Zmarli w 3 kwartale 2012 roku

Zmarli w 3 kwartale 2012

1.      śp. Anna Łanoszka
–       od bratowej z całą rodziną Pilchów z Koszęcina
–       od rodziny Dyrków z Blichowa
–       od rodziny Szwagrzyków z Zagórza
–       od byłych sąsiadek Mastalskich
–       od rodziny Waśniowskich ze Zborówka
2.      śp. Waleria Satora
–       od rodziny Wiechniak i Szlósarczyk z Brzączowic
–       od rodziny Manieckich
–       od Ewy Kowalik z rodziną
–       od Anny i Andrzeja Piech
–       os Stanisławy Kowalskiej
3.      śp. Krystyna Grabowska
–       od Łukasza i Sylwii Grabowskich z dziećmi
–       od Rodziny Buzałów
–       od Marii Kojder z Bodzanowa
–       od Anety i Grzegorza Kowal z rodziną
–       od Bogdana z żoną
4.      śp. Krystyna Wróbel
–       od właścicieli firmy Plata
–       od rodziny Kuźnickich
–       od rodziny Kosteckich z Krakowa
–       od Lucyny Janowskiej z rodziną
–       od rodziny Urbanów
–       od Edka i Bernadki Limanowskich
–       od rodziny Paździor
–       od rodziny Nowaków i Pani Wysockiej
–       od rodziny Jaglarzy
–       od rodziny Włudyków
5.      śp. Piotr Kamisiński
–       od rodziny Pażuchów
–       od wujka Staszka
–       od rodziny Szwagrzyków
–       od rodziny Mitków, Mirków, i Sioła
6.      śp. Maria Filipowska
–       od rodziny z Jaworzna
–       od rodziny Solichów z Bielska
–       od rodziny Szafranów i Frączków z Tłuczani
7.      śp. Mieczysław Siuda
–       od rodziny Piwków
–       od rodziny Strojnych
–       od Franciszka Kowalskiego z rodziną
–       od rodziny Górków z Krauszowic
–       od Janiny i Adama Grodowskich z rodziną

Zmarli w 2 kwartale 2012 roku:

Zmarli w 2 kwartale 2012 roku:

Jaszczyk Helena ( od chrześnicy Marii z bratem ).
Jaszczyk Helena ( od Janiny Jaszczyk z Biskupic ).
Jaszczyk Helena ( od Więcławów z rodziną ).
Kot Wojciech ( od rodzin: Hyży i Miechowiczów ).
Kot Wojciech ( od rodziny Pietrzyków ).
Kot Wojciech ( od pracowników sekcji eksploatacji w Krakowie ).
Kot Wojciech, Janina żona ( od Tadeusza i Zofii Kurek z Krakowa ).
Pracuch Wiesław ( od kolegi Mariana ).
Pracuch Wiesław ( od Pawła Ciastonia z rodziną ).
Pracuch Wiesław ( od rodziny Bochniaków ).
Pracuch Wiesław ( od Gałkowskich i Nogów ).
Pracuch Wiesław ( od rodziny Rakoczych ).
Siuda Genowefa ( od chrześnicy Barbary ).
Siuda Genowefa ( od rodziny Górków z Krakuszowic ).
Siuda Genowefa ( od rodziny Grodowskich z dziećmi ).
Siuda Genowefa ( od rodziny Strojnych ze Szczygłowa ).
Siuda Genowefa ( od rodziny z Zagórza ).
Siuda Genowefa (od rodziny Pilchów z Grodkowic, jej rodziców i rodzeństwo).
Siuda Genowefa ( od Celiny i Wiesława Kyrc ).
Turchan Franciszek ( od rodziny Kaletków ).
Turchan Franciszek ( od rodziny Kasprzyków ).
Turchan Franciszek ( od rodziny Kulmów ze Zborówka ).
Turchan Franciszek ( od rodziny Onaków ).
Turchan Franciszek ( od szwagra ze Świętochłowic z rodziną ).
Turchan Franciszek ( od Chytrosiów ze Szczygłowa ).
Zawiślan Tadeusz ( od rodziny Pawlików ).

