Ogłoszenia parafialne 23.01.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na  III niedzielę zwykłą, 23.01.2011

Kalendarz liturgiczny:
–  w poniedziałek wspomnienie św. Franciszka Salezego,
Biskupa i doktora Kościoła.
–  we wtorek Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła
–  w środę wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa
–  w czwartek wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
–  w piątek św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła

.1.  Caritas Archidiecezji Krakowskiej, jako organizacja pożytku publicznego, jak co roku zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku z tegorocznych rozliczeń. Potrzebny numer KRS znajduje się na stronach internetowych Caritas i w naszych
ogłoszeniach. /KRS 0000207658/

2.  Odpowiadając na sugestie parafian zwracamy się z prośbą do wszystkich kierowców parkujących przy naszym kościele o uszanowanie zakazu zatrzymywa-nia się i postoju przy drodze wzdłuż ogrodzenia kościoła i jednocześnie prosimy    o stawianie samochodów jak najbliżej krawędzi nasypu by umożliwić parkowanie dla drugiego rzędu samochodów. Kierowców samochodów zablokowanych prosimy o życzliwą wyrozumiałość.
Starajmy się, by jak najwięcej samochodów mogło parkować.

3.  Pragniemy poinformować, że młodzież klas III Gimnazjum z naszej
parafii przyjmie sakrament bierzmowania w dniu 14.04. 2011r. o godz. 17.00.
Sakramentu udzieli J. Em. Ks. Kard. Stanisław Dziwisz. Spotkanie z rodzicami tejże młodzieży odbędzie się w niedzielę 13.02.2011r. o godz. 17.00
w naszym kościele.

4.  Informujemy,  że do tej pory, w kopertach,  na nagłośnienie i ołtarz
soborowy wpłynęła kwota 14 tys. złotych. Rada parafialna przekazała na
ten cel 7.135zł. Są to pieniądze, które pozostały ze środków zebranych na kostkę wokół naszego kościoła. A zatem pozostaje nam jeszcze do zapłaty kwota
ok. 13 tys. zł. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać!

5.  Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj  po Mszy św. o godz. 11.00 na koncert
kolęd zaprasza orkiestra.  Po koncercie będą zbierane ofiary na remont
i konserwację instrumentów.

W minionym tygodniu  z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy
śp. Wojciecha Krystiana z Zabłocia śp. Józefa Marcina Dubiela.
Polecajmy jego i naszych bliskich Miłosierdziu Bożemu.

Intencje mszalne:  24 – 30 I

Poniedziałek:
630: + Jana Dębowskiego.
+ Kazimierza Sali ( w 11 r. śmierci ).
+ Karoliny Pawlik ( od wnuczki Renaty z mężem i dziećmi ).

Wtorek:
630: + Jana Dębowskiego.
+ Karoliny Pawlik ( od wnuczki Bogumiły z mężem ).

Środa:
630: + Jana Dębowskiego.
+ Karoliny Pawlik ( od wnuczki Pauliny i Marka ).
1700: + Mirosława Łanoszki i o błogosław. Boże w nowym domu.

Czwartek:
630: + Jana Dębowskiego.
1700: + Anny i Franciszka Wichrów; Eugenii i Zygmunta Kozaków.

Piątek:
630: + Jana Dębowskiego.
+ Jerzego Kłosiewicza ( od teściów ).
+ Karoliny Pawlik ( od prawnuka Krzysztofa z rodziną ).

Sobota:
630: + Jana Dębowskiego.
+ Marii i Benedykta oraz zmarłych z rodziny

+ Marii Kanarek ( od sąsiadów Kurzawów ).
1700: + W 50 r. śmierci Józefa Turchana, Magdaleny żony.

Niedziela:
630: + Jana Dębowskiego.
930:  O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski dla wszystkich Parafian
w podziękowaniu za życzliwe przyjęcie podczas wizyty duszpasterskiej.
1100: + Józefa Kamisińskiego ( w 3 r. śmierci ).

K A P L I C E:

Wtorek – Zabłocie: + Wojciecha Krystiana ( od żony i dzieci ).
Środa – Trąbki: + Karoliny Pawlik ( z Róży z Darszyc ).

Czwartek – Przebieczany: + Marii Cholewa, Anieli i Franciszka Cholewów.

