Ogłoszenia parafialne 21.08.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na  XXI niedzielę zwykłą, 21.08.2011

Kalendarz liturgiczny:
–       w poniedziałek wspomnienie NMP Królowej
–       we środę Święto św. Bartłomieja, Apostoła
–       w piątek Uroczystość NMP Częstochowskiej
–       w sobotę wspomnienie św. Moniki

1.   W minionym tygodniu gościliśmy w naszej parafii Komisję z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Kurii Metropolitalnej w Krakowie, która  pozytywnie oceniła i podpisała protokół powykonawczy I etapu remontu dachu naszego
kościoła.  Dlatego w przyszłą niedzielę o godz. 9.30 odprawimy uroczystą Mszę św. jako wyraz wdzięczności wobec Bożej Opatrzności i w intencji wszystkich,
którzy duchowo i materialnie wspierają prace przy naszym kościele.  Obecnie,
już poza planem prac na ten rok są wykonywane i montowane drewniane żaluzje            w otworach okiennych wieży kościoła jak również podesty i nowe drabiny umożliwiające wspinaczkę na wyższe  części wieży.  Wymienione też zostaną liny mocujące żyrandole w kościele.  Wszystkie prace planujemy zakończyć w nadcho-dzącym tygodniu.  Drugi etap remontu dachu nastąpi w przyszłym roku.
     Komisja zaproponowała też sporządzenie programu renowacji wnętrza
I projektu remontu elewacji świątyni.  Wykonania tych projektów podjął się
Pan  mgr inż. Janusz Lepiarz z Wieliczki, który pełni funkcję inspektora nadzoru remontu naszego kościoła.  Oczywiście ich realizacja nastąpi w późniejszych latach w miarę możliwości finansowych naszej parafii.

2.   Dzisiaj,  o godz. 16.00 w Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszowicach
odbędą się Dożynki Gminne.  Rozpoczną się one uroczystą Mszą św. sprawowaną jako dziękczynienie za tegoroczne plony.  Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w Dożynkach.

3.   Odpowiadając na sugestie i prośby wielu Parafian pragniemy poinformować, że od I niedzieli września a wiec za dwa tygodnie Msza św. w kaplicy w Trąbkach będzie odprawiana o godz. 10.15 a w Zabłociu o 12.15.  Natomiast wieczorna Msza św. będzie odprawiana w niedzielę w naszym kościele w Biskupicach
o godz. 18.00.

4.  Odpowiadając na prośbę Ojca św. w miniony poniedziałek zebraliśmy do puszek ofiary na głodujących w Afryce w wysokości 2.763zł.  Bóg zapłać wszystkim, którzy przyłączyli się do pomocy ludziom w potrzebie.

5.   W piątek z racji Uroczystości M.B. Częstochowskiej nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i zachowanie dnia pokuty.

6.   Parze Młodej Państwu: Barbarze i Tomaszowi Górka składamy serdeczne
podziękowanie za udekorowanie naszego kościoła.

7.   W przyszłą niedzielę o godz. 18.00 na plebanii spotkanie Rady Parafialnej.

8.   Od września w Sławkowicach rozpocznie działalność prywatne przedszkole. Zapisy odbędą się w niedzielę za tydzień w budynku przedszkola a wszelkie informacje pod numerem tel.: 502 398 528.
     Natomiast w Trąbkach małżeństwo poszukuje opiekunki do 6 miesięcznego
chłopca.  Telefon również w ogłoszeniach: 608 695 287.

9.  W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Elżbietę Waśniowską z Trąbek.  Ją i wszystkich naszych bliskich zmarłych polecajmy miłosierdziu Bożemu.

Intencje mszalne:  22 – 28 V I I I

Poniedziałek:
 630: + Marii i Jana Strojnych ( w 67 r. śmierci ).
        + Za zmarłych rodziców: Józefa Ciastonia, Eleonory żony;
           Władysława Dębowskiego, Władysława syna.
        + Szczepana Szczurka ( od Filipowiczów ).

Wtorek:
 630: + Agaty Kasprzyk ( od mamy, sióstr, Szwagra i siostrzenic ).
        + Andrzeja Wróbla ( od sąsiadek: Janiny i Michaliny ).

Środa:
 630: + Stanisława Szafrańskiego ( od rodziny Badurów ).
        + Jana Mastalskiego ( od kuzynek: Jasi, Stasi i Basi ).
1800: + Władysława Grabowskiego –juniora ( w 15 r. śmierci ).

Czwartek:
 630: + Kazimierza Domonia ( od Zygmunta Domonia z rodziną ).
1800: + Marii Kuczaj (w 1 r. śmierci ), Józefa męża.

Piątek:
 630: + Adama i Stanisława Ciastoń.
        + Doroty Lenik ( od Kasprzyków ).
        + Leona Zająca ( od zięcia ).

Sobota:
 630: + Elżbiety Waśniowskiej ( od męża ).
1800: + Stanisławy Świeży ( w 15 r. śmierci ), Tadeusza męża.

Niedziela:
 630: + Stanisławy Wójcik ( w 34 r. śmierci ), Władysława męża.
 930:  W 10 ślubu Małgorzaty i Krzysztofa: dziękczynna z prośbą o dalsze
         błogosław. Boże, opiekę Maryi i zdrowie dla nich i ich dzieci.
1100:  W 40 ślubu Andrzeja i Renaty: dziękczynna z prośbą o dalsze
         błogosław. Boże, opiekę Maryi i zdrowie.

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie: + Władysławy Sochackiej, Józefa męża.

Środa –Trąbki: + Ludwika Kruszyny, Władysława i Karoliny Olchawskich.

