Ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Trójcy Świętej 11.06.2017

Kalendarz liturgiczny

– w poniedziałek wspomnienie bł. 108 męczenników polskich, zamordowanych podczas II wojny światowej z nienawiści do wiary (łac. odium fidei), beatyfikowanych przez Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999r. W gronie błogosławionych znajduje się bł. Narcyz Turchan OFM.

– we wtorek wspomnienie św. Antoniego z Padwy

– w środę wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

– w czwartek Boże Ciało

– w sobotę wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

W naszej kaplicy w Zabłociu obchodzimy dzisiaj odpust ku czci św. Antoniego. Uroczysta suma odpustowa o godz. 12.15   

W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa /Boże Ciało/ Msze Św. w kościele o 6.30; 9.30 i po tej Mszy procesja do 4 ołtarzy, o których  przygotowanie serdecznie prosimy. Na zakończenie procesji ok. 11.45 Msza św.
w kościele. Po południu nabożeństwo o 17.40 i po nim o 18.00 Msza św. Msze św. w kaplicach: w Zabłociu o 12.15 w Trąbkach o 17.00 i Przebieczanach o 19.00. W Boże Ciało nie ma procesji Kaplicach. W tym dniu urządza się jedną procesję
z kościoła głównego, która jednoczy wszystkich parafian. Natomiast w kaplicach będą procesje w poszczególne dni w następnym tygodniu. Zwracamy się również z serdeczną prośbą do rodziców, by zachęcali dzieci  do sypania kwiatów i dzwonienia na  dzwonkach w Boże Ciało i w oktawie. Do udziału w procesji zapraszamy szczególnie dzieci pierwszokomunijne w białych strojach.

W najbliższy piątek zapraszamy na nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia.
O godz. 17.40 nabożeństwo czerwcowe, następnie o 18.00 odprawimy Mszę św.
w intencjach podawanych przez czcicieli Bożego Miłosierdzia i ogłoszonych intencji pogrzebowych. Po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Faustyny i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Adoracja będzie trwać do godz. 21.00. Jako pierwsza, adorację uwielbienia poprowadzi wspólnota Galilea.

W zakrystii można nabyć, wystawione na o ołtarzu bocznym, książki religijne:
o Ojcu Pio, Opowiadania o nadziei oraz modlitewnik: Rozważania Różańcowe

Składamy serdeczne podziękowania za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę
na Świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. Wyniosły one 1714zł. Bóg  zapłać!

Personel DPS w Biskupicach zwraca się z serdeczną prośbą o pomoc
w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców domu i zwrócenie uwagi na osoby, które w  nieświadomości opuszczają placówkę udając się w nieznanych kierunkach. W sytuacjach budzących obawy prosimy o informację do DPS-u lub pomoc w powrocie. /tel. 12 250 76 77/

Intencje mszalne: 12 VI – 18 VI

Poniedziałek:

630:         + Mariana Kowalika w 35 r. śm.

+ Janiny Jaszczyk.

1800:       + Tadeusza Radwanka w 23 r. śm., córek: Barbary i Małgorzaty.

Wtorek:

630:         Dziękczynna z racji imienin Antoniego z prośbą o Boże bł., dary Ducha

Świętego i zdrowie.

+ Janiny Jaszczyk.

1800:       + Jana Filipowicza w 58 r. śm., zm. rodziców: Katarzyny i Władysława.

Środa:  

630:         Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski

dla Antoniny Ładygi – od dzieci z rodzinami.

+ Heleny Ciastoń w 1 r. śm. – od wnuczki Jolanty Kazek z rodz.

+ Janiny Jaszczyk.

1800:       + Stanisława Łanoszki, żony Karoliny.

Czwartek:   

630:         + Jana Poznańskiego w 3 r. śm., (im.), zm. rodziców i teściów.

+ Karola Boguś, Stanisława Glanas, żony Marii.

930:         Za Parafian.

1145:       + Janiny Jaszczyk.

1800:       + Piotra Kruszyny w 26 r. śm.

DPS:

Piątek:     

630:       + Janiny Jaszczyk.

+ Marii Ciastoń w 1r. śm.

+ Stanisława Gaczoła w 38 r. śm, żony Katarzyny, synów: Jana i Władysława,

żony Ireny, zięcia Mieczysława, Apolinarego Markiewicza, żony Józefy, syna             Jana.

1800:       Msza Święta z intencjami do Miłosierdzia Bożego.