Niedziela:
815 –Przebieczany: + Jana Limanowskiego ( od wnuczki Pauliny ).
1230 –Zabłocie: + Stefanii Król ( w 86 r. śmierci ).
1600 –Trąbki: + Kunegundy Kot ( w 2 r. śmierci ), Romana męża.

Ogłoszenia parafialne 16.01.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na  II niedzielę zwykłą, 16.01.2011

Kalendarz liturgiczny:
–  w poniedziałek wspomnienie św. Antoniego, opata
–  w środę wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
–  w piątek św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

1.  Wraz z całym Kościołem w Polsce i na świecie radujemy się decyzją papieża Benedykta XVI o zakończeniu procesu beatyfika- cyjnego Sł. Bożego Jana Pawła II. Wyrażając wdzięczność Ojcu Świętemu oczekujemy beatyfikacji Jana Pawła II, która nastąpi w niedzielę Miłosierdzia Bożego, 1 maja w tym  roku.

2.  Dzisiaj, w naszej archidiecezji rozpoczyna się Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan pod hasłem: „Zjednoczeni w nauce Apostołów, we wspólnocie, na łamaniu chleba i na modlitwie”

3.  Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj w Szkole Podstawowej  w Biskupicach o godz. 16.00 odbędzie  się  Przegląd Grup Kolędniczych „ Hej Kolęda, Kolęda…” organizatorzy serdecznie zapraszają.
Natomiast w przyszłą niedzielę, w naszym kościele  po Mszy św.  o godz. 11.00 na swój koncert zaprasza orkiestra.

W minionym tygodniu  z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy
śp. Stefanię Augustynek z Trąbek. Polecajmy ją i naszych bliskich
Miłosierdziu Bożemu.

Intencje mszalne:  17 – 23 I

Poniedziałek:
630: + Jana Dębowskiego – początek „Gregorianki”.
+ Romana i Petroneli Lebiest.
+ Arkadiusza Grabowskiego ( od rodziny Michalików ).

Wtorek:
630: + Jana Dębowskiego.
+ Karoliny Pawlik ( od córki Marii ).

Środa:
630: + Jana Dębowskiego.
+ Karoliny Pawlik ( od syna Józefa z rodziną ).
1700: + Adama Guzowskiego ( w 13 r. śmierci ).

Czwartek:
630: + Jana Dębowskiego.
1700: + Arkadiusza Grabowskiego ( od koleżanek z Darszyc ).

Piątek:
630: + Jana Dębowskiego.
+ Agnieszki Permus ( na imieniny ).
+ Karoliny Pawlik ( od wnuczki Anny z mężem ).

Sobota:
630: + Jana Dębowskiego.
+ Anny Turchan ( w r. śmierci ), Władysława męża, Jana syna.
1700: + Józefa Pajora, Anny żony, Jana Turchana, Anieli żony, Agnieszki córki ( na imieniny ).

Niedziela:
630: + Jana Dębowskiego.
+ Władysława Kapusty, Jana syna.
930: + Adama Gaś ( w 13 r. śmierci ).
1100: + Jana Łanoszki, Kunegundy żony, Tadeusza syna, Haliny i Janiny córek, Mirosława zięcia.

K A P L I C E:

Wtorek – Zabłocie: + Grzegorza Nosala ( w 24 r. śmierci ), Marka Nosala -brata;
Michała i Marii Nosalów; Jana i Olimpii Czopów, Franciszka brata.
Środa – Trąbki: + Stefanii i Jana Augustynków ( od syna Jana z żoną ).

Czwartek – Przebieczany: + Antoniego Zadaka ( w r. śmierci ), Zofii żony, Romana syna.

Niedziela:
815 –Przebieczany: + W 10 r. śmierci Anny Fliśnik, Józefa męża, Adama Ćwierza -zięcia.
1230 –Zabłocie:  Za Parafian.
1600 –Trąbki: + Za zmarłych z rodzin: Jaszczyków i Kruszynów.

Ogłoszenia parafialne 9.01.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na  niedzielę  9.01.2011

1.  Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Święto Chrztu Pańskiego.
Kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. W polskiej tradycji
okres kolędowania trwa do 2 II czyli do Święta Ofiarowania Pańskiego.

2. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w naszej archidiecezji Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan.

3. Dzisiaj o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Rady Parafialnej.
Serdecznie zapraszam na plebanię wszystkich członków Rady.

