Ogłoszenia parafialne 16.10.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIX niedzielę zwykłą 16.10.2011

1.    Kalendarz liturgiczny:
–  w poniedziałek wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, bp i męczennika.
–  we wtorek  święto św. Łukasza, Ewangelisty patrona Służby Zdrowia
–  w czwartek uroczystość św. Jana Kantego, kapłana, głównego patrona
archidiecezji krakowskiej oraz patrona nauczycieli i wychowawców
–  w piątek wspomnienie  bł. Jakuba Strzemię, biskupa
–  w sobotę wspomnienie bł. Jana Pawła II, papieża

2.   W dniu dzisiejszym wspominamy 33 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły
na Stolicę Piotrową.  Dziękujemy Bogu za pontyfikat naszego papieża i pole-camy się wstawiennictwu bł. Jana Pawła II.  Natomiast w najbliższą sobotę
w pierwsze liturgiczne  wspomnienie bł. Jana Pawła w Łagiewnikach w jego sanktuarium  odbędą się uroczystości odpustowe ku czci błogosławionego na które  serdecznie zaprasza ks. kardynał Stanisław Dziwisz.  Msze św. będą odprawione o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 17.00.

3.   Druga połowa października przypomina nam o zbliżającym się Święcie Zmarłych.  Tradycyjne wypominki za zmarłych można składać w zakrystii codziennie przed różańcem, lub po Mszach świętych oraz w kancelarii
w godzinach jej urzędowania. Prosimy także, by porządkując groby nie zaśmiecać terenu wokół cmentarza.  Do koszy wrzucamy materiały ze szkła plastiku itp.  Natomiast liście, gałęzie zostawiamy w dole obok koszy na śmieci.

4.   W naszym Kościele codziennie nabożeństwo różańcowe odprawiamy
o godz. 16.30.   W poniedziałek na różaniec zapraszamy szczególnie dzieci
z klas II szkół podstawowych we wtorek klasy III, we środę klasy IV,
w czwartek klasy V i w piątek klasy VI.  Różaniec jest odmawiany również
codziennie w naszych kaplicach.  Zachęcamy do odmawiania różańca także
w  rodzinach.

5.   W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Misyjny, dlatego składka
z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby misji.

6.   Zgodnie z zapowiedzią w III piątki miesiąca będziemy odprawiać nabożeń-stwa ku czci Miłosierdzia Bożego.  Uroczystą Mszę świętą będziemy odprawiali w wielu intencjach podawanych przez czcicieli Bożego Miłosierdzia, także – odpowiadając na sugestie wiernych – Msze za zmarłych zamawiane  przy okazji pogrzebów.  Zgodnie z rozporządzeniem księdza kardynała przy Mszach św. zbiorowych kapłani zostawiają jedno stypendium mszalne pozostałe ofiary przekazywać będziemy na budujące się sanktuarium bł. Jana Pawła II w Łagiew-nikach.  W najbliższy piątek zostaną odprawione intencje zamówione bardzo dawno temu i jeszcze nie odprawione, za chwilę je przeczytamy.   Jeśliby ktoś nie wyraził zgody na odprawienie tych Mszy św. w takiej formie  prosimy zgłosić w zakrystii.

7.    Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w ubiegłą niedziele w ramach zbiórki pieniężnej na rzecz Dzieła Nowego Tysiąclecia wsparli uzdol-nioną młodzież z ubogich rodzin.  Uzbieraliśmy kwotę 1.745zł.  Bóg zapłać! Natomiast mieszkańcy Szczygłowa w ramach zbiórki ofiar dla seminarium zebrali ok. pół tony ziemniaków i ofiarę w wysokości 250 zł.  Bóg zapłać za
Ten dar serca.  Zbiórką ofiar jak co roku zajęli się Pan Antoni Ciastoń i Marian Lebiest.  Do nich kierujemy szczególne podziękowanie.

8.  W minionym tygodniu dokonaliśmy rozbiórki starej stodoły.   Za wykonane
prace chcemy podziękować: z Zabłocia  Panom Janowi i Tomaszowi Lebiest,
którzy  użyczyli także ciągnika;   z Trąbek Antoniemu Turchan, Łukaszowi
i Mateuszowi Dubiel, Władysławowi Badurze;  z Przebieczan Czesławowi Kurowskiemu, Tadeuszowi Krawczyk, Tadeuszowi i Arturowi Badurom;
z Biskupic sołtysowi Stanisławowi Zając, Damianowi Szczudło, Kazimierzowi Kulmie, Bogusławowi Domoń, Franciszkowi Ochońskiemu, Jarosławowi Juszczyk i Markowi Prześlicy.  Ponadto dziękujemy Panom: Józefowi, Ireneuszowi i Dariuszowi Kasprzykom, którzy wielokrotnie służą pomocą przy różnych pracach w naszej parafii – wszystkim składamy serdeczne Bóg zapłać!

9.   Dzisiaj po wieczornej Mszy św. spotkanie rodziców dzieci pierwszo-
komunijnych.

10.   Przypominamy, że od dwóch tygodni działa chór parafialny.  W jego
repertuarze są zarówno pieśni religijne jak i patriotyczne, ludowe i inne.
Do chóru zapraszamy nie tylko mieszkańców naszej parafii ale i okolic. Spotkania chóru we wtorki o godz. 19.00 w szkole podstawowej w Trąbkach. Serdecznie zapraszamy!

11.    W przyszłą niedzielę po wieczornej Mszy św. spotkanie Rady Parafialnej.

12.    Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Przebieczanach zapraszają na uroczyste obchody 33 rocznicy wyboru Jana
Pawła II w poniedziałek 17 X na godz. 11.30 do kaplicy w Przebieczanach.

13.   Dzisiaj i w kolejne niedziele przed Świętem Zmarłych młodzież i dzieci ze scholki rozprowadzają znicze na groby naszych bliskich.  Znicze można nabyć wychodząc głównym wyjściem z kościoła.  Dochód przeznaczony będzie na wyjazd wakacyjny dla dzieci z naszej parafii.

14.    Starostwo Powiatowe w Wieliczce przeprowadza akcję zbierania prze-terminowanych leków.  W naszej Gminie leki niepotrzebne można przynosić
do apteki w Trąbkach.

15.    Składamy serdeczne podziękowania za udekorowanie naszego kościoła
parom młodym z wczorajszego dnia Państwu Monice i Pawłowi Sarneckim
oraz Annie i Marcinowi Włoch.

16.   W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy pochodzącego z Trąbek śp. Jerzego Kowalskiego. Jego i wszystkich naszych bliskich polecajmy Miłosierdziu Bożemu!

Intencje mszalne:  17 – 23 X

Poniedziałek:
630: + Franciszka i Rozalii Jaszczyków, Michaliny córki.
O Szczęśliwy przebieg operacji i zdrowie dla Janiny.
1700 + Jerzego Musiała ( od mamy: Zofii Musiał ).
+ Zofii Waśniowskiej ( od chrześniaka Józefa z rodziną ).

Wtorek:
630: + Franciszka Kosteckiego, Zofii żony.
1700  + W 61 r. śmierci Jana Kota, Katarzyny żony, ich dzieci i rodziców.
+ Arkadiusza Grabowskiego ( w 18 urodziny – od rodziców ).

Środa:
630: + Marianny Kruszyna ( od wnuka Mirosława z synem ).
+ Marka Kasprzyka ( od brata z rodziną ).
1700:  Dziękczynna w 9 r. małżeństwa Wioletty i Marcina z prośbą
o dalsze błogosławieństwo Boże.

Czwartek:
630: + Jerzego Musiała ( od rodziny Woźniaków ).
1700: + Emila Godzika i rodziców.
+ Stanisława Ochońskiego ( od córki Jolanty rodziną ).