Sobota:

630:         Dziękczynna w 85 r. ur. Antoniego z prośbą o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski.

+ Aliny Kozik (im.) – od męża.

1800:       + Janiny Jaszczyk.

+ Michała Jaszczyka w 6 r. śm., brata Franciszka.

Niedziela:

630:         + Marii, Józefa Karbowników w rocz. śm.

+ Jana Jaszczyka (im.), żony Stanisławy, Ludwika Michalczyka w rocz. śm.,

żony Janiny.

930:         + Janiny Jaszczyk.

1100:       + Antoniego i Antoniny Tracz (im.), Barbary Tracz.

1800:       Dziękczynna w 18 r. ur. Wojciecha Jaszczyka z prośbą o Boże bł., opiekę MB, dary Ducha Św., zdrowie i potrzebne łaski.

DPS:       + Marii Skórskiej, zięcia  Jana.

Kaplice – Niedziela:

 

815      Przebieczany: + Adama Kota, zm. rodziców i teściów.

1015 Trąbki:       Dziękczynna w 62 r. ur. Michaliny z prośbą o Boże bł., zdrowie

i potrzebne łaski dla niej i rodziny.

1215  Zabłocie:       + Tadeusza Czopa w 7 r. śm.

Kaplice w tygodniu 13 VI – 15 VI:

Wtorek – Zabłocie:

+ Józefa Lenarta w 11 r. śm.

Środa – Trąbki:

+ Ryszarda Chorążego, zm. rodziców i teściów.

Czwartek

– Przebieczany:

Dziękczynna w rocz. ur. Dominiki z prośbą o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski.

– Trąbki:

+ Antoniego Kasprzyka (im.), żony Karoliny, zięcia Stanisława, wnuczki Ani.

– Zabłocie:

Dziękczynna z racji imienin Stanisławy z prośbą o Boże bł., zdrowie i potrzebne
łaski – od mamy.

 

 

Intencje Mszy Świętej do Miłosierdzia Bożego

O szczęśliwe rozwiązanie, Boże bł. i zdrowie.

+ Franciszka Szwagrzyka.
+ Franciszka Jaszczyka w rocz. śm., żony Wiktorii, syna Franciszka, żony Janiny.
+ Antoniego Kani, żony Małgorzaty, synowej Janiny, zięcia Stanisława, wnuka Piotra. + Władysława Śliwy w 36 r. śm., żony Cecylii.
+ Heleny Cistoń w 1 r. śm., męża Stanisława.
+ Eugeniusza Augustynka w 6 r. śm.
+ Jana Kurzawy, żony Anieli, Jana Strojnego, żony Marii, Józefa Kurzawy, żony Danuty, wnuka Bartłomieja.
+ Jana Mastalskiego w 50 r. śm., żony Katarzyny, syna Jana, córki Marii, zm. zięciów i wnuków.
+ Zbigniewa Zadaka w 2 r. śm.
+ Franciszka Kowalskiego, żony Marii, zm. rodziców i teściów, synowej Marii
i Krzysztofa Kowalskiego, Andrzeja Kowalskiego.
+ Józefa Tańculi, żony Krystyny w rocz. śm.
+ Piotra Ochońskiego (im.),żony Stefanii.
+ Stefanii Michalik, męża Mirosława.
+ Jerzego Cioska od koleżanek żony zmarłego ze Szpitala Żeromskiego
+ Władysława Chorobika od córki
+ Moniki Głogowskiej od Teresy i Seniorek ze Świetlicy „Nasze Światełko” z   Jawczyc
+ Michaliny Jaszczyk od bratowej z Tomaszkowic
+ Zofii Waśniowskiej od siostry Blandyny z mężem
+ Krystyny Kamisińskiej od Zarządu i Pracowników „Partner-Tele-Kom”
+ Józefy Michalik od siostry Krystyny z mężem i rodziną
+ Józefy Kasprzyk od rodziny Rączków
+ Janiny Łaszczyk od kolegów z pracy męża
+ Stanisława Lebiesta od pracowników Piekarni „Tomasz Nosek”
+ Zofii Dębowskiej od pracowników firmy „Herz”
+ Marii Michalczyk od kuzynki Marii z rodziną
+ Marii Tańcula od kolegów z pracy syna Bogdana z PKP Inter City
+ Józefa Sosina od chrześniaka Artura
+ Heleny Ciastoń od sąsiada Anioła