 • Czwartek – wsp. św. Alfonsa I

4.W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca.

5.Spowiedź święta – dodatkowa w piątek od g. 16.30. Po mszach św. nabożeństwo do NSPJ.  Do chorych z posługą sakramentalną udamy się w piątek od g. 8.30 i sobotę od g.8.30.

6.W sobotę o g. 17.15 spotkanie dla członków ŻR, potem wspólny różaniec z wystawieniem Najśw. Sakramentu, o g. 18.00 msza św. i procesja z figurą MB Szkaplerznej. Na procesję proszę przynieść świece.

7.W tym tygodniu rozpoczyna się miesiąc sierpień zachęcamy do abstynencji i ofiarowanie tego wyrzeczenia za osoby uzależnione.

 1. W piątek można zyskać odpust Porcjunkuli pod zwykłymi warunkami; spowiedź, komunia, modlitwa i oderwanie od grzechu.

9.W miejscach wyznaczonych do nabycia prasa katolicka.

10.Dziś ostatnia niedziela miesiąca – składka na potrzeby parafii. W minioną niedzielę przy poświęceniu samochodów złożyliście 3,452 zł i 6 euro. Za ofiarę Bóg zapłać. Pieniądze zostały wysłane do Miva Polska – fundacji, która wspiera polskich misjonarzy. Za wszelkie dary serca: duchowe i materialne dla naszej wspólnoty serdecznie dziękuję.

11.Można się zapisywać na pielgrzymkę do Czernej i Sanki, która odbędzie się 10 sierpnia – w sobotę.

12.Niech te dni odpoczynku dla jednych i pracy dla drugich będą udane. Szczęść Boże.

 

Intencje mszalne: 29 VII – 4 VIII 2019

Poniedziałek:

630: + Jana Kozika (greg.)

+ Kazimierza Cholewy od wnuczki Anety z mężem i parawnukami

Poza: + Adama Jodłowskiego od Janiny i Ryszarda Paździor

Wtorek:

630:  + Jana Kozika (greg.)

+ Jerzego Winiarczyka od córki Ewy z rodziną

Poza: + Jana Szwagrzyka od pracowników MPO

Środa:  

630:  + Czesława Borzęckiego

+ Janiny Waśniowskiej od siostrzenicy Małgorzaty Zając z rodziną

1800: + Ryszarda Paździerkiewicza 10 r. śm.

Poza: + Kingi Filus od Ewy i Mieczysława Dudów

Czwartek:

630:   + Krzysztofa Malinowskiego od siostry Marii z rodziną

+ Władysławy Jachimczak od koleżanek i kolegów z zakładu pracy córki Bożeny

1800: + Władysława Konopki, rodziców: Franciszka i Karoliny, zięcia Jerzego Musiała, synowej Bożeny Konopka

Poza: + Marcjanny Kulma od Krzysztofa i Doroty Korta z córkami

Piątek:     

630:  + Eugeniusza Tańculi 30 r. śm., żony Teofili

+ Marii Magiera od córki Hani z rodziną

1800: + Anieli Konopka (im.), męża Jarosława, synów: Józefa i Zygmunta

Poza: + Jacka Augustynka od koleżanki Małgosi z rodziną

Sobota:  

630: + Stanisławy, Jana Jaszczyk r. śm.

+ Ryszarda Fortuny od żony z córką i synem Marcinem

1800: DO MB SZKAPLERZNEJ

Poza: + Marii Olchawskiej od rodziny Kowalików

Niedziela:

630:  + Krzysztofa Malinowskiego od szwagra Zdzisława z rodziną

        + Adama Serafina od syna Mariusza z Asią

930:  + Natalii, Jana Rzeszut, syna Kazimierza, Władysława Lupy

1100: + Józefa Traczyka 44 r. śm., żony Krystyny

1800: + Jana Gaczoła 5 r. śm.