Piątek:
630: + Ryszarda, Kubę, Rafała, Irenę.
+ Józefa Satory ( od córki z mężem i rodziną ).
1700: + Marty Krawczyk, Piotra Krawczyka.
+ Stanisława Kozłowskiego ( od bratowej Zofii Kozłowskiej ).

Sobota:
630: + Aliny Stelzel ( od chrześnicy Zofii ).
+ Aliny Stelzel ( w 1 r. śmierci od wnuka z rodziną ).
1700: + Dziękczynna w 60 r. ślubu Józefa i Zofii Kurowskich z prośbą
o błogosław. Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla całej rodziny.
+ Józefa Kowalika ( od córki i syna z rodziną ).

Niedziela:
630: + Franciszka Jaszczyka ( w 6 r. śmierci ).
930: + Tadeusza Jamki ( w r. śmierci i na imieniny ).
1100: + Józefa Ciastonia ( w 4 r. śmierci ).
1800: + Stefanii Łanoszka ( w r. śmierci ), Franciszka męża,
Józefa syna, Stanisława zięcia.

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie -1800: + Jana Dębowskiego ( od córki Marzeny,
zięcia i wnuków ).

Środa –Trąbki -1800: + Elżbiety Waśniowskiej ( od 1 Róży Kobiet z Trąbek ).

Czwartek –Przebiecz.-1800: + Ireny Wicher, Stefanii z Józefa Wichrów.

Niedziela:
815 –Przebiecz.: + Jana Konopki, jego rodziców i teściów.
1015 –Trąbki: + Stanisława Łanoszki ( w 3 r. śmierci ).
1215 –Zabłocie:  Za Parafian.

Intencje Mszy św. do Miłosierdzia Bożego – piątek: 21 X – godz.: 1700

1/  + Marii Ptak ( od rodziny Korneluk i Trojańskich ).
2/  + Małgorzaty Badura ( od rodziny Feliksów z Darszyc ).
3/  + Mariana Matyszkiewicza ( od Grażyny i Tadeusza Kasprzyków ).
4/  + Jana Dębowskiego ( od sąsiadów Kurzawów ).
5/  + Józefy Kruszyna ( od Bogusi i Darka Satorów z rodziną ).
6/  + Stanisławy Kot ( od szwagra Józefa ).
7/  + Stanisława Wrony ( od Krzysztofa Dulika z rodziną ).
8/  + Czesława Wójtowicza ( od Joli z rodziną ).
9/  + Stanisława Klimy ( od wnuczki Beaty ).
10/  + Szczepana Szczurka ( od Michalczykowej z rodziną ).

Ogłoszenia parafialne 09.10.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVIII niedzielę zwykłą 09.10.2011

1.    Kalendarz liturgiczny:
–  w czwartek wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana
–  w sobotę św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

2.   W dniu dzisiejszym w całej Polsce obchodzimy X  Dzień Papieski. Składając ofiary do puszek wspieramy zdolną młodzież, nie posiadającą środków do zdobywania wykształcenia a tym samym budujemy żywy
pomnik bł. Jana Pawła II.

3.   W naszym Kościele codziennie nabożeństwo różańcowe o godz. 16.30.
W tym tygodniu na różaniec we wtorek szczególnie zapraszamy klasy III
ze szkół podstawowych, we środę klasy IV, w czwartek klasy V i w piątek klasy VI.  Różaniec jest odmawiany również w naszych kaplicach przed wieczorną Mszą św.  W niedzielę różaniec w kościele o 17.30 i po nim
o 18.00 Msza św. wieczorna.

4.   W przyszłą niedzielę po wieczornej Mszy św. w kościele odbędzie
się spotkanie rodziców dzieci, które w maju przystąpią do I Komunii św.

5.    Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w ubiegłą
niedziele w ramach Tygodnia Miłosierdzia wsparli ofiarami nasze seminarium
duchowne.  Uzbieraliśmy kwotę 1.890zł.  Bóg zapłać!  Ponadto szczególnie
dziękujemy mieszkańcom Zabłocia za zebrane ziemniaki i inne płody rolne
oraz ofiarę pieniężną w wysokości  280 zł.  Zbiórką na rzecz seminarium
od wielu lat zajmuje się Pani Stanisława Czop i Jej bliscy im należą się szczególne podziękowania.  Serdeczne Bóg zapłać!

6.   W przyszłą sobotę przystąpimy do rozbiórki starej stodoły znajdującej
się obok budynku plebanii.  Serdecznie prosimy mężczyzn o pomoc przy rozbiórce w sobotę od godz. 9.00.

7.   Zachęcamy wszystkich do lektury prasy katolickiej.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy
śp. Józefę Pasek z Biskupic  oraz Józefa Szweda z Przebieczan polecajmy
ich i naszych bliskich miłosierdziu Bożemu!

Intencje mszalne:  10 – 16 X

Poniedziałek:
 630: + Marianny Kruszyna ( od syna Andrzeja z rodziną ).
 1700 + Józefa Domonia ( w 18 r. śmierci ).
        + Włodzimierza Juszczyka ( od córki Grażyny z rodziną ).

Wtorek:
 630: + Albiny Domoń ( od wnuka Krzysztofa z żoną i prawnuków ).
1700   O błogosław. Boże i opiekę Maryi dla Pielgrzymów Kalwaryjskich
          i ich rodzin.
        + Tadeusza Pieprzyka ( od bratowej z Krakowa z rodziną ).

Środa:
 630: + Anny Juszczyk ( od syna Adama ).
1700: + Zbigniewa Druszcza ( w 9 r. śmierci ).
        + Jerzego Musiała ( od teściowej ).

Czwartek:
 630:   W i ntencji Bogu wiadomej.
        + Józefa Szweda ( w 8 dzień śmierci – od syna Darka z rodziną ).
1700: + Henryka i Zofii Kruszynów.
        + Franciszka Jaszczyka ( z Tomaszkowic ), Antoniego i Anny Łanoszków
             ( w 14 r. śmierci ).

Piątek:
 630: + Edwarda Kruszyny, Józefa Śliwy.
        + Stanisławy Kot ( w 2 r. śmierci ), Stanisława męża.
1700:  O błogosław. Boże dla Marioli i Tomasza w 1 r. ślubu.
         O błogosław. Boże i potrzebne łaski dla Emilii w 18 r. urodzin.

Sobota:
 630: + Józefy Pasek ( od męża Andrzeja ).
        + Józefa Palonka ( od żony Alicji ).
1700: + Edwarda Kmiecika.
        + Franciszka Tańculi, Marii żony, Franciszka i Józefa synów.

Niedziela:
 630: + Franciszka i Rozalii Traczów, Piotra i Anny Kruszynów.
 930: + Tadeusza Skórskiego, Józefy żony ( w 23 r. śmierci ).
1100: + Heleny Zawiślan ( w 5 r. śmierci ), Edwarda męża ( na imieniny ).
1800:  O błogosław. Boże, potrzebne łaski w dorosłym życiu dla Kamila
          Markiewicza ( w 18 r. urodzin ).

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie -1800: + Kazimierza Lebiesta ( od Mieczysława Siudy ).

Środa –Trąbki -1800: + Rafała Dudka, Franciszka Szwagrzyka ( na imieniny ).

Czwartek –Przebiecz.-1800: + Władysława Kornio, Franciszki żony.

Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Marii Wyrodek, Franciszka męża ( w 7 r. śmierci ).
1015 –Trąbki: + Franciszka Kruszyny z żonami, Józefa Szlachty, Anny żony.
1215 –Zabłocie: + Marii Łanoszka ( w 3 r. śmierci ), Teofila męża,
                             jej rodziców: Stanisława i Marcjanny oraz Józefa.