Czwartek –Przebiecz.:  W 43 r. ślubu Stanisławy i Tadeusza Badurów:
                dziękczynna z prośbą o dalsze błogosław. Boże i potrzebne łaski.

Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Marii i Antoniego Sobczyków.
1230 –Zabłocie:  W 4 r. slubu: Łukasza i Celiny Więsków: dziękczynna
                          z prośbą o dalsze błogosław. Boże i opiekę Maryi na
                          wszystkich drogach życia.

1700 –Trąbki: + Karoliny Kasprzyk ( w 3 r. śmierci ), Antoniego męża,
                         Ani wnuczki.

Ogłoszenia parafialne 14.08.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na  XX niedzielę zwykłą, 14.08.2011

Kalendarz liturgiczny:
–   w środę Święto św. Jacka, kapłana, patrona archidiecezji krakowskiej
    i m. Krakowa
–   w sobotę wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

1.   W dniu jutrzejszym obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia NMP.
Msze św. jak w każdą niedzielę z poświęceniem ziół i kwiatów.

2.   W nadchodzącym tygodniu w Madrycie młodzież z całego świata będzie przeżywać Światowe Dni Młodzieży, na które przybędzie także papież Benedykt XVI.  Otoczmy w tych dniach modlitwą Ojca św. i wszystkich młodych ludzi, by to kolejne spotkanie wydało obfite owoce.

3.   Również w tym tygodniu,  zachęcamy do wyjazdu na Dróżki Kalwaryjskie. Chętnych na pielgrzymkę prosimy o zapisy dzisiaj i jutro po Mszach św.
w zakrystii w celu orientacji w ilości zainteresowanych potrzebnej do rezerwacji autokarów.  Wyjazd w czwartek i piątek o godz. 7.00;  z Biskupic od remizy,  z Przebieczan z przystanku i z Trąbek od kaplicy.  Dróżki w tym roku poprowadzi ks. Mirosław.

4.   W związku z katastrofalną suszą panującą w Afryce Wschodniej Ojciec św. zwrócił się z apelem o pomoc dla 12 mln ludzi dotkniętych głodem. Odpowiadając na prośbę papieża jutro do puszek złóżmy ofiary na ten cel.

5.   Wójt Gminy Biskupice serdecznie zaprasza na Dożynki Gminne, które
odbędą się  w przyszłą niedzielę o godz. 16. w Parku Kultury i Wypoczynku
w Tomaszowicach.

6.   Parze Młodej  Państwu: Natalii i Mateuszowi Hojka składamy serdecznie
podziękowanie za udekorowanie naszego kościoła.

Intencje mszalne:  15 – 21 V I I I

Wniebowzięcie NMP:
 630: + Stanisława Fortuny ( w 32 r. śmierci ).
 930: + Natalii i Jana Rzeszutów.
1100: + Stanisława Ciastonia, córki: Anny Szczurek, syna: Tadeusza
           Ciastonia ( w r. śmierci ).

Wtorek:
 630: + Franciszki Tańcula ( w 1 r. śmierci ), Eugeniusza męża.

Środa:
 630: + Józefa Godzika i jego rodziców: Karoliny i Józefa.
1800: + Stanisława Kulmy ( w 19 r. śmierci ).

Czwartek:
 630: + Ludwiki Jaszczyk ( w 32 r. śmierci ), Michała męża, Michała syna
            i zmarłych z rodziny.
1800:  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże,
         opiekę Maryi i zdrowie dla Joanny i Andrzeja oraz Arlety i Marka
         w r. ślubu.

Piątek:
 630: + Za zmarłych rodziców: Jakuba i Anieli; synów: Józefa i Augustyna
           z żoną Zdzisławą; córki Stanisławy z mężami: Józefem i Józefem.
        + Emilii Kurowskiej ( od Kubików z Przebieczan ).
        + Wacławy Jachimczak ( od wnuczki Moniki z rodziną ).

Sobota:
 630:  W 17 r. ślubu Teresy i Marcina: dziękczynna za otrzymane łaski
          z prośbą o dalsze błogosław. Boże dla rodziny.
        + Stanisława Wrony ( od kolegów z pracy ).
1800: + Jana Kasprzyka ( w 18 r. śmierci ), i jego żony.

Niedziela:
 630: + Za zmarłe członkinie z III Róży z Biskupic i zmarłych z ich rodzin.
 930:  O zdrowie i błogosław. Boże dla Emilii i Jerzego w 4 r. ślubu
         oraz ich syna Jakuba.
1100:  W 40 r. ślubu Marii i Sylwestra Janusów: dziękczynna za otrzymane
         łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże ( od dzieci ).

K A P L I C E:
Wniebowzięcie NMP:
 815 –Przebiecz.: + Juliana Kępy, Józefa i Marii Czajów.
1230 –Zabłocie:  Za Parafian.
1700 –Trąbki: + Tadeusza Grabki ( w 5 r. śmierci ).

Wtorek  –Zabłocie: + Franciszka Czopa, jego rodziców: Józefa i Genowefy;
                  oraz Kazimierza, Anny żony, ich córek: Marii, Ewy, Genowefy.

Środa –Trąbki: + Tadeusza Badury ( w 8 r. śmierci ).

Czwartek –Przebiecz.: + Za zmarłe członkinie z IV Róży z Przebieczan.

Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Alicji Wójcik ( w 2 r. śmierci ).
1230 –Zabłocie: + Krystyny Szyper ( w 4 r. śmierci i na imieniny ).
1700 –Trąbki:  Za Parafian.

