Ogłoszenia duszpasterskie – XVII niedziela zwykła – 28.07.2019r.

1.Dzisiaj nieszpory niedzielne o g. 17.40. Na 17.00 zapraszam do salki osoby zainteresowane wrześniową pielgrzymką na Ukrainę, proszę zabrać paszport.

2.W ramach trwających wakacji jutro kolejny wyjazd dla dzieci i młodzieży na „radosny poniedziałek”. Wyjazd o g. 8.00 od remizy w Biskupicach, można się zapisać na kolejny wyjazd w następny poniedziałek do Myślenic – na Zarabie – Górę Chełm i na Kudłacze.

3.W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia:

 • Poniedziałek – wsp. św. Marty
 • Środa – wsp. św. Ignacego z Loyoli
 • Czwartek – wsp. św. Alfonsa I

4.W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca.

5.Spowiedź święta – dodatkowa w piątek od g. 16.30. Po mszach św. nabożeństwo do NSPJ.  Do chorych z posługą sakramentalną udamy się w piątek od g. 8.30 i sobotę od g.8.30.

6.W sobotę o g. 17.15 spotkanie dla członków ŻR, potem wspólny różaniec z wystawieniem Najśw. Sakramentu, o g. 18.00 msza św. i procesja z figurą MB Szkaplerznej. Na procesję proszę przynieść świece.

7.W tym tygodniu rozpoczyna się miesiąc sierpień zachęcamy do abstynencji i ofiarowanie tego wyrzeczenia za osoby uzależnione.

 1. W piątek można zyskać odpust Porcjunkuli pod zwykłymi warunkami; spowiedź, komunia, modlitwa i oderwanie od grzechu.

9.W miejscach wyznaczonych do nabycia prasa katolicka.

10.Dziś ostatnia niedziela miesiąca – składka na potrzeby parafii. W minioną niedzielę przy poświęceniu samochodów złożyliście 3,452 zł i 6 euro. Za ofiarę Bóg zapłać. Pieniądze zostały wysłane do Miva Polska – fundacji, która wspiera polskich misjonarzy. Za wszelkie dary serca: duchowe i materialne dla naszej wspólnoty serdecznie dziękuję.

11.Można się zapisywać na pielgrzymkę do Czernej i Sanki, która odbędzie się 10 sierpnia – w sobotę.

12.Niech te dni odpoczynku dla jednych i pracy dla drugich będą udane. Szczęść Boże.

 

Intencje mszalne: 29 VII – 4 VIII 2019

Poniedziałek:

630: + Jana Kozika (greg.)

+ Kazimierza Cholewy od wnuczki Anety z mężem i parawnukami

Poza: + Adama Jodłowskiego od Janiny i Ryszarda Paździor

Wtorek:

630:  + Jana Kozika (greg.)

+ Jerzego Winiarczyka od córki Ewy z rodziną

Poza: + Jana Szwagrzyka od pracowników MPO

Środa:  

630:  + Czesława Borzęckiego

+ Janiny Waśniowskiej od siostrzenicy Małgorzaty Zając z rodziną

1800: + Ryszarda Paździerkiewicza 10 r. śm.

Poza: + Kingi Filus od Ewy i Mieczysława Dudów

Czwartek:

630:   + Krzysztofa Malinowskiego od siostry Marii z rodziną

+ Władysławy Jachimczak od koleżanek i kolegów z zakładu pracy córki Bożeny

1800: + Władysława Konopki, rodziców: Franciszka i Karoliny, zięcia Jerzego Musiała, synowej Bożeny Konopka

Poza: + Marcjanny Kulma od Krzysztofa i Doroty Korta z córkami

Piątek:     

630:  + Eugeniusza Tańculi 30 r. śm., żony Teofili

+ Marii Magiera od córki Hani z rodziną

1800: + Anieli Konopka (im.), męża Jarosława, synów: Józefa i Zygmunta

Poza: + Jacka Augustynka od koleżanki Małgosi z rodziną

Sobota:  

630: + Stanisławy, Jana Jaszczyk r. śm.