DPS: ZA PARAFIAN

Poza: + Sylwestra Kosteckiego od Lucyny i Jerzego Babicz z Łazan

 

Kaplice w niedzielę 4 VIII:

815 – Przebieczany: + Anny Dulik

1015 – Trąbki: + Franciszka i Marii

1215 – Zabłocie: Dziękczynna w 75 r. ur. Zofii, z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB

Kaplice w tygodniu  30 VII – 1 VIII:

1900: Zabłocie –  + Janiny Jaszczyk 4 r. śm., męża Franciszka

1900: Trąbki –  + Stanisława Olchawskiego r. śm., żony Marii, rodziców, teściów

1900: Przebieczany – + Konrada Kosteckiego

 

DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ  VIII 2019

 O błog. Boże  dla Bolesława z okazji imienin

O szczęśliwe rozwiązanie dla Beaty  i zdrowie dla mamy i dziecka

Dziękczynna w 25 r. ślubu  Teresy i Marcina, z prośbą o błog. Boże, opiekę MB i dary Ducha Świętego dla Jubilatów i ich dzieci

Dziękczynna w 5 r. ślubu Sabiny i Gabriela oraz 1 r. ur. Anielki, z prośbą o błog. Boże i opiekę MB oraz o błog. Boże dla Blanki

Dziękczynna w 1 r. ślubu Magdy i Piotra Baińskich, za dar potomstwa, z prośbą o opiekę MB Szkaplerznej na dalsze lata

Dziękczynna w 7 r. ślubu Patrycji i Dawida, z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla nich i ich dzieci

O powrót do zdrowia dla Marii i łaski dla członkiń  II Róży Kobiet z Trąbek i ich rodzin

O szczęśliwe zbiory, zachowanie od klęsk żywiołowych i nieszczęść od II Róży Kobiet z Trąbek

O błog. Boże dla pielgrzymów do Lichenia

Dziękczynna dla darczyńców, za okazaną pomoc i wsparcie po pożarze od Małgorzaty Smagło

Dziękczynna za otrzymane łaski dla całej rodziny  oraz o błog. Boże dla mieszkańców Sułowa Dołki

+ Józefy Piwek

+ Krzysztofa Malinowskiego od Alicji i Leszka Malinowskich

+ Krystyny Wróbel 7 r. śm.

+ Michaliny Kubik 9 r. śm., męża Kazimierza 5 r. śm., i rodziców

+ Tadeusza Kurzawy r. śm., syna Antoniego, rodziców, teściów

+ Marii Magiera od III Róży MB Szkaplerznej

+ Sebastiana Jani, żony Katarzyny i rodziców

+ Stefanii Ochońskiej r. śm., męża Piotra; Krystyny Tańcula, męża Józefa

+ Edwarda Waśniowskiego, żony Genowefy, synów: Mariana i Stanisława; Czesława Waśniowskiego, żony Heleny; Stanisława Adamskiego, żony Genowefy, syna Zbigniewa