Ogłoszenia parafialne 07.08.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na  XIX niedzielę zwykłą, 07.08.2011

Kalendarz liturgiczny:
–   we wtorek Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy.
–   we środę Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
–   w czwartek wspomnienie św. Klary, dziewicy
–   w sobotę Święto Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej

1.   Dzisiaj, z racji I niedzieli miesiąca po Mszach św. adoracja Najświętszego
     Sakramentu.

2.   Jak w każdą  środę po wieczornej Mszy św. nowenna do M.B. Nieustającej
     Pomocy, serdecznie zapraszamy.

3.   Parom Młodym z wczorajszego dnia, Państwu: Aleksandrze i Tomaszowi
     Wilk oraz Renacie i Jackowi Franczak składamy serdecznie podziękowanie
     Za udekorowanie naszego kościoła.

4.   Jak zawsze zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy
śp. Stanisława Olchawskiego z Trąbek.  Jego i wszystkich naszych bliskich
zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu.

Intencje mszalne:  08 – 14 V I I I

Poniedziałek:
 630: + Michaliny Kubik ( w 1 r. śmierci ), rodziców: Anny i Antoniego,
           oraz brata Zbigniewa.
        + Krystyny Badoń ( w 4 r. śmierci ), Władysława męża.
        + Tadeusza Ochońskiego ( od rodziny Tureckich ).

Wtorek:
 630: + Jana Juszczyka.

Środa:
 630: + Anny Wicher, Franciszka męża, Piotra syna.
1800: + Leona Kosteckiego ( w 30 r. śmierci ).

Czwartek:
 630:  O szczęśliwe rozwiązanie dla Karoliny i o zdrowie dla rodziny.
1800: + Eugeniusza Augustynka ( od siostry z rodziną ).

Piątek:
 630: + Marii Kruszyna ( na imieniny ).
        + Piotra Kozaka.

Sobota:
 630: + Władysława Synala ( w 21 r. śmierci ).
1800: + Agaty Czajkowskiej ( w 2 r. śmierci ), Kazimierza ojca.
        + Marii Kasprzyk ( na imieniny ).

Niedziela:
 630: + Władysława Nogi ( w r. śmierci ), Heleny żony.
 930: + Wojciecha Pietruszki ( w 25 r. śmierci ) i jego rodziców:
            Antoniny i Władysława.
1100:  Za Parafian.
        + Anny Wicher, Zygmunta Kozaka.
        + Władysława Dąbrowskiego.

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie: + Stefanii Czop ( w 12 r. śmierci ), jej rodziców:
                                  Anny i Franciszka oraz syna Leszka.

Środa –Trąbki: + Katarzyny Szlachta ( w 30 r. śmierci ).

Czwartek –Przebiecz.: + Anny Fliśnik ( na imieniny ), Józefa męża,
                                   synów: Zygmunta oraz Tadeusza z żoną Marią.

Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Marii Noga, Franciszka męża ( w 33 r. śmierci ).
1230 –Zabłocie:  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
                          błogosław. Boże dla Barbary i Piotra w 20 r. ślubu.
1700 –Trąbki: + Eugeniusza Wilka ( w 12 r. śmierci ).

Ogłoszenia parafialne 31.07.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na  XVIII niedzielę zwykłą, 31.07.2011

Kalendarz liturgiczny:
–   w poniedziałek wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dr Kościoła
–   we czwartek wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana
–   w sobotę Święto Przemienienia Pańskiego

.1.    W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca.  Msze św. z nabożeń-stwami o 6.30 i 18.00.  Spowiedź w czwartek i piątek od godz. 17.30.
Odwiedziny chorych w piątek od 8.30.

2.    Wójt Gminy Biskupice oraz Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych informuje, że na terenie naszej gminy planowane jest utworzenie
Klubu Honorowego Krwiodawstwa.  Osoby zainteresowane wstąpieniem do
klubu i oddawaniem krwi dla osób potrzebujących proszone są o zgłaszanie się    do Urzędu Gminy Biskupice pokój nr 32 lub do Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych.  Więcej  informacji można uzyskać pod numerami telefonów podanych w ogłoszeniach wywieszonych na tablicach ogłoszeń:
12 289 70 83;   603 285 170;   609 313 340

3.   Pragniemy podziękować za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na środki transportu dla misjonarzy uzbierana kwota wyniosła 1790zł i 5$ -Bóg zapłać!

4.   Powoli dobiega końca zaplanowany na ten rok I etap remontu dachu naszego
kościoła.  Pomimo wyjątkowo  niesprzyjającej pogody, dzięki Bożej Opatrzności zrealizujemy tegoroczny plan i jeszcze dokonamy remontu bocznego wejścia do naszego kościoła.  Pragniemy podziękować wszystkim, którzy swymi ofiarami do tej pory wsparli to dzieło i ośmielamy się prosić o ofiary na ten cel osoby, które dotychczas z różnych powodów nie mogły przyłączyć się do sfinansowania naszej inwestycji, jak również tych, którzy wspierają remont ofiarami w ratach. Wszystkim składamy serdeczne: Bóg zapłać!

5.   Parze Młodej z wczorajszego dnia, Państwu: Agnieszce i Piotrowi Bołoz
składamy serdecznie podziękowanie za udekorowanie naszego kościoła.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy
śp. Tadeusza Ochońskiego z Przebieczan.  Jego i wszystkich naszych bliskich
zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu.

Intencje mszalne:  01 – 07 V I I I

Poniedziałek:
 630: + Michała Jaszczyka ( od bratanicy Grażyny z rodziną ).
        + Krzysztofa Turchana ( na imieniny ).
         Dziękczynna za otrzymane łaski dla Magdaleny z prośbą o dalsze
         błogosław. Boże.

Wtorek:
 630: + Anny Terczyńskiej ( na imieniny ), Jana męża.
         W intencji Bogu wiadomej.

Środa:
 630: + Benedykta i Marii Kupców.
1800: + Władysława Konopki ( w 14 r. śmierci ) i jego rodziców:
            Karoliny i Franciszka.