Zmarli w 1 kwartale 2012 roku:

Zmarli w 1 kwartale 2012 roku:
 
Anioł Józefa ( od chrześnicy Barbary Biedroń z rodziną ).
Anioł Józefa ( od Heleny Jaszczyk z rodziną ).
Anioł Józefa ( od kierownictwa, koleżanek i kolegów z pracy Niny ).
Anioł Józefa ( od rodziny Kulmów z Dobranowic ).
Anioł Józefa ( od rodziny Pajdaków z Trąbek ).
Anioł Józefa ( od rodziny Poznańskich i Królików z Ochmanowa ).
Anioł Józefa ( od Sabiny Surówki z rodziną ).
Anioł Józefa ( od Rysi z rodziną ).
Domoń Zdzisław ( od rodziny Jachimczaków z Bodzanowa ).
Domoń Zdzisław ( od rodziny Kurtyków ).
Domoń Zdzisław ( od rodziny Mańków ).
Domoń Zdzisław ( od rodziny Pręcikowskich ).
Domoń Zdzisław ( od sąsiadki Kruszynowej ).
Domoń Zdzisław ( od rodziny Wronów ).
Grabka Zofia ( od Anny Piech z rodziną ).
Grabka Zofia ( od koleżanek i kolegów Ani ze zmiany nocnej ).
Grabka Zofia ( od rodziny Mańków ).
Grabka Zofia ( od właścicieli i pracowników piekarni „Dom chleba” ).
Grabka Zofia ( od właścicieli i pracowników piekarni „Dom chleba” ).
Grabka Zofia ( od właścicieli i pracowników piekarni „Dom chleba” ).
Grabka Zofia ( od znajomych z Nowej Wsi ).
Grabka Zofia, Tadeusz ojciec ( od rodziny Czesaków z Brzeźnicy ).
Jakubiec Zofia ( od rodzin: Kukla i Jakubiec z Nowego Wiśnicza ).
Jakubiec Zofia ( od rodziny Gołdasów z Królówki ).
Jaszczyk Stanisław ( od Augustynków z Wieliczki ).
Jaszczyk Stanisław ( od Barbary i Dariusza Pacocha z dziećmi ).
Jaszczyk Stanisław ( od Doroty i Roberta Chwajoł z rodziną ).
Jaszczyk Stanisław ( od grupy przyjaciół z Sarbinowa ).
Jaszczyk Stanisław ( od Karoliny Waś z Podłęża z rodziną ).
Jaszczyk Stanisław ( od koleżanki Eli z Gdowa ).
Jaszczyk Stanisław ( od kuzynek Michaliny i Wandy z Krakowa ).
Jaszczyk Stanisław ( od Lucyny z Podłęża z rodziną ).
Jaszczyk Stanisław ( od Nelii i Joniego z Rumunii ).
Jaszczyk Stanisław ( od pracowników firmy MAT-BUS i MAT-POL
Jaszczyk Stanisław ( od rodziny Kot z Jawczyc i Bodzanowa ).
Jaszczyk Stanisław ( od rodziny Nowaków z Niepołomic ).
Jaszczyk Stanisław ( od rodziny Orzechowskich z Gdowa ).
Jaszczyk Stanisław ( od rodziny Wajdów z Gdowa ).
Jaszczyk Stanisław ( od Marii Juszczyk z Ochmanowa ).
Kot Janina ( od koleżanek z pracy Basi ).
Kot Janina ( od rodziny Miechowiczów i Hyży ).
Kot Janina ( od Zofii i Tadeusza Kurek ).
Kruszyna Stanisław ( od Adama Wróbla z rodziną ).
Kruszyna Stanisław ( od kuzyna Józka z rodziną ).
Kruszyna Stanisław ( od rodziny Kumorowskich ).
Kubik Aniela ( od Janiny i Franciszka Czopów z Bodzanowa ).
Kubik Aniela ( od Karasiów i Jeziorków z Podolan ).
Kubik Aniela ( od Krystyny i Tadeusza Kuder ).
Kubik Aniela ( od kuzynki Ludwiki Kurzawy ze Szczytnik z rodziną ).
Kubik Aniela ( od rodziny Kowalików ze Sławkowic ).
Kubik Aniela ( od rodziny Kupców ze Sławkowic ).
Kubik Aniela ( od rodziny Kurzawów z Pacówek ).
Kubik Aniela ( od rodziny Waśniowskich ).
Kurzawa Jan ( od rodziny Czopów z Bodzanowa ).
Kurzawa Jan ( od rodziny Klusków ).
Kurzawa Jan ( od rodziny Michalików z Koźmic Wielkich ).
Nosal Czesław ( od rodziny Prusaków ).
Nosal Czesław ( od rodziny z Moszczanicy ).
Nosal Czesław ( od Władysławy Satorowej ).
Olchawski Mieczysław ( od kuzyna Tadka z rodziną ).
Olchawski Mieczysław ( od kuzynki Anny ).
Olchawski Mieczysław ( od sąsiadki Albiny Kulma ).
Przepolska Barbara ( od bratowej Marysi z Ptaszkowej ).
Przepolska Barbara ( od Iwony i Krzysztofa Jania ).
Przepolska Barbara ( od Józefy Czajkowskiej ).
Przepolska Barbara ( od rodziny Ptaków ).
Przepolska Barbara ( od rodziny Sochackich i Winiarczyków ).
Siuda Janina ( od koleżanek Marysi z pracy ).
Siuda Janina ( od rodziny Kupców ze Sławkowic ).
Siuda Janina ( od rodziny Siudów z Zagórza ).
Siuda Janina ( od rodziny Zająców z Zagórza ).
Sosin Józef ( od bratanka Krzysztofa z Gdowa ).
Sosin Józef ( od kuzyna Mariana z rodziną z Suchej Beskidzkiej ).
Sosin Józef ( od rodziny Mika ).
Szczerba –Wójcik Michalina ( od rodziny Kasprzyków ).
Wojciechowski Władysław ( od bratanka Józefa z rodziną ).
Wojciechowski Władysław ( od rodziny Dańdów z Koźmic ).
Wojciechowski Władysław ( od rodziny Nogów ).
Zapiór Jan ( od Janiny Domoń ).
Zapiór Jan ( od kuzynek i kuzyna z rodzicami z Brzeska ).
Zapiór Jan ( od kuzynki Teresy Waligóra z mężem i dziećmi ).
Zapiór Jan ( od Włodarczyków ze Sławkowic, Matyldy z mężem i dziećmi ).