+ Anny Wicher, zmarłych z rodziny Wichrów i Mamro

+ Anny Wicher (im.), męża Stanisława od córki z rodziną

+ Anny Dulik od Bogusławy i Jacka Armata z rodziną

+ Adama Jodłowskiego od sąsiadów Danuty i Adama

+ Zofii Kasina od Moniki Grochot z córką Emilką

+ Jana Szwagrzyka od Marcina Kowalskiego z rodziną

+ Kingi Filus od sołtysa i rady sołeckiej z Tomaszkowic

+ Franciszka Kuć od Doroty i Jana z Wadowic

+ Marcjanny Kulma od Kowalowej ze Szczygłowa

+ Jacka Augustynka od Jakuba Uchto i rodziców

+ Marii Olchawskiej od koleżanek i kolegów z pracy córki

+ Sylwestra Kosteckiego od Barbary i Waldemara Nowak

+ Dominika Fortuny od cioci Beaty z mężem z Wieliczki

+ Józefy Juszczyk od Krzysztofa Nogi z rodziną

+ Janiny Kopiniak od rodziny Ochońskich z Pacówek

+ Antoniego Waśniowskiego od Magdaleny Michalik z rodziną

+ Ryszarda Kruszyny od rodziny Surmów z Nieznanowic

+ Bożeny Jamka od Barbary i Eugeniusza Jamka

+ Marii Kowalskiej od Gabriela Badury z rodziną

+ Antoniny Jach sąsiada Władka Chytrosia

+ Jana Ochońskiego od Marii Jaszczyk z Trąbek

+ Władysławy Synal od I Róży kobiet MB Łaskawej z Sułowa

+ Tadeusza Kruszyny od rodziny Limanowskich

+ Małgorzaty Gumulec od Emilii Czop

+ Marii Grochot od koleżanek Haliny z firmy SOPEM

+ Blandyny Kluzek od Jóżefy Sosin z rodziną

+ Ewy Kruszyna od kuzynki Marzeny Bocheńskiej z mężem i dziećmi z Tęgonorzy

+ Genowefy Kruszyna od Jaszczykowej z rodziną

+ Doroty Dyduła od kuzynki Anety Chlubny z rodziną

+ Marii Tracz od rodziny Królów

 

Ks. Jan – Intencje pogrzebowe – Sierpień 2019

 1. + Józefy Juszczyk od Krystyny i Czesława Łanoszków
 2. + Janiny Kopiniak od Jana Króla z Siekierczyny
 3. + Antoniego Waśniowskiego od sołtysa i mieszkańców Zborówka
 4. + Ryszarda Kruszyny od rodziny Chomów z Kornatki
 5. + Bożeny Jamka od Haliny i Wiesława Murzańskich z rodziną
 6. + Marii Kowalskiej od rodziny Badurów
 7. + Antoniny Jach od Józefy i Mariana Grochot z rodziną
 8. + Jana Ochońskiego od Joanny i Janusza Kierzyków z dziećmi
 9. + Władysławy Synal od Krystyny Piwkowej
 10. + Małgorzaty Gumulec od firmy AUTO – MAX
 11. + Marii Grochot od Janiny Grochot
 12. + Ewy Kruszyna od kuzynki Ewy Bokowy z mężem i dziećmi z Rożnowa
 13. + Genowefy Kruszyna od Jana i Zofii Górka z rodziną z Krakuszowic
 14. + Doroty Dyduła od rodziny Burda z Łazan
 15. + Marii Tracz od Haliny i Stanisława Wilczek z Okocimia
 16. + Tadeusza Kalety od Barbary Jania
 17. + Zbigniewa Tańculi od wójta gminy Biskupice i pracowników UG
 18. + Ryszarda Fortuny od Fransa i Tesy Kipers z Niemiec
 19. + Janiny Łaszczyk od koleżanki Anny Wojtasik z rodziną z Gdowa
 20. + Marii Ciastoń od rodziny Piechówka z Sułkowa
 21. + Kazimierza Pączek od kolegi Józka Domonia z żoną
 22. + Krystyny Sykała od Bolesława Domonia
 23. + Mariana Limanowskiego od Kupców z Zabiela
 24. + Jerzego Gaczoł od Małgorzaty i Franciszka Kurzawa z rodziną
 25. + Anny Lebiest od Dziurdziów z rodziną
 26. + Jana Nalepy od Franciszka Konopki z rodziną
 27. + Wita Szymskiego od Mariana Lebiesta
 28. + Marii Czop od rodziny Zastawniaków i Desoń z mamą
 29. + Stanisława Górki od rodziny Tekieli z Drogini
 30. + Jana Anioła od Anety i Michała Jaszczyków z rodziną

Ogłoszenia duszpasterskie – XVI niedziela zwykła 21.VII.2019r

Dziś nieszpory niedzielne o g. 17.40, a po mszach św. poświęcenie pojazdów. Ofiara składana przy poświęceniu jest przeznaczona dla organizacji „ MIVA POLSKA”, która wspiera polskich misjonarzy. Więcej informacji o organizacji w gablocie w przedsionku kościoła,

Serdecznie dziękuję wszystkim parafianom i gościom za udział w uroczystości odpustowej ku czci MB Szkaplerznej. Bóg zapłać za pomoc i dary przekazane na ten cel. Bóg zapłać za życzliwość i modlitwę w intencji ks. Prałata i mojej z okazji świętowania jubileuszu.