Ogłoszenia parafialne 02.10.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVII niedzielę zwykłą 02.10.2011

1.   Kalendarz liturgiczny:
–   we wtorek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu dzień patrona JE ks. Kard
Franciszka Macharskiego.  Osobę dostojnego solenizanta polecamy modlitewnej pamięci
–   w środę św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
–   w piątek NMP Różańcowej

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca.  Msze św. z nabożeństwami
o 6.30 i 17.00.  Spowiedź w czwartek i piątek od godz. 16.00. Odwiedziny chorych w piątek od 8.30.

2.   W dniu dzisiejszym rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia.  Niech wyrazem
naszej troski o potrzebujących będzie dzisiaj zbiórka ofiar do puszek na potrzeby naszego seminarium duchownego w Krakowie a w nadchodzącym tygodniu  prosimy o zbieranie darów jesieni również na rzecz seminarium.  Przy tej okazji pragniemy gorąco podziękować za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na nowe nagłośnienia kaplic.  Uzbieraliśmy kwotę 7.420 zł. – Bóg zapłać!

3.   W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić w całej Polsce XI Dzień Papieski. Odpowiadając na słowa naszych Pasterzy po Mszach św. będzie można złożyć       do puszek ofiary na rzecz zdolnej, pragnącej się uczyć i studiować  młodzieży.

4.   Od jutra zmieniamy godzinę odprawiania Mszy świętych wieczornych
w dni powszednie w naszym kościele z 18.00 na godz. 17.00.  Przed Mszą św.
o godz. 16.30 nabożeństwo różańcowe.  Pamiętajmy o wezwaniu Matki Bożej do odmawiania Różańca.  Świat a także  nasza Ojczyzna są pełne niepokojów dlatego chciejmy: starsi, młodzież i dzieci przychodzić na te piękne nabożeństwa. Wcześniejsza pora ma nam w tym dopomóc.  Msza św. w kaplicach w dni powszednie o 18.00.  W niedziele porządek Mszy św. bez zmian.  Różaniec
w niedzielę  o godz. 17.30.

5.   W piątek, we wspomnienie M.B. Różańcowej na różaniec o godz. 16.30
zapraszamy szczególnie dzieci z klas II wraz z rodzicami.

6.   Przypominamy, że z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Eko-Rozwoju wsi Trąbki powstaje chór parafialny.  Zapraszamy wszystkich śpiewających – kobiety i mężczyzn na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 4 października ( we wtorek ) o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Trąbkach.

7.   Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach zaprasza w najbliższą sobotę
8 października na godz. 17.00 do remizy OSP w Biskupicach na Kabaretowe
Babie Lato. Szczegóły imprezy na plakatach.

8.   Zachęcamy do lektury prasy katolickiej dzieci, młodzież i dorosłych!

Parze młodej z wczorajszego dnia Państwu Marioli i Kamilowi Dziedzicom
serdecznie dziękujemy za udekorowanie naszego kościoła.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Józefa Palonka z Trąbek  oraz Jerzego Merwarta z Sułowa polecajmy ich i naszych bliskich miłosierdziu Bożemu!

Intencje mszalne:  03 – 09 X

Poniedziałek:
 630: + Józefa Kołodzieja ( od teściowej, szwagierki z synem i szwagrów ).
        + Józefa Palonka ( od żony Alicji ).
 1700 + Franciszka Wichra, Anny żony i ich rodziców.
        + Edyty Wrześniak ( w 4 r. śmierci –od siostry Ewy ).

Wtorek:
 630: + Franciszka Ciastonia ( od córki Janiny z rodziną ).
1700  + Wandy Kubik ( w 19 r. śmierci ).
        + Jana i Franciszka ( on ) Turchan i ich rodziców.

Środa:
 630: + Genowefy Strojnej, Józefa syna.
1700: + Franciszka Domonia ( na imieniny ).
        + Franciszka Janeckiego, Anny córki.

Czwartek:
 630: + Kazimierza i Natalii Domoniów ( od Zuzanny Musiał z rodziną ).
1700: + Franciszka Konopki, Karoliny żony, Władysława syna.

Piątek:
 630: + Kazimierza Ptaka ( w r. śmierci ) i jego rodziców ).
        + Wandy Kubik, Józefa brata.
        + Jerzego Merwarta ( od żony Józefy ).
1700: + Franciszka Juszczyka, Barbary żony.

Sobota:
 630: + Marii i Stanisława Tańculów z rodzicami, synem Kazimierzem
             i wnukiem Piotrem.
        + Anny i Franciszka Turchanów ( w r. śmierci ).
1700:  Dziękczynna w 10 r. ślubu Agnieszki i Józefa z prośbą o dalsze
             błogosław. Boże, opiekę M. Bożej i zdrowie dla nich i ich rodzin.
        + Marii Domoń ( w 28 r. śmierci ).

Niedziela:
 630: + Antoniny Lebiest ( w 6 r. śmierci ).
 930: + Marii Świst ( od sąsiadów Wronów z rodziną ).
1100:  Za Parafian.
1800: + Edwarda Szpila ( w 6 r. śmierci ).

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie -1800: + Franciszka Czopa ( na imieniny ).

Środa –Trąbki -1800: + Elżbiety Waśniowskiej ( od Kamisińskich ).

Czwartek –Przebiecz.-1800: + Anny Juszczyk, Anieli Jaszczyk.
                                            + Krystyny Kosteckiej ( w 24 r. śmierci ).
Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Marii Bułat.
1015 –Trąbki: + Marii Waśniowskiej ( w 16 r. śmierci ), Józefa męża.
1215 –Zabłocie: + Józefa Tureckiego, Jadwigi żony ( na imieniny ).

Ogłoszenia parafialne 25.09.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVI niedzielę zwykłą 25.09.2011

Kalendarz liturgiczny
–  we wtorek wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana.
–  w środę św. Wacława, męczennika, w Katedrze Wawelskiej – uroczystość
–  w czwartek Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
–  w piątek św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła
–  w sobotę św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

1.  W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca.
Msze św. z nabożeństwami o 6.30 i 17.30.

2.  W najbliższą środę w katedrze na Wawelu odbędzie się konsekracja nowo mianowanych biskupów Archidiecezji Krakowskiej: Bpa Grzegorza Rysia i Bpa Damiana Muskusa.  Nowych biskupów polecamy modlitewnej pamięci wszystkich wiernych i wstawiennictwu bł. Jana Pawła II, który tego samego dnia w królewskiej katedrze przyjął sakrę biskupią.

3.  Rozpoczynamy kolejny etap przygotowań do przyjęcia sakramentu Bierzmo-wania.  Dlatego młodzież klas I Gimnazjum zapraszamy w czwartek na Mszę św. o 18.00 i po niej na spotkanie,  młodzież z kl. II w piątek również na 18.00 na Mszę św. i po niej na spotkanie i młodzież klas III w sobotę na 17.30 na różaniec, Mszę św. i spotkanie.

4.  Od najbliższej soboty przez cały październik będziemy odprawiać nabożeństwa różańcowe, podczas których modlić się będziemy w różnych potrzebach Kościoła, Ojczyzny i  naszej parafii.  Różaniec w sobotę o 17.30 natomiast po przyszłej niedzieli różaniec odprawiać będziemy o 16.30.

5.  W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Miłosierdzia.  Już dzisiaj zwracamy się do osób, które od wielu lat organizują zbieranie darów jesieni
dla naszego seminarium o podjęcie tej akcji.  Zaś osoby, które chcą wesprzeć seminarium ofiarami pieniężnymi prosimy o datki do puszek w przyszłą niedzielę.