Zmarli w 4 kwartale 2011 roku:

Zmarli w 4 kwartale  2011 roku:

Janus Karolina ( od Szelągów i Borowców ).
Janus Karolina ( od rodziny Stańdów ).
Janus Karolina ( od rodziny Babiczów ).
Janus Karolina ( od rodziny Włudyków ).
Juszczyk Katarzyna ( od rodziny Łanoszków ).
Kowalski Jerzy ( od rodziny Windaków z Jankówki ).
Sala Witold ( od Marii i Franciszka Karlak ).
Sala Witold ( od Tadeusza Spyrka ).
Sala Witold ( od Adama Spyrka ).
Sala Witold ( od Janusza i Anety Orawiec.
Sala Witold ( od rodziny Gurgulów z Iwkowej ).
Sala Witold ( od rodziny Tomasików ze Słomianej ).
Szwed Józef ( od pracowników z Komety ).
Szwed Józef ( od rodziny Szafrańskich ).
Szwed Józef ( od Barbary Batko ).
Szwed Józef ( od rodziny Guzowskich ).
Zadak Adam ( od rodziny Szostaków z Łazan ).
Zadak Adam ( od rodziny Stoszków z Mszany Dolnej ).
Zadak Adam ( od Heleny i Kazimierza Danek z Wilamowic ).
Zadak Adam ( od Jacka Rybińskiego ).
Zadak Adam ( od Bogumiły i Mieczysława Biesik z Wilamowic ).
Zadak Adam ( od rodziny Hoderów z Wilamowic ).
Zadak Adam ( od rodziny Drobniaków i Jonkiszów ).
Zając Stefania ( od Genowefy i Juliana z Rabki ).
Zając Stefania ( od Zbigniewa z rodziny ze Skawy ).