Trwają wakacje – zapraszamy dzieci, młodzież i rodziny na wspólne wyjazdy parafialne „RADOSNE PONIEDZIAŁKI”, jutro wyjazd o 8.00 od remizy do Zakopanego i na Wiktorówki, za tydzień do Szczyrku i Wisły. Zapisy w zakrystii     i kancelarii.

Spotkanie dla osób zainteresowanych pielgrzymką na Ukrainę  w  przyszłą niedzielę na g. 17.00 do salki w domu parafialnym. Proszę przynieść ze sobą paszporty.

10 sierpnia – w sobotę  organizujemy pielgrzymkę do Czernej – sanktuarium MB Królowej Szkaplerza Świętego oraz do Sanki – najmniejszego i najmłodszego Sanktuarium MB w Polsce. Koszt 50 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii.

Zapisy na pielgrzymkę „ szlakiem św. Jana Pawła II w kancelarii i zakrystii.

W miejscach wyznaczonych prasa katolicka GN, Niedziela, Źródło i Mały Gość Niedzielny.

W przyszłą niedzielę – ostatnią miesiąca składka inwestycyjna.

Wszystkim parafianom i gościom, życzymy bezpiecznego i radosnego czasu. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia szczęścia – niech nam Bóg błogosławi i strzeże.

 

Intencje mszalne: 22 VI –  28 VII

 

Poniedziałek:

630:  + Jana Kozika (greg.)

+ Marii Flak od siostry Rozalii

Poza:  + Bolesława Bednarza od Leszka i Bożeny Serafin z dziećmi z Chrostowej

 

Wtorek:

630:   + Jana Kozika (greg.)

+ Roberta Goryckiego od żony

Poza: + Marcina Kucharczyka od kolegi Tomka i koleżanki Beaty z dziećmi

 

Środa:

630:   + Jana Kozika (greg.)

+ Zbigniewa Tańculi od syna Marcina

1800: + Agnieszki Permus 18 r. śm.

Poza: + Józefa Ciastonia od Zofii Sala

 

Czwartek :

630:  + Andrzeja Czyżowskiego 3 r. śm., rodziców: Janiny i Eugeniusza

        + Marii i Benedykta Kupiec i zmarłych z rodziny

1800: + Jana Kozika (greg.)

Piątek:

630: + Anny, Wacława Lidwin

+ Anny Chytroś (im.)

1800:  + Jana Kozika (greg.)

Sobota:  

630: + Jana Kozika (greg.)

+ Jerzego Wcisło od siostrzenicy Barbary z rodziną

1800: + Grażyny Grabowskiej

 

Niedziela:

630:  Dziękczynna w 30 r. ślubu Jerzego i Joanny, z prośbą o zdrowie, błog. Boże dla Jubilatów i całej rodziny

        + Marka Oleksego od teściowej Zofii

930:  + Anny Szlapak

1100:  + Jana Kozika (greg.)

1800: + Marii Limanowskiej, męża Marcina r. śm.

DPS: 

 

Kaplice w niedzielę 28 VII:

815 – Przebieczany: + Krzysztofa Rączki

1015 – Trąbki: Dziękczynna w 10 r. ślubu Anny i Jóżefa, z prośbą o zdrowie, błog. Boże dla Jubilatów i całej rodziny

1215 – Zabłocie: + Stanisławy Świeży 23 r. śm., męża Tadeusza, syna Pawła

Kaplice w tygodniu 23 – 25 VII:

1900: Zabłocie –  + Franciszka Nowaka, żony Weroniki, syna Tadeusza

1900: Trąbki –  + Leokadii i Stanisława Daniłoś i zmarłych z rodziny

1900: Przebieczany – + Anny Terczyńskiej, męża Jana

Ogłoszenia duszpasterskie – XV niedziela zwykła – 14.07.2019r.