6.  Od najbliższej soboty spotkania Scholki odbywać się będą co tydzień
o godz. 13.00.  Zachęcamy dzieci do uczęszczania na spotkania Scholi i śpiewu dla Boga.  Młodzież oazową zapraszamy na spotkanie w piątek o 17.00.  Również w piątek o 19.30 spotkanie Kręgu Biblijnego.

7.  W I niedzielę października o godz. 14.00 w Gdowie rozpoczyna się kurs dla narzeczonych.  Trwa on przez kolejne 4 niedziele.  Osoby, które zamierzają          w najbliższym czasie zawrzeć sakramentalne małżeństwo zachęcamy do uczestnictwa.  Następny kurs w lutym.

Intencje mszalne:  26 I X – 02 X

Poniedziałek:
630: + Stanisława Ochońskiego ( od syna Wojciecha z rodziną ).
+ Eugeniusza Augustynka ( od córki Barbary z mężem ).
+ Marianny Kruszyna ( od wnuczki Marzeny z rodziną ).
+ Heleny Olchowskiej ( od brata Stanisława z rodziną ).

Wtorek:
630: + Antoniego Majdy ( od Adama i Marii Pawlików z rodziną ).
+ Elżbiety Waśniowskiej ( od syna z rodziną ).

Środa:
630: + Marka Kasprzyka ( od mamy ).
1800: + Wiktorii i Jana Kasprzyków, Józefa i Barbary Janusów.
+ Franciszka Świeżego, Katarzyny żony.

Czwartek:
630: + Michaliny Kubik ( na imieniny ) i jej rodziców: Anny i Antoniego.
1800: + Michała Jaszczyka ( od córki Basi z rodziną ).
+ Józefa Kowalika ( od syna z żoną ).

Piątek:
630: + Stanisława Ochońskiego ( od syna Michała z żoną ).
+ Józefa Satory ( od córki Hani z mężem ).
1800: + Michała Jaszczyka, Ludwiki żony, Michała syna, wszystkie
ich dzieci, synowej i zięcia.
+ Władysława Ostrowskiego ( w 30 r. śmierci ).

Sobota:
630: + Doroty Paździerkiewicz ( od córki Agnieszki z mężem i wnukami ).
+ Wacława Pilcha ( od chrześnicy Moniki ).
1800: + Marii Domoń ( w 28 r. śmierci ) i jej rodziców.
+ Mirosława Łanoszki ( w 3 r. śmierci ).

Niedziela:
630: + Marii i Henryka Kowalskich, Czesława Rapacza.
930:  Za Parafian.
1100: + Franciszka Jaszczyka, jego rodziców i dziadków.
1800: + Franciszka Turchana, Marii żony, Henryka syna, Jana syna z żoną
Anielą; Józefa Pajora, Anny żony, synów i synowych, Bernadki wnuczki.

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie: + Wojciecha Krystiana ( od wnuczki Angeliki z rodziną ).
+ Kazimierza Markowskiego ( od teściowej Władysławy Szwagrzyk ).

Środa –Trąbki:  W 15 r. ślubu Barbary i Andrzeja: dziękczynna z prośbą
o błogosław. Boże i potrzebne łaski dla całej rodziny.

Czwartek –Przebiecz.: + Marii Skórskiej.
O potrzebne łaski w dorosłym życiu dla Dariusza w 18 r. urodzin.
Niedziela:
815 –Przebiecz.: + Franciszka Kasprzyckiego, Zofii żony, Stefana syna,
Mariusza prawnuka.
1015 –Trąbki: + Bronisławy Grabka, Józefa męża.
1215 –Zabłocie:  Dziękczynna za 76 lat życia Władysławy z prośbą o dalsze
łaski, opiekę Maryi i zdrowie.

Ogłoszenia parafialne 18.09.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXV niedzielę zwykłą 18.09.2011

Kalendarz liturgiczny
–   we wtorek wspomnienie św. męczenników Andrzeja Kim  Taegon, kapłana,
    Pawła Chong Hasan i Towarzyszy
–   w środę Święto Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
–   w czwartek bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy
–   w piątek św. Ojca Pio z Pietrelciny, zakonnika

1.   Dzisiaj w Polsce obchodzimy Niedzielę Środków Społecznego Przekazu. Wyrażając wdzięczność wszystkim, którzy pracują w mediach modlimy się, by zawsze pamiętali o odpowiedzialności przed Bogiem za przekazywane informacje.

2.   Przypominamy, że od dwóch tygodni zmieniliśmy nieco porządek odprawiania Mszy św. niedzielnych w naszej parafii. Msze św. w kaplicach są odprawiane
w następującym porządku: w Przebieczanach o 8.15, w Trąbkach o 10.15
i w Zabłociu o 12.15. Msze św. w kościele w Biskupicach przed południem bez zmian natomiast wieczorem mamy dodatkowo Mszę św. o godz. 18.00 a przed
nią o godz. 17.40 odprawiamy nieszpory, do udziału w których serdecznie zapraszamy.  Ufamy, że obecny porządek nabożeństw pozwoli wszystkim do uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. w parafii a przez to będzie wyrazem troski i przywiązania do naszej wspólnoty.

3.  Jak już informowaliśmy tydzień temu, w kaplicy w Przebieczanach i Trąbkach zamontowaliśmy nowe nagłośnienie.  Taka była konieczność.  Zdajemy sobie sprawę, że dobra słyszalność jest podstawą w przekazie słowa.  Pan Jezus modlił się i prosił swoich wyznawców o jedność, bo w jedności i solidarności tkwi ogromna siła.  Zwracamy się z prośbą o dobrowolne ofiary na nowe nagłośnienie w kaplicach.  Składka z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na ten cel. Wszystkich, którzy wspierają materialnie i duchowo naszą wspólnotę  otaczamy nieustanną modlitwą i wdzięcznością!

4. Jak zawsze zachęcamy do lektury prasy katolickiej.  Dzisiaj szczególną
uwagę zwracamy na Gościa Niedzielnego, gdyż znajduje się w nim artykuł
przedstawiający panoramę naszej biskupickiej parafii.

5.  Siostry niehabitowe ze zgromadzenia Sługi Jezusa organizują i serdecznie zapraszają dziewczęta gimnazjum, szkół średnich, studiujących i pracujących
na Dni skupienia i radości.  Szczegóły dotyczące miejsca i czasu wyjazdu zamieszczone są na plakatach. Zachęcamy dziewczęta do zapoznania się
i skorzystania z zaproszenia, które kierują siostry.

6.  Parze młodej z wczorajszego dnia Państwu Paulinie i Robertowi Mikurda
serdecznie dziękujemy za udekorowanie naszej świątyni – Bóg zapłać!

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Jerzego Musiała z Biskupic,  Marka Kasprzyka z Sułowa  i Józefa Satorę z Trąbek , polecajmy ich i wszystkich naszych bliskich zmarłych Bożemu Miłosierdziu.

Intencje mszalne:  19 – 25 I X

Poniedziałek:
 630:  O zdrowie, błogosław. Boże i potrzebne łaski dla Józefa.
        + Franciszka Jaszczyka, Rozalii żony, Michaliny córki,
            Kazimierza Jaszczyka.
        + Władysławy Palonek ( od wnuczki Renaty z rodziną ).
        + Grażyny Pajor ( od córki Elżbiety z rodziną ).

Wtorek:
 630: + Józefa Piotrowskiego ( w 28 r. śmierci ) i jego rodziców.
        + Marianny i Józefa Karbowników ( w r. śmierci ).

Środa:
 630: + Antoniego Łanoszki ( w 11 r. śmierci ).
        + Michała Jaszczyka ( od Józefa Szwed ).
1800: + Józefa i Katarzyny Ochońskich i ich synów: Tadeusza i Leopolda
            oraz córki Józefy i wnuczki Marii.