+ Ryszarda Fortuny od żony z córką i synem Marcinem

1800: DO MB SZKAPLERZNEJ

Poza: + Marii Olchawskiej od rodziny Kowalików

Niedziela:

630:  + Krzysztofa Malinowskiego od szwagra Zdzisława z rodziną

        + Adama Serafina od syna Mariusza z Asią

930:  + Natalii, Jana Rzeszut, syna Kazimierza, Władysława Lupy

1100: + Józefa Traczyka 44 r. śm., żony Krystyny

1800: + Jana Gaczoła 5 r. śm.

DPS: ZA PARAFIAN

Poza: + Sylwestra Kosteckiego od Lucyny i Jerzego Babicz z Łazan

 

Kaplice w niedzielę 4 VIII:

815 – Przebieczany: + Anny Dulik

1015 – Trąbki: + Franciszka i Marii

1215 – Zabłocie: Dziękczynna w 75 r. ur. Zofii, z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MB

Kaplice w tygodniu  30 VII – 1 VIII:

1900: Zabłocie –  + Janiny Jaszczyk 4 r. śm., męża Franciszka

1900: Trąbki –  + Stanisława Olchawskiego r. śm., żony Marii, rodziców, teściów

1900: Przebieczany – + Konrada Kosteckiego

 

DO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ  VIII 2019

 O błog. Boże  dla Bolesława z okazji imienin

O szczęśliwe rozwiązanie dla Beaty  i zdrowie dla mamy i dziecka

Dziękczynna w 25 r. ślubu  Teresy i Marcina, z prośbą o błog. Boże, opiekę MB i dary Ducha Świętego dla Jubilatów i ich dzieci

Dziękczynna w 5 r. ślubu Sabiny i Gabriela oraz 1 r. ur. Anielki, z prośbą o błog. Boże i opiekę MB oraz o błog. Boże dla Blanki

Dziękczynna w 1 r. ślubu Magdy i Piotra Baińskich, za dar potomstwa, z prośbą o opiekę MB Szkaplerznej na dalsze lata

Dziękczynna w 7 r. ślubu Patrycji i Dawida, z prośbą o błog. Boże i opiekę MB dla nich i ich dzieci

O powrót do zdrowia dla Marii i łaski dla członkiń  II Róży Kobiet z Trąbek i ich rodzin

O szczęśliwe zbiory, zachowanie od klęsk żywiołowych i nieszczęść od II Róży Kobiet z Trąbek

O błog. Boże dla pielgrzymów do Lichenia

Dziękczynna dla darczyńców, za okazaną pomoc i wsparcie po pożarze od Małgorzaty Smagło

Dziękczynna za otrzymane łaski dla całej rodziny  oraz o błog. Boże dla mieszkańców Sułowa Dołki

+ Józefy Piwek

+ Krzysztofa Malinowskiego od Alicji i Leszka Malinowskich

+ Krystyny Wróbel 7 r. śm.

+ Michaliny Kubik 9 r. śm., męża Kazimierza 5 r. śm., i rodziców

+ Tadeusza Kurzawy r. śm., syna Antoniego, rodziców, teściów

+ Marii Magiera od III Róży MB Szkaplerznej

+ Sebastiana Jani, żony Katarzyny i rodziców

+ Stefanii Ochońskiej r. śm., męża Piotra; Krystyny Tańcula, męża Józefa

+ Edwarda Waśniowskiego, żony Genowefy, synów: Mariana i Stanisława; Czesława Waśniowskiego, żony Heleny; Stanisława Adamskiego, żony Genowefy, syna Zbigniewa