Kalendarz liturgiczny:

– w poniedziałek wspomnienie św. Bonawentury bpa i doktora Kościoła

– we wtorek wspomnienie NMP z Góry Karmel

 

Dzisiaj przeżywamy uroczystość parafialną ku czci NMP Szkaplerznej. Modląc się o Bożą opiekę nad naszą parafią szczególnie polecamy dziś ks. Prałata przeżywającego 60 rocznicę święceń kapłańskich i ks. Proboszcza w 25 rocznicę święceń kapłańskich. Suma odpustowa o g. 11.00. Dziś o 17.40 zapraszamy na modlitwę nieszporów niedzielnych

W tym tygodniu III piątek miesiąca. Zapraszamy na modlitwę ku czci Bożego Miłosierdzia. O 17.45  fragmenty Dzienniczka św. S. Faustyny, następnie Msza św. z Koronką i adoracja do 21.00. Zakończymy ją Apelem Jasnogórskim.

W przyszłą niedzielę z racji przypadającego w następny czwartek wspomnienia Św. Krzysztofa, patrona kierowców, po wszystkich Mszach Św. na parkingu przy kościele i kaplicach odbędzie się poświęcenie pojazdów z modlitwą o bezpieczne i szczęśliwe podróżowanie.

W ostatnią sobotę lipca kolejna wędrówka śladami św. JP II. Serdecznie zapraszamy. Zapisy w zakrystii i u ks. Macieja.

W minionym tygodniu Bóg powołał do siebie śp. Marię Magiera z Biskupic i Adama Serafina z Przebieczan. Polećmy ich i bliskich nam zmarłych Bożemu Miłosierdziu: Wieczne odpoczywanie…

Wszystkim Parafianom i Gościom niech Pan błogosławi.

 

Intencje mszalne: 15 VII – 21 VII 2019

Poniedziałek:

630: + Jana Kozika (greg.)

+ Janiny Waśniowskiej od siostrzenicy Małgorzaty Zając z rodziną

Poza: + Anieli Domoń od Teresy i Marka Paliś i Tadeusza Chytrosia

Wtorek:

630:  + Jana Kozika (greg.)

+ Władysławy Jachimczak od córek Bożeny i Doroty z rodzinami

Poza: + Władysława Szczudło od Zbigniewa Dudka z Dobranowic

Środa:  

630:  + Władysława Dębowskiego, żony Leontyny, syna Władysława

+ Marii Magiera od córki Bogusi z rodziną

1800: + Jana Kozika (greg.)

Poza: + Adama Kanarka od Krystyny i Jerzego Sagan z rodziną

Czwartek:

630:   + Marii Majkowskiej, męża Franciszka, córki Danuty, zięcia Mieczysława, zięcia Józefa

+ Adama Serafina od żony

1800: + Jana Kozika (greg.)

Poza: + Wiesława Jamki od koleżanek i kolegów z placu

Piątek:     

630:  + Jana Kozika (greg.)

+ Władysławy Kurzawa od wnuczki Asi z Andrzejem

1800: DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Poza: + Władysławy Kurzawa od rodziny Kaczorów z Raciborska

Sobota:  

630: + Jana Kozika (greg.)

+ Marcjanny Kulma od wnuka Michała z rodziną

1800: + Czesława Wrześniaka 9 r. śm.

Poza: + Józefa Ptak od Krystyny Ptak z rodziną

Niedziela:

630:  Dziękczynna w r. ur. Anny, z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB

        + Kazimierza Cholewy od wnuka Jakuba z Agnieszką

930:  W 12 r. ślubu Emilii i Jerzego, z prośbą o błog. Boże i opiekę MB

1100: + Anny Kowalik, męża Józefa

1800: + Jana Kozika (greg.)