Czwartek:
 630: + Albiny Domoń, Mieczysława męża ( od Barbary Woźniak z rodziną ).
1800:  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże
          i zdrowie dla Michała w 50 urodziny.

Piątek:
 630: + Marii Kowalskiej ( od rodziny Dzięgiel ).
        + Marka Kasprzyka ( od mamy ).
1800:  O dary Ducha Świętego dla Arkadiusza w podejmowaniu ważnych
          decyzji w życiu.
        + Andrzeja Kalety ( w 9 r. śmierci ).

Sobota:
 630:  O zdrowie i błogosław. Boże dla Haliny.
        + Józefa Satory ( od syna Aleksandra z żoną ).
1800:  O opiekę i błogosław. Boże dla Piotrusia i Karoliny.
        + Wilhelma Jaszczyka, Stanisławy żony, Jana Sawisa.

Niedziela:
 630: + Mieczysława Grochota, Heleny żony, Marka syna.
 930: + Romana Kota ( w 11 r. śmierci ).
1100: + Mieczysława Ochońskiego ( od rodziny Sarneckich z Bodzanowa ).
1800:  Za Parafian.

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie: + Sławomira Tańculi ( od Włodzimierza Czopa z żoną
                                                                                                   i  dziećmi ).
                              + Tadeusza Czopa ( od wnuczki Kingi z rodziną ).

Środa –Trąbki: + Stefanii Augustynek, Jana i Stanisława Pach ( od córki ).

Czwartek –Przebiecz.: + Anny Juszczyk.
                      + Stanisława Kozłowskiego ( od siostry Elżbiety z rodziną ).
Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Anieli Kruszyny, Franciszka męża i ich dzieci.
1015 –Trąbki: + Zdzisława Kota ( w 9 r. śmierci ).
1215 –Zabłocie:  O zdrowie, błogosław. Boże i potrzebne łaski
                          dla rodziny Grochotów.

Ogłoszenia parafialne 11.09.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIV niedzielę zwykłą: 11.09.2011

1.   Kalendarz liturgiczny:
– we wtorek wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
– w środę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
– w czwartek wspomnienie NMP Bolesnej.
– w piątek św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa.

2.   Łączymy się duchowo z uczestnikami pielgrzymki do Kalwarii
Zebrzydowskiej,  którzy dzisiaj, pod przewodnictwem ks. Kardynała modlą się
w intencji rodzin naszej archidiecezji.

3.   Zgodnie z zapowiedzią Episkopatu Polski  w nadchodzącym tygodniu
przeżywać będziemy dni modlitw o dobre wychowanie dzieci i młodzieży.
Polecajmy Bogu młode pokolenie w naszej ojczyźnie a zwłaszcza wychowanie jego dobrych sumień.

4.   Spotkanie kandydatów na ministrantów w kościele w środę o godz. 17.00. Prosimy rodziców o zachęcenie chłopców do podjęcia służby Panu Bogu podczas Mszy św. i nabożeństw. Ministrantami mogą zostać chłopcy z III klasy szkoły podstawowej i starsi.

5.   Młodzież, która poprzez formację Grup Apostolskich pragnie pogłębiać swoją wiarę i przyjaźń z Jezusem zapraszamy na spotkanie w piątek na 19.30.

6.   Wszystkie dzieci, które chcą chwalić Boga śpiewem w naszej parafialnej scholce zapraszamy w sobotę na godz. 13.00 do salki katechetycznej.

7.   W minionym tygodniu w kaplicy w Trąbkach i Przebieczanach zamontowa-liśmy nowe nagłośnienie. Pragniemy serdecznie podziękować Panom Józefowi           i Pawłowi Szlachta za złożenie znacznej ofiary na nagłośnienie w Trąbkach – Bóg zapłać! Całkowity koszt radiofonizacji w obu kaplicach wynosi ok. 20 tys. zł.

8.  Już dzisiaj z wielką radością informujemy, że z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Eko-Rozwoju wsi Trąbki powstaje chór parafialny. Zapraszamy wszystkich śpiewających – kobiety i mężczyzn na pierwsze spotkanie, które odbędzie się
4 października 2011 o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Trąbkach.

9.  Wójt Gminy zachęca wszystkie kobiety w przedziale wiekowym od 50 do
69 roku życia do wykonania bezpłatnych badań mammograficznych.
W Szczygłowie 13.09 przy Centrum Rehabilitacji Społecznej
W Trąbkach 18.09 przy budynku OSP
W Tomaszkowicach 19.09 przy budynku Urzędu Gminy
Rejestracja pod numerem 12 289-70-79

10.   Sołtys Biskupic informuje, że podatek za 2010r będzie można wpłacać
w remizie O.S.P. w Biskupicach 14 i 15 września w godz. od 13.00-16.00.

Intencje mszalne:  12 – 18 I X

Poniedziałek:
 630:  O błogosław. Boże, potrzebne łaski w dorosłym życiu opiekę Maryi
         dla Konrada w 18 r. urodzin.
        + Jana Dębowskiego ( w 2 r. śmierci ).
        + Józefa Godzika.
        + Anieli Kasprzyk ( od najbliższej rodziny ).

Wtorek:
 630: + Marii Nowosiad ( od córki Sabiny z rodziną ).
        + Arkadiusza Grabowskiego ( od cioci Edyty z dziećmi ).

Środa:
 630: + Zofii Około –Kułak ( od kuzynki Antoniny ).
        + Jana Juszczyka ( od siostry ).
1800: + Antoniego i Anieli Dybel.

Czwartek:
 630: + Jerzego Musiała ( w 8 dzień po śmierci ).
1800:  Dziękczynna za 15 lat małżeństwa z prośbą o dalsze błogosław. Boże,
         opiekę Maryi i zdrowie dla Dominiki i Artura.

Piątek:
 630: + Stefanii Augustynek ( od wnuczki Elżbiety z mężem i dziećmi ).
        + Doroty Paździerkiewicz ( od brata Jacka z rodziną ).
        + Szczepana Szczurka ( od Filipowskich z rodziną ).
1800: + Tadeusza Pieprzyka ( w 1 r. śmierci ).

Sobota:
 630: + Henryka i Zofii Kruszynów, Piotra wnuka.
        + Wacława Pilcha ( od pracowników firmy Automax ).
        + Marii Kruszyny ( od rodziny Szlachtów ).
1800: + Marii i Józefa Dybel.

Niedziela:
 630: + Janiny Malinowskiej.
 930: + Franciszka Gawina, Janiny żony, Jana –Marcina syna.
1100:  W 25 lecie małżeństwa Małgorzaty i Jacka Brzegowych: dziękczynna
          za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie.
        + Joanny i Wojciecha Strojnych, Zygmunta zięcia i jego żony Stanisławy.
1800:  Za Parafian.

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie: + Wojciecha Krystiana ( od wnuków ).
                              + Franciszka Nogi ( od córki Danuty z rodziną ).

Środa –Trąbki: + Romana Kota ( w 12 r. śmierci ), Kunegundy żony.

Czwartek –Przebiecz.: + Kazimierza Tańculi ( w 8 r. śmierci ) i jego
                                                                 teściów Marii i Franciszka.
                                    + za zmarłe Członkinie 3 Róży z Przebieczan.
Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Marii Tracz ( w 3 r. śmierci ), Bogdana syna.
1015 –Trąbki: + Jana Godzika ( w 13 r. śmierci ), Marii żony.
1215 –Zabłocie: + Anny Ładyga ( na imieniny ), Józefa męża,
                             Marii Pilch, Franciszka męża.

Ogłoszenia parafialne 04.09.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIII niedzielę zwykłą 04.09.2011

1.  Kalendarz liturgiczny
    –  dzisiaj przypada wspomnienie bł. Matki Teresy z Kalkuty.
    –  w czwartek Święto Narodzenia NMP.
    –  w piątek wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy.