+ Anny Wicher, zmarłych z rodziny Wichrów i Mamro

+ Anny Wicher (im.), męża Stanisława od córki z rodziną

+ Anny Dulik od Bogusławy i Jacka Armata z rodziną

+ Adama Jodłowskiego od sąsiadów Danuty i Adama

+ Zofii Kasina od Moniki Grochot z córką Emilką

+ Jana Szwagrzyka od Marcina Kowalskiego z rodziną

+ Kingi Filus od sołtysa i rady sołeckiej z Tomaszkowic

+ Franciszka Kuć od Doroty i Jana z Wadowic

+ Marcjanny Kulma od Kowalowej ze Szczygłowa

+ Jacka Augustynka od Jakuba Uchto i rodziców

+ Marii Olchawskiej od koleżanek i kolegów z pracy córki

+ Sylwestra Kosteckiego od Barbary i Waldemara Nowak

+ Dominika Fortuny od cioci Beaty z mężem z Wieliczki

+ Józefy Juszczyk od Krzysztofa Nogi z rodziną

+ Janiny Kopiniak od rodziny Ochońskich z Pacówek

+ Antoniego Waśniowskiego od Magdaleny Michalik z rodziną

+ Ryszarda Kruszyny od rodziny Surmów z Nieznanowic

+ Bożeny Jamka od Barbary i Eugeniusza Jamka

+ Marii Kowalskiej od Gabriela Badury z rodziną

+ Antoniny Jach sąsiada Władka Chytrosia

+ Jana Ochońskiego od Marii Jaszczyk z Trąbek

+ Władysławy Synal od I Róży kobiet MB Łaskawej z Sułowa

+ Tadeusza Kruszyny od rodziny Limanowskich

+ Małgorzaty Gumulec od Emilii Czop

+ Marii Grochot od koleżanek Haliny z firmy SOPEM

+ Blandyny Kluzek od Jóżefy Sosin z rodziną

+ Ewy Kruszyna od kuzynki Marzeny Bocheńskiej z mężem i dziećmi z Tęgonorzy

+ Genowefy Kruszyna od Jaszczykowej z rodziną

+ Doroty Dyduła od kuzynki Anety Chlubny z rodziną

+ Marii Tracz od rodziny Królów

 

Ks. Jan – Intencje pogrzebowe – Sierpień 2019

 1. + Józefy Juszczyk od Krystyny i Czesława Łanoszków
 2. + Janiny Kopiniak od Jana Króla z Siekierczyny
 3. + Antoniego Waśniowskiego od sołtysa i mieszkańców Zborówka
 4. + Ryszarda Kruszyny od rodziny Chomów z Kornatki
 5. + Bożeny Jamka od Haliny i Wiesława Murzańskich z rodziną
 6. + Marii Kowalskiej od rodziny Badurów
 7. + Antoniny Jach od Józefy i Mariana Grochot z rodziną
 8. + Jana Ochońskiego od Joanny i Janusza Kierzyków z dziećmi
 9. + Władysławy Synal od Krystyny Piwkowej
 10. + Małgorzaty Gumulec od firmy AUTO – MAX
 11. + Marii Grochot od Janiny Grochot
 12. + Ewy Kruszyna od kuzynki Ewy Bokowy z mężem i dziećmi z Rożnowa
 13. + Genowefy Kruszyna od Jana i Zofii Górka z rodziną z Krakuszowic
 14. + Doroty Dyduła od rodziny Burda z Łazan
 15. + Marii Tracz od Haliny i Stanisława Wilczek z Okocimia
 16. + Tadeusza Kalety od Barbary Jania
 17. + Zbigniewa Tańculi od wójta gminy Biskupice i pracowników UG
 18. + Ryszarda Fortuny od Fransa i Tesy Kipers z Niemiec
 19. + Janiny Łaszczyk od koleżanki Anny Wojtasik z rodziną z Gdowa
 20. + Marii Ciastoń od rodziny Piechówka z Sułkowa
 21. + Kazimierza Pączek od kolegi Józka Domonia z żoną
 22. + Krystyny Sykała od Bolesława Domonia
 23. + Mariana Limanowskiego od Kupców z Zabiela
 24. + Jerzego Gaczoł od Małgorzaty i Franciszka Kurzawa z rodziną
 25. + Anny Lebiest od Dziurdziów z rodziną
 26. + Jana Nalepy od Franciszka Konopki z rodziną
 27. + Wita Szymskiego od Mariana Lebiesta
 28. + Marii Czop od rodziny Zastawniaków i Desoń z mamą
 29. + Stanisława Górki od rodziny Tekieli z Drogini
 30. + Jana Anioła od Anety i Michała Jaszczyków z rodziną