DPS: + Józefa Kukiełkę od żony z rodziną

Poza: + Tadeusza Wilk od Urszuli Dudy z rodziną

 

Kaplice w niedzielę 21 VI:

815 – Przebieczany: + Stanisława Kudasa 10 r. śm., żony Marii, wnuka Mariusza, Andrzeja Kułakowskiego

1015 – Trąbki: Dziękczynna w 25 r. ślubu Elżbiety i Jerzego, z prośbą o błog. Boże i opiekę MB

1215 – Zabłocie: Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB dla Danuty

Kaplice w tygodniu  16 – 18 VII:

1900: Zabłocie –  za zmarłych /zbiorowa/

1900: Trąbki –  za zmarłych /zbiorowa/

1900: Przebieczany – za zmarłych /zbiorowa/

 

Zabłocie –  msza św. zbiorowa 16.VII. 2019 

 1. + Marii Kot od rodziny Bochenków
 2. + Adama Grodowskiego od rodziny Czopów z Bodzanowa
 3. + Małgorzaty Gumulec od kuzyna Mieczysława z rodziną
 4. O zdrowie i opiekę MB Różańcowej dla członkiń II Róży z Zabłocia

Trąbki – msza św. zbiorowa 17.VII. 2019r. 

 1. + Zofii Waśniowskiej od Jadwigi i Pawła Szlachtów
 2. + Jerzego Gaczoł od sąsiadów Zająców
 3. + Stanisława Górki od rodziny Wieczorków
 4. + Bolesława Bednarza od rodziny Wiśniowskich
 5. + Jana Szwagrzyka od Władysława Kamisińskiego
 6. + Marii Olchawskiej od rodziny Waśniowskich
 7. + Antoniego Waśniowskiego od rodziny Turchanów i Dubielów z Trąbek
 8. + Bożeny Jamka od koleżanek z Róży św. Anny z Trąbek
 9. + Marii Kowalskiej od Marii Dudek z córką
 10. + Doroty Dyduła od chrześnicy Małgorzaty z rodziną
 11. + Marka Zająca od sąsiadów Feliksów
 12. + Roberta Goryckiego od Alicji Guszpil z rodziną
 13. + Jerzego Wcisło od sąsiadów Kotów
 14. + Marka Oleksego od Tomka Suchego z Jaworza
 15. + Franciszka Jaszczyka, żony Wiktorii
 16. + Janiny Jaszczyk, męża Franciszka

Przebieczany – msza św. zbiorowa    18.VII. 2019r. 

 1. + Edwarda Tracz od rodziny Nogów
 2. + Marii Ciastoń od Bożeny i Mariusza z rodziną
 3. + Mariana Limanowskiego od Barbary i Tadeusza Łanoszka
 4. + Wiesława Jamki od Stefana z rodziną
 5. + Tadeusza Wilka od Grażyny i Józefa Janik z rodziną
 6. + Zofii Kasina od sąsiadów Brożków
 7. + Kingi Filus od Wójta i pracowników UG i GZOS Biskupice
 8. + Sylwestra Kosteckiego od rodziny Wysockich
 9. + Józefy Juszczyk od Franciszka Ciastonia z Przebieczan
 10. + Heleny Kowalskiej od siostry
 11. + Ewy Kruszyna od kuzynki Siatka z rodziną
 12. + Marii Tracz od Stanisława Tracza z rodziną
 13. + Tadeusza Kalety od Michała Przeciszowskiego z żoną Iwoną
 14. + Jacka Kuć od kolegów z Przebieczan
 15. + Władysława Kubika od sąsiadów Dziurdziów
 16. + Marii Flak od Marcina Tracz z rodziną
 17. + Zbigniewa Tańculi od kuzyna Krzyśka Tańculi z żoną
 18. + Jerzego Winiarczyka od rodziny Kaletów
 19. + Adama Serafina od bratowej Reginy
 20. + Adama Kota od żony
 21. + Stanisława Ligęzy od cioci
 22. + Kazimiery Ptak od męża i dzieci
 23. + Józefa Fliśnika, żony Anny, syna Zygmunta 37 r. śm.
 24. + Michała Anaszkiewicza 21r. m.
 25. + Antoniego Szostaka, żony Anny
 26. + Anny Noga (im.), męża Józefa

Ogłoszenia duszpasterskie – XIV niedziela zwykła 07.VII.2019r.

1.Dziś pierwsza niedziela miesiąca – na zakończenie każdej mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.

 1. W kalendarzu liturgicznym :

* poniedziałek – św. Jana z Dukli

*czwartek – św. Benedykta, patrona Europy.

