Ogłoszenia duszpasterskie na 33 niedzielę zwykłą, 18.11.2018r.

Zapraszamy na niedzielne Nieszpory, dziś o g. 17.40.

Serdeczne Bóg zapłać dla wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości odpustowej. Bóg zapłać Stowarzyszeniu „Pawie Pióro” za przeprowadzenie po raz kolejny akcji „Rogale św. Marcina”. Zebrano 6,510 zł. Cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc dwom chorym osobom z naszej parafii.  Serdeczne Bóg zapłać dla:

  • Pani Lucyny Ciszek i „Piekarni Młyn Franciszek Ciszek”;
  • Pani Izabeli Pieprzyca z piekarni „Córka Piekarza”.
  • Wszystkim, którzy nabywając „Rogale” wsparli szczytny cel.

Słowa podziękowań kieruję do: ministrantów i lektorów, strażaków, orkiestry, Róż Różańcowych, Koła Gospodyń, Pana Organisty i Kościelnego, do wszystkich, którzy w sposób uroczysty uczestniczyli w święcie parafii oraz Wam wszystkim, za obecność i modlitwę.

Dziś we wszystkich kościołach naszej archidiecezji zbierane są ofiary na kolejny „Tydzień ubogich”. Przed naszym kościołem kwestuje młodzież z puszkami.

W zakrystii do nabycia książeczki wraz z modlitwami i historią życia św. Marcina – naszego patrona. Koszt to minimum 4,50 zł.

W ostatnim czasie zostały poddane renowacji i oczyszczeniu wszystkie świeczniki z naszej świątyni, zakupiliśmy także i zamontowali nowe lampki wieczne z symbolem godła Polski, aby upamiętnić 100 – lecie Niepodległości. Znaleźli się sponsorzy (rodzina z Biskupic), którym za ufundowanie dwóch lampek wiecznych i naczynia na lawabo mówimy serdeczne, Bóg zapłać.

W kalendarzu liturgicznym:

Poniedziałek – bł. Salomei

Wtorek – św. Rafała Kalinowskiego

Środa – Ofiarowanie NMP

Czwartek – św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej.

W piątek, po mszy św. wieczornej, spotkanie przygotowujące do sakramentu bierzmowania dla klas III gimnazjum.

Spotkania dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania z klas 6 szkoły podstawowej będą w tym tygodniu dla dziewcząt w środę o 16.00, dla młodzieńców w czwartek o 16.00 a dla młodzieży z klas 7 – dziewczęta w środę o 18.00, młodzieńcy w czwartek o 18.00.

W sobotę 1 grudnia zapraszamy na kolejną wędrówkę szlakiem Jana Pawła II. Zapisy w zakrystii i u ks. Macieja.

Prasa katolicka jest w miejscach wyznaczonych, niech będzie ona lekturą dla naszych rodzin  w niedzielne popołudnie – zachęcamy do czytania i nabywania.

W minionym tygodniu z naszej parafialnej wspólnoty pożegnaliśmy śp. Marię Kowalską. Polećmy ją i naszych bliskich zmarłych Bożemu Miłosierdziu: „Dobry Jezu, a nasz Panie…”

Niech wszystkim nam słowa św. Pawła z listu do Tymoteusza przypominają, że Bóg pragnie, abyśmy wszyscy byli zbawienia i poznali prawdę. Postępujmy więc tak, by to Boże pragnienie w nas się zrealizowało. Błogosławionej niedzieli i całego tygodnia życzymy parafianom i gościom.

 

Intencje mszalne: 19 XI – 25 XI 2018

 

Poniedziałek:

630:  + Franciszka Górskiego, rodziców: Franciszka i Rozalii

+ Ryszarda, Ireny, Ryszarda, Ireny, Rafała i Adama

        + Stanisława Godzika od siostry i siostrzenicy Grażyny

Wtorek

630:  + Jakuba Skowronka, żony Anieli i dzieci

+ Adama Jodłowskiego od siostry Beaty z mężem i rodziną

Środa:  

630:   + Heleny Gaczoł, męża Józefa; Władysławy Przybysz, męża Wiesława

+ Zofii Kasina od wnuka Nikodema z Karoliną

1700: + Zofii Guzy

Czwartek:

630:   + Jana Szwagrzyka od córki Joanny z rodziną

1700: + Irydii i Józefa Martyniak od szwagra Antoniego Turchana

+ Kazimierza Rzeszut od chrzestnej Stanisławy

Piątek:     

630:    + Kingi Filus od brata  Zdzisława

         + Franciszka Kuć od brata z rodziną

1700: + Tadeusza Kasprzyka, żony Krystyny i rodziców

Sobota:  

630: + Józefa Piotrowskiego, Stanisława Kopcia

+ Kazimierza Cholewy od siostry Zosi z rodziną

1700: + Bolesława Folka 2 r. śm.

 

Niedziela:

630:    + Edwarda, Marii Wieczorek, syna Stanisława; Wandy Wacławik, Krystyny Zachuta

         + Marcjanny Kulma od córki Józefy

930:    + Karoliny Łanoszka, męża Stanisława

1100:  + Karoliny Janus 7 r. śm., męża Andrzeja, zięcia Jana

1800:  + Piotra Wichra 30 r. śm., rodziców: Anny i Franciszka

DPS:  ZA PARAFIAN

 

Kaplice w niedzielę 25 XI:

815 – Przebieczany: + Stanisława Kasiny 19 r. śm., żony Zofii

1015 – Trąbki:  + Stanisława Godzika, żony Józefy, syna Andrzeja

1215 – Zabłocie: + Leony Grochot 16 r. śm., męża Zygmunta 6 r. śm.

Kaplice w tygodniu 20 – 22 XI

1800 Wtorek – Zabłocie: + Czesława Nosala, synów: Marka i Grzegorza, teścia  Michała, żony Marii; Jana Czop, żony Olimpii, syna Franciszka

1800  Środa – Trąbki:   Dziękczynna w 2 r. ur. Samuela, z prośbą o błog. Boże, dary Ducha Świętego dla dziecka i całej rodziny

1800  Czwartek- Przebieczany: + Leona Kaczora, żony Marii, syna Tadeusza