Ogłoszenia duszpasterskie na 5 Niedzielę Wielkanocną 14.05.2017

Kalendarz liturgiczny

we wtorek Święto Św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, głównego patrona Polski

 1. Łączymy się duchowo z uczestnikami tradycyjnej procesji ku czci św. Stanisława
  z Wawelu na Skałkę.
 2. W dniu dzisiejszym w kaplicy w Trąbkach przeżywamy uroczystość odpustową ku czci św. Izydora. Suma odpustowa o godz. 10.15. Dziękując św. Izydorowi za opiekę nad nami modlimy się o dalsze wstawiennictwo dla mieszkańców Trąbek, Darczyc i całej Parafii.
 3. Za dwa tygodnie, w naszym kościele odbędzie się Uroczystość I Komunii św. Dlatego tradycyjnie zwracamy się z prośbą do rodziców dzieci pierwszokomunijnych o wykonanie generalnego sprzątania naszego kościoła w najbliższą sobotę o godz.10.00. Ostatnie spotkanie dla rodziców przed I Komunią św. bedzie w przyszłą niedzielę po wieczornej Mszy św. w kościele.
 4. W piątek, III miesiąca, zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia.
  O 18.00 Msza św. w intencjach zamówionych przez czcicieli Bożego Miłosierdzia oraz ogłoszonych intencji pogrzebowych.
 5. Gmina Biskupice ogłasza nabór wniosków dla osób zainteresowanych dofinansowaniem wymiany starych pieców, kotłów i urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Termin naboru od 12.05 do 2.06.2017 Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 6. Zapraszamy na spotkanie młodzież kl. II gimnazjum przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania w najbliższą środę 17 maja po Mszy Św. wieczornej.
 7. Młodzież klas III gimnazjum prosimy dzisiaj o odbiór zdjęć, które zostały wykonane w czasie udzielanego im Sakramentu Bierzmowania.

Intencje mszalne: 15 V – 21 V

Poniedziałek:

630:         + Zofii Kamisińskiej (im.), męża Franciszka, córki Józefy.

+ Andrzeja Satory – od rodz. Górków.

1800:       + Tomasza Śliskiego.

 

Wtorek:

630:         Dziękczynna z racji imienin Ks. Dyrektora Andrzeja z prośbą o Boże bł.,

dary Ducha Świętego i zdrowie – od pracowników DPS Biskupice.

+ Marka Godzika – od kuzyna Józefa Szlachty z żoną Barbarą.

1800:      + Henryka Anioła w 4 r. śm.

 

Środa:  

630:         + Marii Kasprzyk w 15 r. śm.

+ Stanisława Waśniowskiego – od kuzynki Marii Olchawskiej z rodziną.

1800:       + Czesława Szymoniaka w 9 r. śm., zm. rodziców: Antoniny

i Franciszka.

 

Czwartek:   

630:         + Aliny Kozik – od wujka Franka z rodziną.

1800:       Dziękczynna w 21 r. ur. Natalii z prośbą o Boże bł., zdrowie

i potrzebne łaski.

Dziękczynna w 6 r. ur. Michała z prośbą o Boże bł., zdrowie

i potrzebne łaski.

Piątek:                                                

630:         Dziękczynna z racji imienin Ks. Dyrektora Andrzeja z prośbą

o Boże bł., dary DuchaŚwiętego i zdrowie – od mieszkańców DPS

Biskupice.

+ Kazimierza Pączka – od Wandy Ochońskiej z rodziną.

+ Władysława Kota – od Roberta Kasprzyka z rodziną.

1800:       Msza Święta z intencjami do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota:

630:         + Teofilii Tańcula w 3 r. śm.

+ Wojciecha Pietruszki, Bronisławy Królas, zm. z rodziny.

1800:       + Heleny Kurowskiej (im.).

+ Ludwika i Janiny Michalczyk, zm. rodziców: Anny i Tomasza.

Niedziela:

 

630:         + Józefa Godzika w 9 r. śm.

+ Marii Jani w 4 r. śm – od żony i dzieci.

930:         + Józefy Czopor, syna Jacka.

1100:       + Katarzyny Łanoszka w 32 r. śm., męża Józefa, synów: Józefa

i Stanisława.

1800:       + Anny Kot w 2 r. śm., męża Romana.

DPS:  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł., opiekę MB i zdrowie.

 

 

Kaplice – Niedziela:

 

815      Przebieczany:  + Józefa Garyckiego, żony Józefy, syna Stanisława.

1015 Trąbki:               + Józefa Kota w 37 r. śm., żony Katarzyny w 35 r. śm, zm. dzieci

1215  Zabłocie:         + Józefa Siudy w 31 r. śm., syna Tadeusza.  

 

 

Kaplice w tygodniu 16V – 18V:

 

Wtorek – Zabłocie:

+ Marii Michalczyk – od siostry Stanisławy i Zygmunta Gaczoł  ze Szczygłowa.

Środa – Trąbki:

+ Jana Iskry, żony Heleny.

Czwartek – Przebieczany:

+ Marii Tańcula w 1 r. śm.

 

 

Intencje Mszy Świętej do Miłosierdzia Bożego

– Dziękczynna za szczęśliwie odbytą pielgrzymkę do Fatimy z pr. o zdrowie, bł. Boże
dla uczestników i ich rodzin

+ Stanisława Fortuny , Stanisława Porębskiego w rocz. śm. i im.

+ Wojciecha Krystiana; Wojciecha, żony Julii, Haliny Krystian, Mariana Pamuły.

+ Stanisława Kruszyny, zm. rodziców: Władysława i Eugenii, Jakuba Ochońskiego,   zm. rodziców: Eugeniusza i Stafanii.

+ Stanisława Górki – od koleżanek i kolegów syna Michała z SP Trąbki.

+ Stanisława Górki – od Teresy i Marcina z rodziną z Darczyc.

+ Henryka Noculi od mamy

+ Sylwestra Janusa od siostry Władysławy

+ Franciszka Piwka od córki

+ Mariana Satory od kolegów i koleżanek ze Szk. Podst. w Trąbkach

+ Janiny Jaszczyk od rodziny Biernatów

+ Jerzego Olchawskiego od Lucyny Kurczak

+ Władysławy Łanoszka od wnuka Marcina z rodziną

+ Anny Szlapak od Łukasza

+ Jana Augustynka od Józefa Biernata z żoną

+ Władysława Pilcha od Zofii Pilch z rodziną

+ Marii Kot od rodzin Pieprzyców i Ucisków ze Słomiroga

+ Dariusza Klimy od kuzyna Wiesława Sroki

+ Haliny Kurowskiej od Urszuli i Macieja

+ Barbary Porębskiej od chrześniaka Marka Łanoszki z rodziną

+ Kazimierza Kupca od Janusza Szarka