4. Wójt Gminy Biskupice serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców
gminy na Przegląd Grup Kolędniczych „ Hej kolęda,  kolęda…” , który
odbędzie się w przyszła niedzielę, 16. 01 o godz. 16.00 w Szkole
Podstawowej w Biskupicach.

5. W Biskupicach znaleziono biżuterię męską. Informacja pod
nr tel. 600 33 27 61

W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy
śp. Arkadiusza Grabowskiego oraz Karolinę Pawlik – polecajmy ich
i naszych bliskich miłosierdziu Bożemu !

Intencje mszalne:  10 – 16 I

Poniedziałek:
630: + Emilii i Franciszka Górków, Józefa i Józefy Kruszynów.
+ Genowefy Korta ( od syna z żoną i wnuczkiem ).
+ Marii Kanarek ( od Kuczajów dla chrzestnej ).

Wtorek:
630: + Piotra Kruszyny ( w 61 r. śmierci ), Józefy żony.
+ Anny Kasprzyk ( od Jana Poznańskiego z rodziną ).

Środa:
630: + Marii Strojnej ( w 39 r. śmierci ) Jana męża.
+ Stanisława Szafrańskiego ( od rodziny Dubielów ).
1700: + Lucyny Łanoszka ( w 1 r. śmierci ).

Czwartek:
630: + Andrzeja Wróbla ( od sąsiadów Zająców ).
1700: + Arkadiusza Grabowskiego ( od kolegów i koleżanek ).

Piątek:
630: + Doroty Lenik ( od sąsiadów Dzięgielów i Jaszczyków ).
+ Jana Mastalskiego ( od córek z zięciami ).
+ Kazimierza Domonia ( od rodzin Woźniaków i Kucharskich ).

Sobota:
630: + Józefa Mamro i współtowarzyszy aresztowanych i zabitych przez Gestapo.
+ Leona Zająca ( od wnuczki Doroty z rodziną ).
1700: + Marianny Poznańskiej ( w 2 r. śmierci – od męża z dziećmi ).

Niedziela:
630:   Za Parafian.
+ Jana Jaszczyka, Stanisławy żony.
930: + Franciszka Tańculi ( w r. śmierci ), Rafała Dudek.
1100: + Henryka Kostrzewy ( od Zofii Kurzawa z rodziną ).

K A P L I C E:

Wtorek – Zabłocie: + Kazimierza Markowskiego ( od żony Stanisławy ).
Środa – Trąbki: + W 27 r. śmierci Genowefy Waśniowskiej, Edwarda męża,
Czesława, Stanisława i Mariana synów.

Czwartek – Przebieczany: + Jana Piątkowskiego ( w 14 r. śmierci ).

Niedziela:
815 –Przebieczany: + Józefa Satory ( w 9 r. śmierci ).
1230 –Zabłocie:  O zdrowie i błogosław. Boże dla rodziny Grochotów.
1600 –Trąbki: + Ireny Łanoszka ( w 15 r. śmierci ), Władysława męża.

Ogłoszenia parafialne 2.01.2011

Ogłoszenia duszpasterskie na 2 niedzielę po Narodzeniu Pańskim 2.01.2011

1.  W czwartek Uroczystość Objawienia Pańskiego, święto Trzech Króli. Msze św. według porządku niedzielnego. W Trąbkach Msza św. o 15.00 gdyż na godz. 16.00 Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i dzieci ze SP w Trąbkach zapraszają do remizy strażackiej na Jasełka. Jest to dzień modlitw dzieci i młodzieży w intencji misji. Na Mszach świętych poświęcenie kredy i kadzidła.
Składka z Trzech Króli przeznaczona jest na misje.

2.  W tym tygodniu przypada I piątek  miesiąca.
Msze św. z nabożeństwami o 6.30 i 17.00.
Spowiedź w piątek od godz. 16.30.  Odwiedziny chorych od 8.30

3.  W przyszłą niedzielę o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie Rady
Parafialnej. Serdecznie zapraszam na plebanię wszystkich członków Rady.

4.  W sobotę na godz. 17.00 zapraszamy do naszego kościoła młodzież klas III Gimnazjum w ramach spotkań przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.

5.  Zgodnie z zapowiedzią od dzisiaj na stronach internetowych parafii oraz na folderach w zakrystii można zasięgnąć informacji dotyczących
listopadowej pielgrzymki do Ziemi Świętej.