2.   Nieszpory – wieczorną modlitwę Kościoła będziemy w niedziele odprawiać
     przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.40.

3.   Dzisiaj w całej Polsce czytamy list pasterski biskupów dlatego adoracja Najświętszego Sakramentu będzie w przyszłą niedzielę.

4.   Nadchodzący tydzień będziemy przeżywać jako dni modlitw o Świętość Rodzin natomiast w przyszłą niedzielę odbędzie się XIX Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej.  Ks. Kard. Stanisława Dziwisz zaprasza na tę pielgrzymkę w następujących słowach:
       „Drogie Rodziny Archidiecezji Krakowskiej!  We współczesnym świecie zdominowanym przez relatywizm, szczególnym zadaniem chrześcijan jest przypominanie, że małżeństwo jako nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety jest fundamentem istnienia rodziny i społeczeństwa.  Druga niedziela września  jest wyjątkową okazją do dawania świadectwa, że rodzinę buduje się z Chrystu-sem w oparciu o Boże przykazania.  Jest momentem modlitwy za nasze rodziny,
za małżonków i za dzieci; za te rodziny, które przeżywają kryzysy.
       Będziemy się również modlić za tych, którzy ustanawiają prawa
w naszej Ojczyźnie, aby były one zgodne z Bożym prawem. Pragnąłbym, aby
małżeństwa, które będą na pielgrzymce w Kalwarii, u stóp Krzyża Chrystuso-wego, pod matczynym spojrzeniem Maryi, dały świadectwo Bożej prawdzie
o małżeństwie przez odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
       Moi Drodzy! Zapraszam na pielgrzymkę w niedzielę 11 września do Kalwarii Zebrzydowskiej wszystkie małżeństwa i rodziny.  O godzinie 9.00
przy stacji „U Piłata” rozpocznie się Droga Krzyżowa, a o godzinie 11.00
będziemy uczestniczyć we Mszy Świętej o błogosławieństwo Boże dla
wszystkich Rodzin naszej Archidiecezji.”  Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w pielgrzymce.

5.   Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę do Ziemi Świętej
i Jordanii, która odbędzie się w dniach od 12 do 23 listopada tego roku.  Zarówno Izrael jak i Jordania to miejsca ściśle związane z Biblią a więc dziejami naszego zbawienia.  Serdecznie zachęcamy do udziału w pielgrzymce.  Dla niektórych może być ona wyjątkowym prezentem jaki dzieci sprawią rodzicom np. z okazji jubileuszu małżeńskiego.  Zapisów można dokonać w kancelarii do końca września, wtedy bowiem upływa termin rezerwacji miejsc w samolocie.

6.   Parze młodej z wczorajszego dnia Państwu Ilonie i Piotrowi Marcinek
serdecznie dziękujemy za udekorowanie naszego kościoła.

Intencje mszalne:  05 – 11 I X

Poniedziałek:
 630:  W 30 r. ślubu Janiny i Stanisława: dziękczynna z prośbą o błogosław.
            Boże na dalsze lata małżeństwa.
        + Tadeusza Pieprzyka ( od rodziny Mrozów z Gdowa ).
        + Zofii Waśniowskiej ( od rodziny Żaków ).
        + Aliny Stelzel, Bronisława męża ( od rodziny Kubików ).

Wtorek:
 630: + Władysława Badonia ( w 10 r. śmierci ), Krystyny żony.
        + Władysława Rączki ( od rodziny Kozaków ).

Środa:
 630: + Henryka Kostrzewy ( od rodziny Ochońskich ).
        + Marii Kowalczyk ( od chrześniaka Jana Kasprzyka z żoną Wandą ).
1800: + Marii Ciastoń ( w 11 r. śmierci ).

Czwartek:
 630: + Marii i Franciszka Płonków.
1800: + Elżbiety Waśniowskiej ( od córki z rodziną ).

Piątek:
 630: + Marii Kupiec ( w 9 r. śmierci ), Benedykta męża.
        + Stanisława Olchawskiego ( od córki Ewy ).
        + Heleny Olchawskiej ( od kuzynów z Trąbek ).
1800: + Heleny Mikołajek ( w 1 r. śmierci ), Edwarda męża.

Sobota:
 630:  Dziękczynna w 50 r. małżeństwa Stanisława i Anny Kruszyna.
         Dziękczynna w 7 r. ślubu z prośbą o dalsze łaski i zdrowie dla
           Elżbiety i Krzysztofa oraz ich dzieci.
        + Stanisława i Genowefy Krawczyk, Piotra i Marty wnuków.
1800: + Zofii Grabka, Stanisława męża, Tadeusza syna, Franciszka zięcia.

Niedziela:
 630: + Stefana Kmiecika ( na imieniny ).
 930: + Agnieszki Wicher ( w 25 r. śmierci ), Franciszka męża.
1100:  Za Parafian.
1800:  W 15 r. ślubu Iwony i Janusza: dziękczynna z prośbą o dalsze
          błogosław. Boże.

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie: + Jana Pawlika ( w 20 r. śmierci ).
         + Kazimierza Markowskiego ( od syna Marcina z żoną i dziećmi ).

Środa –Trąbki: + Romana Waśniowskiego ( w 9 r. śmierci ), Marii żony.

Czwartek –Przebiecz.: + Antoniego Majdy.
                                    + Stefanii Michalik.
Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Krzysztofa Rączki ( w 3 r. śmierci ).
1015 –Trąbki: + Katarzyny Szlachta ( w 10 r. śmierci ).
1215 –Zabłocie: + Jana Kota, Karoliny żony, Antoniego Kota.

Ogłoszenia parafialne 28.08.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na  XXII niedzielę zwykłą, 28.08.2011

Kalendarz liturgiczny:
–       w poniedziałek wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
–       w czwartek wspomnienie św. Bronisławy, dziewicy.
–       w sobotę wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża.

1.   Z wielką radością witamy w naszej parafii ks. Kazimierza Kormana, który już od tygodnia  podejmuje u nas  posługę  duszpasterską.  Ks. Kazimierz pochodzi
z Łysej Góry koło Brzeska, przyjął święcenia kapłańskie w 2008r.  Przez trzy lata pracował w parafii na Szklanych Domach w Nowej Hucie.
Życzymy ks. Kazimierzowi zadowolenia i satysfakcji z podejmowanej pośród nas posługi kapłańskiej, sił, darów Ducha Świętego i opieki Matki Bożej.

2.    Zgodnie z zapowiedzią w minionym tygodniu zakończyliśmy częściowy
remont dachu naszego kościoła.  Cieszymy się, że prace zostały wykonane
dobrze i tak zostały ocenione przez ekspertów.  Dlatego dziękując dzisiaj na Mszy św. o 9.30 wszystkim ofiarodawcom duchowym i materialnym kierujemy podzię-kowanie także dla Firmy Budowlanej Pana Józefa Paczki z Nowego Targu za solidnie wykonany remont a także za cierpliwość  w otrzymywaniu zapłaty za
jego wykonanie.  Nieśmiało przypominamy, że potrzebujemy jeszcze 94 tysiące złotych ażeby zamknąć wydatki na ten rok.  Drugi etap remontu podejmiemy
w przyszłym roku.

.3.  W nadchodzącym tygodniu kończą się wakacje i rozpoczyna nowy rok
szkolny.  W czwartek zapraszamy dzieci, rodziców i nauczycieli na Msze św.
inaugurujące kolejny rok nauki:  w Biskupicach o godz. 8.15;
Trąbkach o godz. 9.00  i w Przebieczanach o godz.9.15

4.   W tym tygodniu przypada I Piątek i I Sobota miesiąca.  Msze św. z nabożeń-stwami w piątek i sobotę o 6.30 i 18.00. Spowiedź w czwartek i piątek od 17.30.
Odwiedziny chorych w piątek od 8.30.