3.W przyszłą niedzielę w naszej parafii Uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej Szkaplerznej – suma odpustowa o g. 11.00 – na tej mszy św. będziemy modlić się w intencji księdza Prałata Tadeusza Dąbrowskiego, który przeżywa 60 rocznicę święceń kapłańskich i księdza Proboszcza w 25 rocznicę święceń. Na sumę i uroczystość zapraszamy wszystkich parafian. Prosimy o uświetnienie uroczystości przez chór, orkiestrę strażaków, stowarzyszenia, dzieci komunijne i dziewczynki sypiące kwiaty.

4.W zakrystii i w kancelarii można się zapisać na parafialne wyjazdy „Radosne poniedziałki”.  Pierwszy wyjazd 15 lipca do Szczawnicy i Niedzicy. Zgody dla dzieci do odbioru w zakrystii. Przy zapisie proszę dokonać wpłaty. Na wyjazdy zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 1. W najbliższą sobotę, 13 lipca, wyjazd na nabożeństwo fatimskie na Krzeptówki o godz. 15.00
 2. Do najbliższego piątku – 12 lipca – do g. 14.00 można na parkingu przy kościele składać zużyty sprzęt elektryczny, który zbiera fundacja „Pomoc Kościołowi” środki są przeznaczone dla misjonarzy.
 3. Serdeczne Bóg zapłać za ofiarę inwestycyjna – w miniona niedzielę zebraliśmy 9320 zł i 4 euro. Bóg zapłać też za modlitwy za parafię i pracę na rzecz naszej wspólnoty.
 4. W minionym tygodniu Bóg powołał do siebie: + Janinę Waśniowską i + Władysławę Jachimczak. Polećmy je i bliskich nam zmarłych Bożemu Miłosierdziu: Dobry Jezu, a nasz Panie…
 5. Na czas wakacji niech Bóg wszystkim udziela błogosławieństwa. Zachęcamy też do nabywania i czytania prasy katolickiej.

 

Intencje mszalne: 08 VI –  14 VII

Poniedziałek:

630:  + Jana Kozika (greg.)

Dziękczynna, z prośbą o błog. Boże dla Heleny Jaszczyk

Wtorek:

630:   + Jana Kozika (greg.)

+ Doroty Dyduła od Róży Kobiet z Darczyc

 Środa:

630:   + Jana Kozika (greg.)

+ Marka Zająca od brata Ryszarda z rodziną

1800: + Marii Kornio, Ryszarda Skórskiego

 Czwartek :

630:  + Władysławy Kasprzyk, męża Jana

        + Władysława Kubika od syna Piotra z rodziną

1800: + Jana Kozika (greg.)

 Piątek:

630: + Janiny Czyżowskiej 16 r. śm., męża Eugeniusza, syna Andrzeja

+ Marii Flak od wnuków: Magdy i Przemka

1800:  + Jana Kozika (greg.)

Sobota:  

630: + Jana Kozika (greg.)

+ Jerzego Winiarczyka od żony

1800: + Aliny Kozik 3 r. śm.

Niedziela:

630:  + Jana Kozika (greg.)

        + Mieczysława Juszczyka od 9 r. śm.

930:  + Anny, Adolfa Guszpil

1100: ZA PARAFIAN

1800: + Grażyny Grabowskiej 12 r. śm., teściów: Józefy i Władysława

DPS:  O zdrowie i błog. Boże dla Marii Żurowskiej w 95 r. ur

 

Kaplice w niedzielę 14 VII:

815 – Przebieczany: + Anny Kot 9 r. śm.., męża Józefa

1015 – Trąbki: + Elżbiety Ilnickiej 12 r. śm.

1215 – Zabłocie: + Weroniki, Mieczysława Kurowskich 12 r. śm.

Kaplice w tygodniu 09 – 11 VII:

1900: Zabłocie – + Stanisława Ciastonia 35 r. śm., żony Marianny

1900: Trąbki – + Andrzeja Kubata i zmarłych z rodziny

1900: Przebieczany – + Marii Starowicz, męża Mariana, syna Mariana