Zmarli w 3 kwartale 2011 roku:

Zmarli w 3 kwartale  2011 roku:


Kasprzyk Marek ( od rodziny Kierzyków ).
Kasprzyk marek ( od rodziny Wójcików ).
Kasprzyk Marek ( od rodziny Ochońskich z Biskupic ).
Merwart Jerzy ( od Jana i Barbary Ochońskich ).
Merwart Jerzy ( od kolegów z Zakładu Gospodarki komunalnej w Wieliczce ).
Musiał Jerzy ( od Mariana i Marty Tańcula z Bodzanowa ).
Musiał Jerzy ( od Wójta i pracowników Urzędu Gminy ).
Musiał Jerzy ( od rodziny z Sulechowa ).
Musiał Jerzy ( od Grażyny i Józefa Domoniów z dziećmi ).
Musiał Jerzy ( od Jerzego Muszańskiego z rodziną ).
Musiał Jerzy ( od rodziny Kwiatków ).
Musiał Jerzy ( od szwagra Jana Konopki z żoną i dziećmi ).
Musiał Jerzy ( od pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Biskupicach ).
Ochoński Stanisław ( od brata Józka ).
Ochoński Stanisław ( od rodziny Potrzyszcz i Gwóźdź ).
Ochoński Stanisław ( od Sabiny Wrześniak z rodzina z Bodzanowa ).
Ochoński Tadeusz ( od Jolanty i Pawła Kazel ).
Olchawski Stanisław ( od rodziny Masiorów ).
Olchawski Stanisław ( od rodziny Kulków ).
Olchawski Stanisław ( od Renaty Włodek z rodziną ).
Olchawski Stanisław ( od Antoniego Waśniowskiego z rodziną ).
Olchawski Stanisław ( od Anny Dziuby z Bodzanowa ).
Palonek Józef ( od rodziny Sałaciaków i Paprotów ze Szczyrzyca ).
Palonek Józef ( od rodziny Kaliszów z Jawczyc ).
Palonek Józef ( od Chytrosiów ze Szczygłowa ).
Palonek Józef ( od rodziny Zapiórów ).
Palonek Józef ( od rodziny Kaliszów z Łazan ).
Palonek Józef ( od Kołodziejów z Liplasu ).
Pasek Józefa ( od Konopkowej z rodziną Musiałów ).
Pasek Józefa ( Janiny Rapacz z rodziną ).
Pasek Józefa ( od chrześniaka Bogdana Domonia ).
Satora Józef ( od Gawlików ze Sławkowic ).
Satora Józef ( od rodziny Florczyków z Cichawy ).
Satora Józef ( od rodziny Duraj ).
Satora Józef ( od rodziny Ciastoniów ).
Waśniowska Elżbieta ( od rodziny Wspaniały ).
Waśniowska Elżbieta ( od Marii Bartyzel ).
Waśniowska Elżbieta ( od rodziny Wójcików i Tomasików ).
Waśniowska Elżbieta ( od Marii Łanoszka ).
Waśniowska Elżbieta ( od rodziny Kulków ).

Zmarli w 2 kwartale 2011 roku:

Zmarli w 2 kwartale  2011 roku:


Augustynek Eugeniusz ( od rodziny Czajów ).
Augustynek Eugeniusz ( od rodzi: Szlemborskich i Pająków ).
Augustynek Eugeniusz ( od koleżanek żony z pracy ).
Augustynek Eugeniusz ( od rodziny Kaniów ).
Augustynek Eugeniusz ( od kolegów syna Krzysztofa ).
Dębowski Jan ( od rodziny Czesaków ).
Dębowski Jan ( od rodziny Muszyńskich z Dobranowic ).
Dębowski Jan ( od sąsiadów Pilchów ).
Dębowski Jan ( od rodziny Stefana Ptasznika z córką ).
Jaszczyk Michał ( od Barbary i Andrzeja Biedroń ).
Jaszczyk Michał ( od sąsiadów Druszczów ).
Jaszczyk Michał ( od rodziny Dziubków.
Jaszczyk Michał ( od rodziny Dubielów ).
Jaszczyk Michał ( od Michaliny Anioł z rodziną ).
Jaszczyk Michał ( od rodziny Kurzawów z Darszyc ).
Jaszczyk Michał ( od rodziny Dębowskich ze Sułowa ).
Jaszczyk Michał ( od kuzynki Antoniny z Dobranowic ).
Jaszczyk Michał ( od Gaczołów z Marszowic ).
Jaszczyk Michał ( od Buczyńskich z Wieliczki ).
Jaszczyk Michał ( od rodziny Woźniaków z Winiar ).
Juszczyk Anna ( od rodziny Klejdyszów )
Juszczyk Anna ( od rodzin Kowalików i Włodków ).
Kolbusz Piotr ( od koleżanek mamy z Herza ).
Kolbusz Piotr ( od Dyrekcji i Nauczycieli Prywatnego Liceum w Gdowie ).
Kruszyna Marianna ( od Filipowskich z Krakowa z rodziną ).
Kruszyna Marianna ( od Emilii Czop z Zabłocia ).
Kruszyna Marianna ( od Franciszka Ochońskiego z rodziną ).
Kruszyna Marianna ( od Tańculów z Bukowca ).
Krystian Wojciech ( od rodziny Krystianów z Czyżowa ).
Krystian Wojciech ( od Pilchów i Porębskich z Grodkowic ).
Krystian Wojciech ( od rodziny Nowaków z Chałupek ).
Krystian Wojciech ( od chrześnicy z Niepołomic z rodziną ).
Lebiest Kazimierz ( od rodziny Piechówka z Sułkowa ).
Lebiest Kazimierz ( od rodziny Wrześniak z Cichawy ).
Lebiest Kazimierz ( od rodziny Ryplów ze Szczygłowa ).
Lebiest Kazimierz ( od rodziny Chytrosiów zs Szczygłowa ).
Lebiest Kazimierz ( od kolegi Włodka Chytrosia ).
Lebiest Kazimierz ( od Katarzyny i Piotra Książków ).
Lebiest Kazimierz ( od Kuzyna z Tomaszkowic ).
Lebiest Kazimierz ( od Beaty i Ewy ze sklepu ze Szczygłowa ).
Majda Antoni ( od rodziny Światowców ).
Olchawska Helena ( od rodziny Porębskich ).
Paździerkiewicz Dorota ( od rodziny Jakubiaków z Trąbek ).
Paździerkiewicz Dorota ( od rodziny Nowaków ).
Paździerkiewicz Dorota ( od rodziny Ptaków ).
Paździerkiewicz Dorota ( od rodziny Ziobrów ).
Tracz Józef ( od rodziny Słowików ze Szczawnicy ).
Tracz Józef ( od Grażyny i Romana Danek ).

Zmarli w 1 kwartale 2011 roku:

Zmarli w 1 kwartale  2011 roku:


Augustynek Stefania ( od rodziny Zielińskich z Lipnika ).
Augustynek Stefania ( od sąsiadów Kasprzyków ).
Grabowski Arkadiusz ( od koleżanek z pracy ).
Grabowski Arkadiusz ( od Rady Rodziców ze Sz. Podst.  Z Przebieczan ).
Grabowski Arkadiusz ( od rodziny Buzałów ).
Grabowski Arkadiusz ( od rodziny Piotrowskich ).
Grabowski Arkadiusz ( od rodziny Ziemianów z Rabki ).
Grabowski Arkadiusz ( od Drobniaków z rodzicami ).
Grabowski Arkadiusz ( od rodziny Krzeczków ).
Grabowski Arkadiusz ( od rodziny Żądło z Myślenic ).
Juszczyk Jan ( od rodziny Dańdów z Koźmic Wielkich ).
Juszczyk Jan ( od rodziny Nogów ).
Juszczyk Włodzimierz ( od rodziny Masior ).
Juszczyk Włodzimierz ( od sąsiadów Pławeckich ).
Juszczyk Włodzimierz ( od rodziny Nowaków z Nowej Huty ).
Kolbusz Piotr ( od Dyrekcji i Nauczycieli Prywatnego Liceum w Gdowie ).
Kolbusz Piotr ( od koleżanek mamy z Herza ).
Kołodziej Józef ( od rodziny Jamków z Gdowa ).
Kołodziej Józef ( od rodziny Lenartów z Łazan ).
Kowalik Józef  ( od Palonków z Niżowej ).
Kowalik Józef ( od rodziny Bugdał z Nagłowic ).
Kowalik Józef ( od rodziny Durków z Glichowa ).
Kowalik Józef ( od rodziny Palonków z Dobczyc ).
Kowalik Józef ( od Marii Palonek ze Sławkowic ).
Kowalik Józef ( od rodziny Palonków z Grzybowej ).
Kowalska Maria ( od Adama Waśniowskiego z rodziną ).
Kowalska Maria ( od Franciszka i Andrzeja Kowalskich ).
Kowalska Maria ( od Ireny i Celiny ).
Kowalska Maria ( od Kazimierza i Bolesława Kowalskich z Jawczyc ).
Kowalska Maria ( od rodziny Domoniów ).
Kowalska Maria ( od rodziny Łanoszków ).
Kowalska Maria ( od rodziny Stryszowskich ).
Kowalska Maria ( od rodziny Turchanów ).
Kowalska Maria ( od Władysława Kowalskiej z Jawczyc ).
Kowalska Maria ( od Zarządu i Pracowników firmy Chomik ).
Kozłowski Stanisław ( od byłych sąsiadów z Lusławic ).
Kozłowski Stanisław ( od rodziny Dziewońskich z Trzemeśni ).
Kozłowski Stanisław ( od rodziny Hartman z Częstochowy ).
Około –Kułak Zofia ( od koleżanek z Tech. Ekonomicznego w Wieliczce ).
Pajor Grażyna ( od Marzeny i Kazimierza Cholewów ).
Pajor Grażyna ( od rodziny Szostaków z Winiar ).
Pajor Grażyna ( od rodziny z Zagórza ).
Pajor Grażyna ( od rodzin: Sroków i Kuczajów ).
Pajor Grażyna ( od Zenony Bednarek z rodziną ).
Palonek Władysława ( od  rodziny Lebiestów ).
Palonek Władysława ( od rodziny Domagałów z Bilczyc ).
Palonek Władysława ( od rodziny Lempart z Jawczyc ).
Pilch Wacław  ( od rodziny Łaszczyków ze Zręczyc ).
Pilch Wacław ( od Janiny Kopiniak ).
Pilch Wacław ( od matki chrzestnej z rodziną z Zabłocia ).
Pilch Wacław ( od Pawła Mądrzyńskiego z rodziną ).
Pilch Wacław ( od Pawła Szczurka z rodziną ).
Pilch Wacław ( od rodziny Łukanus z Gliczarowa ).
Pilch Wacław ( od rodziny Łaszczyków).
Pilch Wacław ( od kuzynki Barbary Fortuny ).
Pilch Wacław ( od rodziny z Zagórza ).
Pilch Wacław ( od sąsiadów Hojdów i Strączków ).
Tańcula Eugeniusz ( od rodzin Czyżowskich i Czechowiczów z Łączan ).