5.   W sobotę w Kalwarii XXXIX pielgrzymka młodzieży.  Chętni na pielgrzymkę proszeni są o zgłaszanie się do środy do ks. Kazimierza.  Natomiast ks. kardynał zaprasza rodziny na pielgrzymkę rodzin do Kalwarii w niedzielę 11 września.

6.   W związku z przybyciem do naszej parafii ks. Kazimierza  spełniamy sugestie i prośby wielu Parafian wprowadzając częściowe zmiany w godzinach sprawo-wania Mszy św. w niedziele w naszej parafii.  A więc już od przyszłej niedzieli  Msza św. w kaplicy  w Trąbkach będzie odprawiana o godz. 10.15 a w Zabłociu
o 12.15.  Natomiast wieczorna Msza św. będzie odprawiana w niedzielę w naszym
kościele w Biskupicach o godz. 18.00.

7.   Parom młodym:  Ewelinie i Marcinowi Gawlik,  Agnieszce i Łukaszowi Prytek,  Agnieszce i Bartłomiejowi Wątor składamy serdeczne podziękowanie
za udekorowanie naszego kościoła.

8.   Dzisiaj o godz. 18.00 na plebanii spotkanie Rady Parafialnej.

Intencje mszalne:  29 V I I I – 04 I X

Poniedziałek:
 630: + Michała Jaszczyka ( w 41 r. śmierci ), Ludwiki żony, Michała syna
           i zmarłych z rodziny.
        + Genowefy Korta ( od bratowej Jasi i Lucyny z mężem ).
        + Zbigniewa Domonia ( od kuzyna Józefa z rodziną ).
        + Józefa Tańculi ( od chrześniaka Mariusza z rodziną ).

Wtorek:
 630: + Władysława Ochońskiego ( w 20 r. śmierci ), Zofii żony
           ( od syna Józefa i córki Zofii ).
        + Michaliny Kubik ( od chrześniaka Pawła ).
        + Heleny Mikołajek ( od Krzysztofa ).

Środa:
 630: + Józefa Ciastonia ( w 29 r. śmierci ), Anny żony.
        + Anny Kot ( od rodziny Czyrnków ).
1800: + Ludwika Ciastonia ( w 15 r. śmierci ), Teresy córki.

Czwartek:
 630: + Bronisława Konarskiego ( na imieniny ), jego rodziców:
           Romana i Franciszki.
        + Zofii Ochońskiej ( od córki Zofii z mężem i wnuczką Sylwią ).
1800: + Stefanii Mamro, Józefa męża i ich dzieci.

Piątek:
 630: + Stefana Sewiołło ( na imieniny ).
        + Stefanii Kwaśny ( na imieniny ), Józefa Dubiela, Genowefy żony.
        + Wacława Pilcha ( od córki Agnieszki z mężem ).
1800: + Marii Limanowskiej, Marcina męża.

Sobota:
 630:  O zdrowie i błogosław. Boże dla Anny i Łukasza w 8 r. ślubu.
         O błogosław. Boże i opiekę Maryi dla Pielgrzymów Kalwaryjskich
          i ich rodzin.
1800: + Antoniego kota z rodzicami: Anną i Antonim oraz teściami:
           Janiną i Władysławem.
        + Antoniego Kruszyny ( w r. śmierci ).

Niedziela:
 630:  Za Parafian.
 930: + Wojciecha Wróbla ( w 18 r. śmierci ), Wojciecha Godzika, Anny żony.
1100:  O zdrowie i błogosław. Boże dla rodziny Kosteckich.
1800: + Juliana Waśniowskiego, Zofii żony ( w r. śmierci ).

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie: + Anny Kulma ( na imieniny ).

Środa –Trąbki: + Anny Krawczyk, Stanisława zięcia.

Czwartek –Przebiecz.: + Marii Noga ( w 33 r. śmierci ), Franciszka męża,
                                       Albina syna, Adama wnuka.
Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Józefa Garyckiego ( w 28 r. śmierci ), Stanisława syna.
1015 –Trąbki: + Marii Gałka ( w 3 r. śmierci ), Rozalii Uryga ( w 4 r. śmierci ).
1215 –Zabłocie: + Tadeusza Czopa.

Ogłoszenia parafialne 21.08.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na  XXI niedzielę zwykłą, 21.08.2011

Kalendarz liturgiczny:
–       w poniedziałek wspomnienie NMP Królowej
–       we środę Święto św. Bartłomieja, Apostoła
–       w piątek Uroczystość NMP Częstochowskiej
–       w sobotę wspomnienie św. Moniki

1.   W minionym tygodniu gościliśmy w naszej parafii Komisję z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Kurii Metropolitalnej w Krakowie, która  pozytywnie oceniła i podpisała protokół powykonawczy I etapu remontu dachu naszego
kościoła.  Dlatego w przyszłą niedzielę o godz. 9.30 odprawimy uroczystą Mszę św. jako wyraz wdzięczności wobec Bożej Opatrzności i w intencji wszystkich,
którzy duchowo i materialnie wspierają prace przy naszym kościele.  Obecnie,
już poza planem prac na ten rok są wykonywane i montowane drewniane żaluzje            w otworach okiennych wieży kościoła jak również podesty i nowe drabiny umożliwiające wspinaczkę na wyższe  części wieży.  Wymienione też zostaną liny mocujące żyrandole w kościele.  Wszystkie prace planujemy zakończyć w nadcho-dzącym tygodniu.  Drugi etap remontu dachu nastąpi w przyszłym roku.
     Komisja zaproponowała też sporządzenie programu renowacji wnętrza
I projektu remontu elewacji świątyni.  Wykonania tych projektów podjął się
Pan  mgr inż. Janusz Lepiarz z Wieliczki, który pełni funkcję inspektora nadzoru remontu naszego kościoła.  Oczywiście ich realizacja nastąpi w późniejszych latach w miarę możliwości finansowych naszej parafii.

2.   Dzisiaj,  o godz. 16.00 w Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszowicach
odbędą się Dożynki Gminne.  Rozpoczną się one uroczystą Mszą św. sprawowaną jako dziękczynienie za tegoroczne plony.  Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Dożynkach.

3.   Odpowiadając na sugestie i prośby wielu Parafian pragniemy poinformować, że od I niedzieli września a wiec za dwa tygodnie Msza św. w kaplicy w Trąbkach będzie odprawiana o godz. 10.15 a w Zabłociu o 12.15.  Natomiast wieczorna Msza św. będzie odprawiana w niedzielę w naszym kościele w Biskupicach
o godz. 18.00.

4.  Odpowiadając na prośbę Ojca św. w miniony poniedziałek zebraliśmy do puszek ofiary na głodujących w Afryce w wysokości 2.763zł.  Bóg zapłać wszystkim, którzy przyłączyli się do pomocy ludziom w potrzebie.

5.   W piątek z racji Uroczystości M.B. Częstochowskiej nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i zachowanie dnia pokuty.

6.   Parze Młodej Państwu: Barbarze i Tomaszowi Górka składamy serdeczne
podziękowanie za udekorowanie naszego kościoła.

7.   W przyszłą niedzielę o godz. 18.00 na plebanii spotkanie Rady Parafialnej.

8.   Od września w Sławkowicach rozpocznie działalność prywatne przedszkole. Zapisy odbędą się w niedzielę za tydzień w budynku przedszkola a wszelkie informacje pod numerem tel.: 502 398 528.
     Natomiast w Trąbkach małżeństwo poszukuje opiekunki do 6 miesięcznego
chłopca.  Telefon również w ogłoszeniach: 608 695 287.