Czwartek:
 630: + Za dusze w czyśćcu cierpiące.
1800: + Tadeusza Ochońskiego ( od sióstr: Marii i Heleny ).

Piątek:
 630: + Józefa Ciastonia ( w 24 r. śmierci ).
        + Stanisława Olchawskiego ( od żony ).
1800: + Ryszarda Paździerkiewicza ( w 2 r. śmierci ), Doroty żony.

Sobota:
 630: + Tadeusza Kurzawy ( w 3 r. śmierci ), Antoniego syna
            oraz rodziców i teściów.
        + Jana Gaczoła ( w 25 r. śmierci ).
1800:  W intencji Bogu wiadomej.

Niedziela:
 630: + Anny Kuć ( w 51 r. śmierci ).
 930: + Anny i Marii Kasprzyk ( na imieniny ).
1100: + Jana Łanoszki, Kunegundy żony, ich dzieci: Janiny, Heleny,
           Marii, Tadeusza, Adama, Władysława; zięciów: Mirosława i Józefa.

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie: + Pawła Fortuny ( na imieniny ).

Środa –Trąbki:  O błogosław. Boże w urodzajach i zachowanie od klęsk
                         żywiołowych i nieszczęść dla mieszkańców Trąbek.

Czwartek –Przebiecz.: + Anny i Wojciecha Łanoszków.

Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Tadeusza Zadaka i jego rodziców.
1230 –Zabłocie: + Jarosława Pilcha ( w 16 r. śmierci ), Krystyny żony.
1700 –Trąbki:  Za Parafian.

Ogłoszenia parafialne 24.07.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na  XVII niedzielę zwykłą, 24.07.2011

Kalendarz liturgiczny:
–   w poniedziałek Święto św. Jakuba, Apostoła
–   we wtorek wspomnienie świętych Joachima i Anny, Rodziców NMP
–   w piątek wspomnienie św. Marty

1.   Dzisiaj, z racji przypadającego jutro wspomnienia Św. Krzysztofa
patrona kierowców po wszystkich Mszach Św. na parkingu przy kościele
i kaplicach odbędzie się poświęcenie pojazdów z modlitwą o bezpieczne
i szczęśliwe podróżowanie.  Ofiary zbierane przy tej okazji, zgodnie                      z prośbą  Komisji Episkopatu Polski ds. Misji przeznaczymy na środki
transportu dla misjonarzy.

2.   Dzisiaj o godz. 19.00 na plebanii spotkanie Rady Parafialnej.

3.   Parom małżeńskim z wczorajszego dnia, Państwu:
Katarzynie i Łukaszowi Włochom oraz Justynie i Krzysztofowi Koniecznym składamy serdecznie podziękowanie za udekorowanie naszego kościoła.

Intencje mszalne:  26 – 31 V I I

Poniedziałek:
 630:  W 35 r. ślubu Zofii i Stanisława: dziękczynna z prośbą o dalsze
          błogosław. Boże i potrzebne łaski.
        + Stefana Sewiołło ( w 13 r. śmierci ) i jego rodziców.
        + Marianny Kruszyna ( od córki Wacławy z rodziną ).

Wtorek:
 630: + Anny Ciastoń ( na imieniny ), Józefa męża.

Środa:
 630:  Dziękczynna w 30 r. ślubu Grażyny i Sylwestra z prośbą o dalsze
         błogosław. Boże i zdrowie.
1800: + Grażyny Grabowskiej ( na imieniny ).

Czwartek:
 630: + Marianny Poznańskiej ( od męża i dzieci na imieniny ).
1800: + Józefa Tracza ( od szwagra Czesława Króla z rodziną ).

Piątek:
 630: + Adama Wróbla.
        + Edwarda Kruszyny, Józefa Śliwy.

Sobota:
 630: + Marty Krawczyk ( na imieniny ).
        + Doroty Paździerkiewicz ( od siostry Małgorzaty z mężem i dziećmi ).
1800:   W 30 r. ślubu Ewy i Ryszarda Godzików: dziękczynna z prośbą
           o dalsze błogosław. Boże ( od dzieci i wnuczki ).

Niedziela:
 630: + Wojciecha i Weroniki Malinowskich ( w 36 r. śmierci ).
 930: + Józefa Traczyka ( w 36 r. śmierci ), Krystyny żony.
1100: + Józefa Tańculi ( w 13 r. śmierci ).

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie: + Józefa Kulmy ( w 25 r. śmierci ).

Środa –Trąbki: + Antoniego Zawiślana ( w 35 r. śmierci ),
                            Franciszka brata i ich rodziców.

Czwartek –Przebiecz.: + Heleny i Augustyna Kosteckich ( w r. śmierci ).

Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Katarzyny Tracz ( w 29 r. śmierci ), Henryka męża,
                               Albina i Tadeusza synów.
1230 –Zabłocie:  W 10 r. ślubu Katarzyny i Adama: dziękczynna z prośbą
                          o dalsze błogosław. Boże i potrzebne łaski.
1700 –Trąbki: + Tadeusza Drąga ( w 12 r. śmierci ), Michaliny żony.

Ogłoszenia parafialne 17.07.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XVI niedzielę zwykłą, 17.07.2011

1.  Kalendarz liturgiczny:
    –  w środę: wspomnienie bł. Czesława, kapłana
    –  w piątek: wspomnienie św. Marii Magdaleny
    –  w sobotę: św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

2.  Dzisiaj w naszej parafii obchodzimy Odpust ku czci Matki Bożej
    Szkaplerznej. Porządek odprawiania Mszy św. jak w każda niedziele.
    Uroczysta suma odpustowa o godz. 11.00.  Na wszystkich Mszach św.
    głosi do nas słowo Boże ks. dr Marcin Cholewa z UPJPII w Krakowie.
    Składamy Księdzu Profesorowi serdeczne podziękowanie za przyjęcie
    zaproszenia na naszą uroczystość i trud głoszenia kazań.