Zmarli w 2 poł. 2010 roku

Zmarli w 2 poł. 2010 roku:
Dębowski Władysław ( od Cichych z Zapanek ).
Juszczyk Mieczysław ( od Karoliny i Roberta Klaja ).
Juszczyk Mieczysław ( od Józefa Augustynka ).                                                                   Juszczyk Mieczysław ( od Agnieszki i Rafała Poterów ).
Kasprzyk Aniela ( od rodziny Patelów ).
Kostrzewa Henryk ( od rodziny Gołąbków ).
Kot Anna ( od rodziny Pirowskich ).
Kowalczyk Maria ( od rodziny Ptaków ).
Kowalczyk Maria ( od Marii Jamka z rodziną ).
Kruszyna Maria ( od Bułatów z Raciborska ).
Kruszyna Maria ( od Burdów z Łazan ).
Kruszyna Maria ( od chrześniaka Franciszka z Łazan ).                                                         Kruszyna Maria ( od Małgorzaty Widor z rodziną ).
Kruszyna Maria ( od rodziny Pajdaków i Grzywaczów ).
Kubik Michalina ( od Haliny Łanoszka ).                                                                               Markowski Kazimierz ( od Krystyny Rybki z Niegowici ).
Markowski Kazimierz ( od Kazimierza Chwastka ).
Markowski Kazimierz ( od rodziny Porąbków ze Sławkowic ).
Markowski Kazimierz ( od rodziny Samków i Jankowiczów ).
Mikołajek Helena ( od rodziny Wajmanów ).
Mikołajek Helena ( od rodziny Jurków ).
Nowosiad Maria ( od Zofii Czyżowskiej i rodziny Gawlików ).
Noga Franciszek ( od rodziny Piechówka z Sułkowa ).
Noga Franciszek ( od rodziny Nogów z Surówek ).
Noga Franciszek ( od rodziny Dziurdziów ).
Ochoński Mieczysław ( od sąsiada Michała Jaszczyka z rodziną ).                                     Ochoński Mieczysław ( od Sabiny Wrześniak z Bodzanowa ).
Ochoński Mieczysław ( od Władysławy Musiał z Jawczyc ).
Ochoński Mieczysław ( od Adama Musiała z Jawczyc z rodziną ).                                       Ochoński Mieczysław ( od Stanisława z Nowego Sącza ).
Rączka Władysława ( od rodziny Świętków ).                                                                 Rączka Władysława ( od kolegów i koleżanek córki z Banku ).
Waśniowska Zofia ( od rodziny Mików z Suchej Beskidzkiej ).
Waśniowska Zofia  ( od rodziny Mików ).
Waśniowska Zofia ( od chrześniaka Józefa z żoną ).                                                       Waśniowska Zofia ( od Kamila i Katarzyny Stojek ).
Waśniowska Zofia ( od Marii Machny z mężem i dziećmi ).

Zmarli w 1 poł. 2010 roku

Zmarli w 1 poł. 2010 roku:

Domoń Kazimierz ( od rodziny Faliszów z Dankowic ).
Domoń Kazimierz ( od rodziny Główków z Hałcnowa ).
Domoń Kazimierz ( od rodziny Kozików z Oświęcimia ).
Domoń Kazimierz ( od parafian św. Maksymiliana w Oświęcimiu ).
Domoń Kazimierz ( od parafian z Dankowic ).
Domoń Kazimierz ( od Sióstr Serafitek z Oświęcimia ).
Domoń Kazimierz ( od Dyrekcji, pracowników i uczniów Szk. Podstaw.
i Gimnazjum w Dankowicach ).
Domoń Kazimierz ( od współpracowników ks. Adama z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu ).      Domoń Kazimierz ( od nauczycieli i pracowników ze Szkoły Podst. nr. 11 w Oświęcimiu ).    Domoń Kazimierz ( od członków Rycerstwa Niepokalanej Parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu ).                                                                                                                       Domoń Zbigniew ( od rodziny Michalików ).
Jachimczak Wacława ( od rodziny Iskrzyckich z Rabki –Ponice ).
Jachimczak Wacława ( od rodziny Koników i Dańców z Chorągwicy ).
Jachimczak Wacława ( od Moniki Szawel z rodziną ).
Kasprzyk Agata ( od znajomych ze Słomianej ).                                                                 Kasprzyk Agata ( od znajomych ze Słomianej ).
Kasprzyk Agata ( od Jana i Doroty Cygan ).
Korta Genowefa ( od rodziny Pamułów z Rzeszotar ).
Korta Genowefa ( od chrześniaka Józka z rodziną ).                                                      
Korta Genowefa ( od kuzynek z Łazan ).                                                                                 Korta Genowefa ( od rodziny Dzięgów ).

Lenik Dorota ( od ciotki z wujkiem z Rzymu ).                                                                       Lenik Dorota ( od koleżanek i kolegów z zakładu pracy z Myślenic ).                                   Lenik Dorota ( od klasy 4 TGZ z wychowawczynią ).
Lenik Dorota ( od koleżanek i kolegów z zakładu pracy z Myślenic ).
Lenik Dorota ( od koleżanek i kolegów z zakładu pracy z Myślenic ).
Mastalski Jan ( od rodziny Kłapów ).
Mastalski Jan ( od sąsiadów i znajomych ).
Mastalski Jan ( od przyjaciół syna ).                                                                                       Mastalski Jan ( od rodziny Bazelów i Balickich ).
Tańcula Józef ( od rodziny Leszczyckich ).
Wróbel Andrzej ( od Filików i Stelmachów ).
Wróbel Andrzej ( od Anny Martyniak ).                                                                                   Zając Leon ( od rodziny Salów ).