9.  W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Elżbietę Waśniowską z Trąbek.  Ją i wszystkich naszych bliskich zmarłych polecajmy miłosierdziu Bożemu.

Intencje mszalne:  22 – 28 V I I I

Poniedziałek:
 630: + Marii i Jana Strojnych ( w 67 r. śmierci ).
        + Za zmarłych rodziców: Józefa Ciastonia, Eleonory żony;
           Władysława Dębowskiego, Władysława syna.
        + Szczepana Szczurka ( od Filipowiczów ).

Wtorek:
 630: + Agaty Kasprzyk ( od mamy, sióstr, Szwagra i siostrzenic ).
        + Andrzeja Wróbla ( od sąsiadek: Janiny i Michaliny ).

Środa:
 630: + Stanisława Szafrańskiego ( od rodziny Badurów ).
        + Jana Mastalskiego ( od kuzynek: Jasi, Stasi i Basi ).
1800: + Władysława Grabowskiego –juniora ( w 15 r. śmierci ).

Czwartek:
 630: + Kazimierza Domonia ( od Zygmunta Domonia z rodziną ).
1800: + Marii Kuczaj (w 1 r. śmierci ), Józefa męża.

Piątek:
 630: + Adama i Stanisława Ciastoń.
        + Doroty Lenik ( od Kasprzyków ).
        + Leona Zająca ( od zięcia ).

Sobota:
 630: + Elżbiety Waśniowskiej ( od męża ).
1800: + Stanisławy Świeży ( w 15 r. śmierci ), Tadeusza męża.

Niedziela:
 630: + Stanisławy Wójcik ( w 34 r. śmierci ), Władysława męża.
 930:  W 10 ślubu Małgorzaty i Krzysztofa: dziękczynna z prośbą o dalsze
         błogosław. Boże, opiekę Maryi i zdrowie dla nich i ich dzieci.
1100:  W 40 ślubu Andrzeja i Renaty: dziękczynna z prośbą o dalsze
         błogosław. Boże, opiekę Maryi i zdrowie.

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie: + Władysławy Sochackiej, Józefa męża.

Środa –Trąbki: + Ludwika Kruszyny, Władysława i Karoliny Olchawskich.

Czwartek –Przebiecz.:  W 43 r. ślubu Stanisławy i Tadeusza Badurów:
                dziękczynna z prośbą o dalsze błogosław. Boże i potrzebne łaski.

Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Marii i Antoniego Sobczyków.
1230 –Zabłocie:  W 4 r. slubu: Łukasza i Celiny Więsków: dziękczynna
                          z prośbą o dalsze błogosław. Boże i opiekę Maryi na
                          wszystkich drogach życia.

1700 –Trąbki: + Karoliny Kasprzyk ( w 3 r. śmierci ), Antoniego męża,
                         Ani wnuczki.

Ogłoszenia parafialne 14.08.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na  XX niedzielę zwykłą, 14.08.2011

Kalendarz liturgiczny:
–   w środę Święto św. Jacka, kapłana, patrona archidiecezji krakowskiej
    i m. Krakowa
–   w sobotę wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

1.   W dniu jutrzejszym obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia NMP.
Msze św. jak w każdą niedzielę z poświęceniem ziół i kwiatów.

2.   W nadchodzącym tygodniu w Madrycie młodzież z całego świata będzie przeżywać Światowe Dni Młodzieży, na które przybędzie także papież Benedykt XVI.  Otoczmy w tych dniach modlitwą Ojca św. i wszystkich młodych ludzi, by to kolejne spotkanie wydało obfite owoce.

3.   Również w tym tygodniu,  zachęcamy do wyjazdu na Dróżki Kalwaryjskie. Chętnych na pielgrzymkę prosimy o zapisy dzisiaj i jutro po Mszach św.
w zakrystii w celu orientacji w ilości zainteresowanych potrzebnej do rezerwacji autokarów.  Wyjazd w czwartek i piątek o godz. 7.00;  z Biskupic od remizy,  z Przebieczan z przystanku i z Trąbek od kaplicy.  Dróżki w tym roku poprowadzi ks. Mirosław.

4.   W związku z katastrofalną suszą panującą w Afryce Wschodniej Ojciec św. zwrócił się z apelem o pomoc dla 12 mln ludzi dotkniętych głodem. Odpowiadając na prośbę papieża jutro do puszek złóżmy ofiary na ten cel.

5.   Wójt Gminy Biskupice serdecznie zaprasza na Dożynki Gminne, które
odbędą się  w przyszłą niedzielę o godz. 16. w Parku Kultury i Wypoczynku
w Tomaszowicach.

6.   Parze Młodej  Państwu: Natalii i Mateuszowi Hojka składamy serdecznie
podziękowanie za udekorowanie naszego kościoła.

Intencje mszalne:  15 – 21 V I I I

Wniebowzięcie NMP:
 630: + Stanisława Fortuny ( w 32 r. śmierci ).
 930: + Natalii i Jana Rzeszutów.
1100: + Stanisława Ciastonia, córki: Anny Szczurek, syna: Tadeusza
           Ciastonia ( w r. śmierci ).

Wtorek:
 630: + Franciszki Tańcula ( w 1 r. śmierci ), Eugeniusza męża.

Środa:
 630: + Józefa Godzika i jego rodziców: Karoliny i Józefa.
1800: + Stanisława Kulmy ( w 19 r. śmierci ).

Czwartek:
 630: + Ludwiki Jaszczyk ( w 32 r. śmierci ), Michała męża, Michała syna
            i zmarłych z rodziny.
1800:  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże,
         opiekę Maryi i zdrowie dla Joanny i Andrzeja oraz Arlety i Marka
         w r. ślubu.

Piątek:
 630: + Za zmarłych rodziców: Jakuba i Anieli; synów: Józefa i Augustyna
           z żoną Zdzisławą; córki Stanisławy z mężami: Józefem i Józefem.
        + Emilii Kurowskiej ( od Kubików z Przebieczan ).
        + Wacławy Jachimczak ( od wnuczki Moniki z rodziną ).

Sobota:
 630:  W 17 r. ślubu Teresy i Marcina: dziękczynna za otrzymane łaski
          z prośbą o dalsze błogosław. Boże dla rodziny.
        + Stanisława Wrony ( od kolegów z pracy ).
1800: + Jana Kasprzyka ( w 18 r. śmierci ), i jego żony.

Niedziela:
 630: + Za zmarłe członkinie z III Róży z Biskupic i zmarłych z ich rodzin.
 930:  O zdrowie i błogosław. Boże dla Emilii i Jerzego w 4 r. ślubu
         oraz ich syna Jakuba.
1100:  W 40 r. ślubu Marii i Sylwestra Janusów: dziękczynna za otrzymane
         łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże ( od dzieci ).

K A P L I C E:
Wniebowzięcie NMP:
 815 –Przebiecz.: + Juliana Kępy, Józefa i Marii Czajów.
1230 –Zabłocie:  Za Parafian.
1700 –Trąbki: + Tadeusza Grabki ( w 5 r. śmierci ).

Wtorek  –Zabłocie: + Franciszka Czopa, jego rodziców: Józefa i Genowefy;
                  oraz Kazimierza, Anny żony, ich córek: Marii, Ewy, Genowefy.

Środa –Trąbki: + Tadeusza Badury ( w 8 r. śmierci ).

Czwartek –Przebiecz.: + Za zmarłe członkinie z IV Róży z Przebieczan.

Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Alicji Wójcik ( w 2 r. śmierci ).
1230 –Zabłocie: + Krystyny Szyper ( w 4 r. śmierci i na imieniny ).
1700 –Trąbki:  Za Parafian.