3.  W przyszłą niedzielę z racji przypadającego 25 lipca wspomnienia
    św. Krzysztofa –patrona kierowców po wszystkich Mszach św. na
    parkingu przy kościele i kaplicach odbędzie się poświecenie pojazdów
    z modlitwą o bezpieczne i szczęśliwe podróżowanie. Komisja Episkopatu
    Polski ds. Misji zwraca się przy tej okazji z prośbą o ofiary na środki
    transportu dla misjonarzy.

4.  W przyszłą niedzielę o godz. 19.00 na plebanii spotkanie Rady Parafialnej.
    Natomiast dzisiaj o godz. 18.00 w salce katechetycznej spotkanie dla
    rodziców dzieci ze scholki, które jutro udają się na wyjazd do Lasku.

5.  Wczorajszym parom małżeńskim z Tomaszkowic składamy serdeczne
    podziękowanie za udekorowanie naszego kościoła.

Intencje mszalne:  18 – 25 V I I

Poniedziałek:
 630: + W 19 r. śmierci Józefa Kruszyny, Józefy żony
            oraz na imieniny +Emilii Górka, Franciszka męża.
        + Czesława Augustynka ( w 9 r. śmierci i na imieniny ).
        + Jana Dębowskiego ( od córki Kasi z Waldkiem ).

Wtorek:
 630:  W 50 r. ślubu Anny i Stanisława: dziękczynna za otrzymane łaski
          z prośbą o błogosław. Boże ( od dzieci ).

Środa:
 630: + Czesława Augustynka ( w 9 r. śmierci i na imieniny -od syna z rodziną ).
1800: + Jana Terczyńskiego, Anny żony ( na imieniny ),
            Marii córki, Józefa zięcia.

Czwartek:
 630: + Kazimierza Ptaka ( na urodziny ).
1800: + Mieczysława Ochońskiego ( od siostry Zofii z rodziną ).

Piątek:
 630: + Agnieszki Permus ( w 10 r. śmierci ).
        + Władysławy i Józefa Grochalów ( w r. śmierci ).

Sobota:
 630: + Antoniego Wyrodka, Kunegundy żony, Antoniego i Józefa synów.
        + Wacława Pilcha ( od syna Rafała z żoną ).
1800:   W intencji Jubilatów:

Niedziela:
 630: + Stanisławy i Jana Jaszczyków ( w r. śmierci ).
 930: + Marii Kowalskiej ( od syna Zdzisława z rodziną ).
1100:  W 15 r. ślubu Anety i Michała: dziękczynna z prośbą o łaski
          dla całej rodziny.

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie: + Jana Dębowskiego, Jana Czopa i zmarłych z rodzin
                                  Czopów i Dębowskich.

Środa –Trąbki: + Kazimiery ( w 35 r. śmierci ), Zygmunta męża.

Czwartek –Przebiecz.: + Krzysztofa Rączki ( na imieniny ).

Niedziela:
 815 –Przebiecz.:  Z okazji 90 urodzin Anny Pracuch z prośbą o zdrowie
                             i błogosław. Boże na dalsze lata.
1230 –Zabłocie:  Za Parafian.
1700 –Trąbki: + Anny Kot ( w 30 r. śmierci ), Antoniego męża
                         i zmarłych z ich rodzin.

Ogłoszenia parafialne 10.07.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XV niedzielę zwykłą, 10.07.2011

1.  Kalendarz liturgiczny:
    –  w poniedziałek: święto świętego Benedykta – patrona Europy
    –  we wtorek: wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu  –biskupa
                          i męczennika
    –  w środę: wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
    –  w piątek: św. Bonawentury – biskupa i doktora Kościoła.
    –  w sobotę: Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel ( MB Szkaplerznej )

2.  Odpust ku uczczeniu Matki Bożej Szkaplerznej w następną niedzielę: suma
    z  procesją o godz. 11.00.  Po Mszach św. możliwość przyjęcia Szkaplerza.

3.   Bóg zapłać Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Biskupic obchodzących
     45 lecie działalności za dar złotej kapy do kościoła.

4.  Na wyświetlacz kosztujący 9.800 zł. zebraliśmy w ostatnią niedzielę 5.220 zł.
    Bóg zapłać wszystkim, którzy już złożyli ofiary i tym, którzy chcą uczynić to
    w najbliższym czasie.

5.  Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

    W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy
    śp. Stanisława Ochońskiego z Biskupic.  Polecajmy jego i wszystkich
    naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu!

Intencje mszalne:  11 – 17 V I I

Poniedziałek:
 630: + Marianny Wojciechowskiej ( w 4 r. śmierci ), Antoniego męża.
        + Marii i Franciszka Turchanów.

Wtorek:
 630: + Anieli i Władysława Szlapaków, Marii i Heleny córek.
        + Stanisława Ochońskiego ( od żony ).

Środa:
 630: + Władysława i Franciszki żony, ich rodziców i rodzeństwo.
1800: + Grażyny Grabowskiej ( w 4 r. śmierci ).

Czwartek:
 630: + Zdzisława Sochackiego, Antoniego Kota.
1800: + Eugeniusza Augustynka ( od najbliższej rodziny ).

Piątek:
 630:  W intencji Magdaleny w 18 r. urodzin: o błogosław. Boże, potrzebne łaski
          i opiekę Maryi w dorosłym życiu.
        + Władysławy Kasprzyk ( w 28 r. śmierci ) i jej męża.