Zmarli w 2009 roku

Zmarli w 2009 roku:
Czop Grzegorz ( od mieszkańców Zabłocia ).
Czop Grzegorz ( od mieszkańców Zabłocia ).
Dębowski Jan ( od Marty i Piotra Jarotków ).
Kot Czesława ( od chrześnicy z Kłaja z rodziną ).
Kot Stanisława ( od B. Michalczyk z rodziną ).
Kot Stanisława ( od Józefy i Mariana Grochotów ).
Kowalski Marian ( od sąsiadów Kamisińskich ).
Kruszyna Józefa ( od rodziny Grochotów ).
Kruszyna Józefa ( od rodziny Nogów ).
Kruszyna Józefa ( od Barbary Kowal ).
Kurowska Emila ( od Emilii z mężem Stanisławem z Zagórza ).
Łanoszka Zbigniew ( od rodziny Musiałów ).
Łanoszka Zbigniew ( od Michaliny i Wandy Jaszczyk ).
Łanoszka Zbigniew ( od sąsiadów: Miąsków, Mruców i klusków ).                
Matyszkiewicz Marian ( od Marii i Stanisława Buckich z Woli Filipowskiej ).                      
Nitka Daniel ( od rodziny Nitków z Oświęcimia ).
Nitka Daniel ( od kuzynki Barbary z Oświęcimia z córkami ).
Nitka Daniel ( od ojca chrzestnego ).

Nitka Daniel ( od ojca chrzestnego ).
Nitka Daniel ( od ojca chrzestnego ).
Nitka Daniel ( od ojca chrzestnego ).
Ptak Maria ( od rodziny Pączków z Książnic ).
Ptak Maria ( od rodziny Ptaków z Dobczyc ).
Ptak Maria ( od rodziny Mardyłów z Cichawy ).
Ptak Maria ( od rodziny Kołodziejów z Dobczyc i Jerzego Ptaka ).
Ptak Maria ( od rodziny Marciszów ).
Rzeszut Józef i rodzice: Marianna i Stanisław ( od Malików ze Sławkowic ).
Rzeszut Józef i jego rodzice: Marianna i Stanisław ( od Zasadów ).
Szczurek Szczepan ( od rodziny Hartabusów ).
Szczurek Szczepan ( od rodziny Chyrców z Cichawy ).
Szczurek Szczepan ( od rodziny Zychów ).
Szczurek Szczepan ( od rodziny Żupników ).
Szczurek Szczepan ( od rodziny Węglorzów z Cichawy ).
Szczurek Szczepan ( od Janiny Wrześniak z Surówek ).                                                
Szczurek Szczepan ( od rodziny Lechów z Cichawy ).
Szczurek Szczepan ( od Kubików z Przebieczan ).                                                        
Szczurek Szczepan ( od rodziny Romanów z Surówek ).                                      
Wójtowicz Czesław ( od koleżanek i kolegów z piekarni ).
Wójtowicz Czesław ( od Krystyny Oleksy z Krasnego ).
Wójtowicz Czesław ( od Andrzeja Górki z Wiatowic ).
Wrona Stanisław ( od Stefana Kozy ze Skrzydlnej ).
Wrona Stanisław ( od Anastazji i Władysława Trzópek z Porąbki ).
Wrona Stanisław ( od Jerzego Hanka z rodziną ).
Wrona Stanisław ( od rodziny Ściborów ).
Wrona Stanisław ( od kolegów z pracy ).
Wrona Stanisław ( od kuzynki Marty Dulik z Porąbki ).                                                  
Wrona Stanisław ( od Ireny Małaczyk ).                                                                            
Wrona Stanisław ( od właściciela firmy Hydrosprzęt ).