Sobota:
 630: + Władysława Dębowskiego ( w 1 r. śmierci ).
        + Marii Łanoszka ( na imieniny ), Teofila męża, Józefa Siudy.
1800:   Dziękczynna z prośbą o błogosław. Boże i potrzebne łaski dla Anny
          i Stanisława ( w 50 r. ślubu ).

Niedziela – ODPUST:
 630: + Włodzimierza Michalczyka ( w 39 r. śmierci ), Konstantego Grabki,
           Władysławy żony, Józefa Włocha.
 930: + Marii Kowalskiej, Józefa męża ( od córki Lucyny z rodziną ).
1100:  Za Parafian.

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie: + Władysławy Zadrożnej ( od wnuczki Anety z mężem
                                  Januszem ).

Środa –Trąbki: + Władysława i Ireny żony ( w r. śmierci ).

Czwartek –Przebiecz.: + Grażyny Grabowskiej ( w 4 r. śmierci ).

Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Stanisława Kudasa, Marii żony, Mariusza wnuka, Andrzeja
                               Kułakowskiego.
1230 –Zabłocie: + Czesława Lebiesta, Janiny córki, Franciszka Krawczyka,
                            Marii żony.
1700 –Trąbki:  Dziękczynna z prośbą o błogosław. Boże i zdrowie dla Piotra
                       i Danuty w 25 r. ślubu.

Ogłoszenia parafialne 03.07.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na XIV niedzielę zwykłą, 03.07.2011

.1.  Kalendarz liturgiczny:
    –  w poniedziałek święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej
        w Krakowie
    –  we środę wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
    –  w piątek wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana

2.  Z racji I niedzieli miesiąca po wszystkich Mszach św. adoracja
     Najświętszego Sakramentu

3.  W dniach od 3 do 11 sierpnia organizowana jest kolejna Piesza Pielgrzymka na
     Jasną Górę.  Z Gdowa wyruszy 5.08.  Zapisy od 24.07 do 4.08. 2011 w parafii
     w Gdowie.

4.  Odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej w naszym kościele będziemy
     obchodzić w tym roku w niedzielę 17.07.

5.  Z inicjatywy Wójta Gminy, podczas wakacji, na boisku sportowym przy
    szkole w Trąbkach, począwszy od 7.07 w każdy czwartek w godz. od 17.00
    do 19.00 będą prowadzone zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.
    Poprowadzi je pani Ewelina Grzywacz.

6.  Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

    W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy
    śp. Eugeniusza Augustynka z Trąbek.  Polecajmy jego i wszystkich
    naszych bliskich zmarłych Miłosierdziu Bożemu!

Intencje mszalne:  04 – 10 V I I

Poniedziałek:
 630: + Władysława Dębowskiego, Władysława syna.
        + Mieczysława Ochońskiego ( w r. śmierci ).

Wtorek:
 630: + Jana Kurzawy, Anieli żony 9 w r. śmierci ).
        + Piotra Wichra i jego rodziców: Franciszka i Anny.

Środa:
 630: + Krzysztofa Pracucha ( w 4 r. śmierci ).
1800: + Tomasza i Joanny Jachimczak, Genowefy córki.

Czwartek:
 630: + Janiny Czyżowskiej ( w 8 r. śmierci ).
1800: + Jana Kucia, Marii żony, Stanisława syna, Zofii córki.

Piątek:
 630:  Dziękczynna za 40 szczęśliwie przeżytych lat małżeństwa
         z prośbą o błogosław. Boże na dalsze lata.
        + Tadeusza Kurzawy, Antoniego syna.

Sobota:
 630: + Józefa i Marii Badurów, Mieczysława syna.
 1715:  Dziękczynna za 45 lat małżeństwa Anny i Mariana z prośbą
          o dalsze błogosław. Boże i zdrowie.
1800:  + Józefa Szlapaka ( w 71 r. śmierci ), Anieli zony, Józefa syna.

Niedziela:
 630: + Mieczysława Juszczyka ( w 1 r. śmierci ).
 930: + Mieczysława Ochońskiego ( w 1 r. śmierci ).
1100:  Za Parafian.

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie: + Kazimierza Krystiana, Franciszka i Piotra synów,
                                  Tadeusza Nowaka.

Środa –Trąbki: + Heleny Olchawskiej ( od siostrzeńca ).

Czwartek –Przebiecz.: + Kazimierza Borzęckiego ( w 17 r. śmierci ).

Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Piotra Krawczyka ( w 22 r. śmierci ).
1230 –Zabłocie: + Franciszka Czopa ( w 4 r. śmierci ).
1700 –Trąbki: + Antoniego Pajdaka, Anieli żony.

Ogloszenia parafialne 26.06.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na  XIII Niedzielę Zwykłą 26.06.2011

Kalendarz liturgiczny
– we wtorek wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika
– w środę Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła.
– w piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.  Z tej racji w piątek nie
 obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i zachowanie dnia pokuty.
– w sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

1.  W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca.  Msze św. z nabożeństwami o 6.30 i 18.00.  Spowiedź w czwartek i piątek od godz. 17.30.  Odwiedziny chorych w piątek od 8.30.

2.  W środę w Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła przypada 60 rocznica święceń kapłańskich Ojca Świętego Benedykta XVI.  Okoliczność ta dla całego Kościoła staje się szczególną okazją do dziękczynienia Bogu za apostolskie posługiwanie następcy św. Piotra a także solidarnej modlitwy w jego intencji.  Msze św. w tym dniu będą odprawione: w Biskupicach o 6.30, 9.30 i 18.00;
w Trąbkach o 17.00; w Zabłociu o 18.00; w Przebieczanach o 19.00.

3.  Pragniemy wyrazić gorące podziękowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia procesji Bożego Ciała: dzieciom sypiącym kwiaty i dzwoniącym na dzwoneczkach, dzieciom pierwszo komunijnym, niosącym feretrony i sztandary, dekorującym domy i trasę przemarszu  procesji, przygotowującym ołtarze, orkiestrze, służbie liturgicznej i wszystkim uczestnikom – Bóg zapłać!
Jednocześnie zapraszamy na procesje w oktawie Bożego Ciała codziennie na
godz. 18.00, zwłaszcza dzieci do sypania kwiatów, dzwonienia i pierwszo
komunijne.  Zakończenie nabożeństw czerwcowych i oktawy Bożego Ciała                  w piątek w uroczystość Serca Pana Jezusa.

4.  Dzisiaj w Sławkowicach na boisku sportowym o godz. 14.00 rozpoczną się obchody Gminnego Dnia Strażaka.  Organizatorzy serdecznie zapraszają.

5.  We wtorek, 28.06 w godzinach od 9.00 do 14.00 w Urzędzie Gminy Biskupice będą udzielane bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy na temat możliwości wsparcia ze środków unijnych projektów związanych z: otwarciem lub rozwojem działalności gospodarczej, szkoleniami zawodowymi, inwestycjami dofinansowaniem projektów edukacyjnych, ochroną środowiska.

6.  Dnia 30.06  czwartek ze względu na Wyścig Kolarski „Solidarności”
i Olimpijczyków droga wojewódzka 966 od Gdowa do Wieliczki od 17.30 do 18.00 będzie zamknięta.

7.  Przypominamy i zachęcamy do odwiedzania stron internetowych naszej
parafii, gdzie można zasięgnąć informacji dotyczących życia naszej wspólnoty,      są podawane ogłoszenia z każdej niedzieli, intencje mszalne odprawiane w naszej parafii jak również intencje pogrzebowe, które wysyłamy do odprawiania poza naszą parafią.

8.  W zakrystii do odebrania dodatkowo zamówione zdjęcia z bierzmowania.

9.  W dniach od 3 do 11 sierpnia organizowana jest kolejna Piesza Pielgrzymka
na Jasną Górę.  Z Gdowa wyruszy 5.08.  Zapisy od 24.07 do 4.08. 2011 w Parafii
w Gdowie.

10.  Trwają prace remontowe przy dachu naszego kościoła.  Termin zakończenia prac przewidziano w umowie na dzień 31.08.2011. Pragniemy gorąco podziękować wszystkim, którzy wspierają to dzieło swoimi ofiarami.  Do tej pory zebraliśmy
77.900zł od 600 rodzin naszej parafii czyli od połowy wszystkich rodzin .
Potrzebna kwota na ten rok wynosi 210.000zł.  W szczegółach ofiary przedstawiają się następująco: złożono 10 kopert z kwotą 500zł., 3 koperty z kwotą 400zł,
3 koperty z kwotą 300zł, 170 kopert z kwotą 200 zł. 6 z kwotą 150zł, 314 kopert             z kwotą 100zł  oraz 90 z kwotą 50zł.
Ponawiamy serdeczna prośbę o ofiary na remont dachu zwłaszcza te rodziny, które jeszcze nie włączyły się do tego dzieła.  Natomiast składkę z przyszłej niedzieli przeznaczymy na pokrycie kosztów zakupu wyświetlacza tekstów pieśni w naszym kościele.  Jest to najnowszej generacji, bezprzewodowy, LED-owy wyświetlacz, który w tej chwili zawiera ok. 4.500 pieśni i może pomieścić jeszcze więcej.  Jego koszt wynosi 9.800zł.  Mamy nadzieję, że będzie służył przez wiele lat i pomoże                      w pięknym śpiewie dla Boga w naszej świątyni, do którego serdecznie zachęcamy.

11.  Jak zawsze zachęcamy do lektury prasy katolickiej: Niedzieli, Gościa
Niedzielnego i Źródła

W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Michała Jaszczyka z Biskupic.  Polecajmy jego i wszystkich naszych bliskich zmarłych miłosierdziu Bożemu

Intencje mszalne:  27 V I – 03 V I I

Poniedziałek:
 630: + Tadeusza Magiery.
        + Władysława Nogi ( na imieniny ), Heleny żony.
1800: + Władysława Grabowskiego -juniora ( na imieniny ).

Wtorek:
 630: + Tadeusza Magiery.
1800: + Marty Krawczyk ( od Łanoszków z Darszyc ).

Środa –św. Piotra i Pawła:
 630: + Tadeusza Magiery.
 930: + Józefa Mastalskiego i rodziców: Jana i Katarzyny
                             ( od siostry Janiny z mężem i rodziną ).
1800: + Piotra Krawczyka ( na imieniny ), Marty Krawczyk.

Czwartek:
 630: + Michała Jaszczyka ( od żony w 8 dniu po śmierci ).
1800: + Tadeusza Magiery.
        + Antoniego Piwka, Anny żony, Józefa syna, Walerii córki, Józefa męża.

Piątek:
 630: + Piotra Kruszyny ( na imieniny ), Józefy żony ( w r. śmierci ).
        + Janiny i Władysława Dębowskich ( na imieniny ).
1800: + Jana Terczyńskiego ( na imieniny ), Anny żony, Stanisława syna.

Sobota:
 630: + Leony Grochot ( na urodziny ), rodziców: Piotra i Marii,
                                                  teściów: Franciszka i Katarzyny.
          Dziękczynna za 80 lat życia z prośbą o dalsze łaski dla Blandyny.
1800:  + Mieczysława Ciszka, Zofii żony ( w 11 r. śmierci ).

Niedziela:
 630:  Za Parafian.
 930:  Dziękczynna z prośbą o błogosław. Boże i łaski w dorosłym życiu
         dla Krzysztofa ( w 18 urodziny ).
1100:  Dziękczynna w 4 r. ślubu Agnieszki i Sławomira z prośbą
         o szczęśliwe rozwiązanie.

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie: + Stanisławy i Wojciecha Leśniowskich.

Środa –św. Piotra i Pawła:
1700 –Trąbki: + Władysława Pietrzaka ( na imieniny ) i jego rodziców
                                                                                ( od zięcia i córki ).
1800 –Zabłocie: + Szczepana Szczurka ( od Małgorzaty i Rafała Pilchów ).
1900 –Przebiecz.: + Czesławy Kot ( od szwagra Władysława z żoną ).

Czwartek –Przebiecz.: + Leona Kasiny ( na imieniny ).

Niedziela:
 815 –Przebiecz.: + Jana Juszczyka.
1230 –Zabłocie: + Marii Szałas, Tadeusza męża.
1700 –Trąbki:  O miłosierdzie Boże dla chorej Zofii.

Ogłoszenia parafialne 19.06.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Trójcy Przenajświętszej: 19.06.2011

Kalendarz liturgiczny:
– we wtorek wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.
– w piątek uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela.

1. W środę Msze św. na zakończenie roku szkolnego:   Biskupice – 8.15;
Trąbki – 9.00;  Przebieczany – 9.30.  Zachęcamy dzieci i młodzież do pełnego uczestnictwa we Mszy św. dziękczynnej za miniony rok szkolny i skorzystania wcześniej z sakramentu pokuty.

2.  W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ( Boże Ciało ).
Msze św. w kościele o 6.30;  o 9.30 i po tej Mszy procesja do 4 ołtarzy, które będą w tradycyjnych miejscach.  Na zakończenie procesji ok. 11.30 ostatnia Msza św. kościele.  Msze św. w kaplicach z procesją:  Zabłocie -12.30;  Trąbki – 17.00;
Przebieczany – 19.00.

3.  W Oktawie Bożego Ciała procesje z nabożeństwem do Serca Pana Jezusa                 o 17.30 i po nich Msza św.  Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa:  szczególnie niosących feretrony i sztandary, dzieci sypiące kwiaty i dzieci pierwszokomunijne.
Próba dzieci sypiących kwiaty na procesji w środę w kościele o 17.00.

4.  W naszych modlitwach pamiętajmy o ks. Proboszczu i ministrantach pielgrzymujących do Sanktuarium M. B. Ostrobramskiej na Litwie.

5.  W zakrystii są do odebrania dodatkowo zamówione zdjęcia z bierzmowania.

6.   Dzisiaj o godz. 14.00 odbędzie się rajd rowerowy od świetlicy w Szczygłowie do Jawczyc i z powrotem  w ramach promocji czynnego wypoczynku dorosłych                i dzieci.                  Również dzisiaj o godz. 16.00 w Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach odbędzie się Gminny Festyn Rodzinny.

Jak zawsze zachęcamy do lektury prasy katolickiej zarówno dorosłych,
młodzież jak i dzieci.

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Józefa Tracza z Przebieczan.  Polecajmy jego i naszych bliskich zmarłych miłosierdziu Bożemu.

Intencje mszalne:  20 – 26 V I

Poniedziałek:
630: + Franciszka Jaszczyka ( w 25 r. śmierci ).
1800: + Józefa Tracza, Wacławy żony ( od siostry z mężem ).

Wtorek:
630: + Wandy Kubik Józefa brata i rodziców.
1800: + Tadeusza Magiery.

Środa:
630: + Tadeusza Magiery.
1800: + Franciszka Jaszczyka ( w 25 r. śmierci ).

Czwartek:
630: + Tadeusza Magiery.
930:  Za Parafian.
ok.1130:  Dziękczynna z a otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie dla Grażyny i Józefa w 25 r. ślubu.

Piątek:
630: + Tadeusza Magiery.
+ Jana Jaszczyka ( na imieniny ).
1800: + Józefa i Janiny Kołodziejów, Krystyny córki, Władysława syna.
O szczęśliwe zbiory i zachowanie od nieszczęść dla Sułowa –Dołków             ( od 2 Róży Kobiet ).
Sobota:
630: + Tadeusza Magiery.
1500:  W intencji Koła Gospodyń Wiejskich z Biskupic w 45 -lecie działalności.
1800:  + Piotra Kruszyny ( w 20 r. śmierci ).

Niedziela:
630: + Tadeusza Magiery.
930: + Zmarłych z rodziny Zuzków: Piotra, Stefanii, ich dzieci i wnuków.
1100: + Genowefy Krawczyk ( w 2 r. śmierci ), Stanisława męża, Piotra wnuka.

K A P L I C E:

Wtorek  –Zabłocie: + Kazimierza Markowskiego ( od syna Marcina z żoną i dziećmi ).
Środa  –Trąbki :  O błogosław. Boże, opiekę Maryi i zdrowie dla Janiny ( na imieniny od dzieci i wnuków ).
Czwartek:
1230 –Zabłocie: + Cecylii i Stanisława Kaliszuk.
1700 –Trąbki: + Piotra Walczaka ( w 2 r. śmierci ), Mai mamy.
1900 –Przebiecz.: + Jana Limanowskiego; Jana Kasiny, Jadwigi żony, Alicji wnuczki.
Sobota:
1600 –Zabłocie: Dziękczynna z a otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie dla Ewy i Tadeusza w 25 r. ślubu.

Niedziela:
815 –Przebiecz.: + Janiny Guguła.
1230 –Zabłocie: + Tadeusza Czopa ( w 1 r. śmierci ).
1700 –Trąbki:  W intencji Bogu wiadomej.