Intencje mszalne:  03 – 09 I

Poniedziałek:
630: + Czesława Wójtowicza ( od syna Piotra z żona ).
+ Wacławy Jachymczak ( od wnuków Marcina i Mateusza ).
+ Wojciecha Strojnego, Joanny żony.

Wtorek:
630: + Agaty Kasprzyk ( od rodziny Dubielów ).
630: + Michaliny Kubik ( od kuzynki Sabiny z rodziną ).

Środa:
630: + Jana Kurzawy, Marii żony, Władysława i Edwarda -synów, Leonardy i Heleny -córek, Janusza wnuka.
1700: + Mieczysława Juszczyka ( na imieniny ).

Czwartek –Objawienie Pańskie:
630: + Zofii i Stanisława Tańculów ( w r. śmierci ).
930: Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosław. Boże dla Karoliny w 90 urodziny.
1100: + Józefa Godzika, Karoliny żony i ich dzieci.

Piątek:
630: + Stanisławy i Juliana Dziurdzia ( w 3 r. śmierci ), Stanisławy.
+ Antoniego Turchana ( w 64 r. śmierci ), Marii żony, Stefanii -2 żony.
1700:   Dziękczynna w 53 r. ślubu Heleny i Stanisława Jaszczyków z prośbą o dalsze błogosław. Boże i potrzebne łaski.

Sobota:
630: + Rozalii i Franciszka Jaszczyków.
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże dla Ewy i Mirosława w 8 r. ślubu.
1700: + Anny Wicher ( w 20 r. śmierci ), Stanisława męża ( w 39 r. śmierci ) -od córki z rodziną.

Niedziela:
630:  Dziękczynna w 40 r. ślubu Haliny i Mieczysława z prośbą o dalsze łaski.
W intencji Bogu wiadomej.
930: + Józefa i Marii Sosin ( w r. śmierci ).
1100:   Za Parafian.

K A P L I C E:

Wtorek – Zabłocie: + Franciszka Nogi ( od syna Piotra ).
Środa –Trąbki: + Józefa Łanoszki ( w r. śmierci ), jego rodziców: Stefanii i Franciszka.

Objawienie Pańskie:
815 –Przebieczany: + Kaspra Kasiny, Zofii żony, Stanisława, Władysława, Leona -synów.
1230 –Zabłocie: + Franciszka Krawczyka, Marii żony ( w r. śmierci ), Czesława Lebiesta, Janiny córki.
1500 –Trąbki:   Za Parafian.

Niedziela:
815 –Przebieczany: + Stefanii Kiecana ( od córki Anny z rodziną ).
1230 –Zabłocie: + Franciszka Fliśnika, Agnieszki żony, Mieczysława Pelczara.
1600 –Trąbki: + Stanisława Klimy ( w 1 r. śmierci ), Genowefy żony.

Zmarli w 1 kwartale 2011 roku:

Zmarli w 1 kwartale  2011 roku:


Augustynek Stefania ( od rodziny Zielińskich z Lipnika ).
Augustynek Stefania ( od sąsiadów Kasprzyków ).
Grabowski Arkadiusz ( od koleżanek z pracy ).
Grabowski Arkadiusz ( od Rady Rodziców ze Sz. Podst.  Z Przebieczan ).
Grabowski Arkadiusz ( od rodziny Buzałów ).
Grabowski Arkadiusz ( od rodziny Piotrowskich ).
Grabowski Arkadiusz ( od rodziny Ziemianów z Rabki ).
Grabowski Arkadiusz ( od Drobniaków z rodzicami ).
Grabowski Arkadiusz ( od rodziny Krzeczków ).
Grabowski Arkadiusz ( od rodziny Żądło z Myślenic ).
Juszczyk Jan ( od rodziny Dańdów z Koźmic Wielkich ).
Juszczyk Jan ( od rodziny Nogów ).
Juszczyk Włodzimierz ( od rodziny Masior ).
Juszczyk Włodzimierz ( od sąsiadów Pławeckich ).
Juszczyk Włodzimierz ( od rodziny Nowaków z Nowej Huty ).
Kolbusz Piotr ( od Dyrekcji i Nauczycieli Prywatnego Liceum w Gdowie ).
Kolbusz Piotr ( od koleżanek mamy z Herza ).
Kołodziej Józef ( od rodziny Jamków z Gdowa ).
Kołodziej Józef ( od rodziny Lenartów z Łazan ).
Kowalik Józef  ( od Palonków z Niżowej ).
Kowalik Józef ( od rodziny Bugdał z Nagłowic ).
Kowalik Józef ( od rodziny Durków z Glichowa ).
Kowalik Józef ( od rodziny Palonków z Dobczyc ).
Kowalik Józef ( od Marii Palonek ze Sławkowic ).
Kowalik Józef ( od rodziny Palonków z Grzybowej ).
Kowalska Maria ( od Adama Waśniowskiego z rodziną ).
Kowalska Maria ( od Franciszka i Andrzeja Kowalskich ).
Kowalska Maria ( od Ireny i Celiny ).
Kowalska Maria ( od Kazimierza i Bolesława Kowalskich z Jawczyc ).
Kowalska Maria ( od rodziny Domoniów ).
Kowalska Maria ( od rodziny Łanoszków ).
Kowalska Maria ( od rodziny Stryszowskich ).
Kowalska Maria ( od rodziny Turchanów ).
Kowalska Maria ( od Władysława Kowalskiej z Jawczyc ).
Kowalska Maria ( od Zarządu i Pracowników firmy Chomik ).
Kozłowski Stanisław ( od byłych sąsiadów z Lusławic ).
Kozłowski Stanisław ( od rodziny Dziewońskich z Trzemeśni ).
Kozłowski Stanisław ( od rodziny Hartman z Częstochowy ).
Około –Kułak Zofia ( od koleżanek z Tech. Ekonomicznego w Wieliczce ).
Pajor Grażyna ( od Marzeny i Kazimierza Cholewów ).
Pajor Grażyna ( od rodziny Szostaków z Winiar ).
Pajor Grażyna ( od rodziny z Zagórza ).
Pajor Grażyna ( od rodzin: Sroków i Kuczajów ).
Pajor Grażyna ( od Zenony Bednarek z rodziną ).
Palonek Władysława ( od  rodziny Lebiestów ).
Palonek Władysława ( od rodziny Domagałów z Bilczyc ).
Palonek Władysława ( od rodziny Lempart z Jawczyc ).
Pilch Wacław  ( od rodziny Łaszczyków ze Zręczyc ).
Pilch Wacław ( od Janiny Kopiniak ).
Pilch Wacław ( od matki chrzestnej z rodziną z Zabłocia ).
Pilch Wacław ( od Pawła Mądrzyńskiego z rodziną ).
Pilch Wacław ( od Pawła Szczurka z rodziną ).
Pilch Wacław ( od rodziny Łukanus z Gliczarowa ).
Pilch Wacław ( od rodziny Łaszczyków).
Pilch Wacław ( od kuzynki Barbary Fortuny ).
Pilch Wacław ( od rodziny z Zagórza ).
Pilch Wacław ( od sąsiadów Hojdów i Strączków ).
Tańcula Eugeniusz ( od rodzin Czyżowskich i Czechowiczów z Łączan ).

Ogłoszenia parafialne 26.12.2010

Ogłoszenia duszpasterskie na niedzielę w oktawie Narodzenia Pańskiego, 26.12.2010

Kalendarz liturgiczny:
– w poniedziałek Święto Św. Jana Ewangelisty; na Mszy św. o 6.30
poświęcenie wina
– we wtorek Święto Św. Młodzianków, Męczenników
– w środę wspomnienie św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika
– w piątek wspomnienie Św. Sylwestra I, papieża

1.  Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Święto Świętej Rodziny.
Składka zgodnie z zapowiedzią przeznaczona na UPJP II w Krakowie.

2.  W piątek o godz. 16.00 zapraszamy na  uroczyste nieszpory na zakończenie roku kalendarzowego i zaraz po nich na Mszę św. dziękczynną za mijający rok  oraz z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski dla całej parafii w nowym roku. / nie będzie mszy św. o północy/.  W piątek z racji duszpasterskich metropolita krakowski udzielił dyspensy od powstrzymania się od pokarmów mięsnych
i zachowania dnia pokuty.

3.  W sobotę, w pierwszy dzień Nowego Roku Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Msze święte jak w każdą niedzielę. W tym dniu będziemy przeżywać kolejny Światowy Dzień Pokoju pod hasłem: „ Jeśli chcesz rozwijać pokój, strzeż dzieła stworzenia”.

4.  Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do wystroju świątecznego naszego kościoła: młodzieży, Panu Kościelnemu                       z synem, Panu Heniowi, Państwu Juszczykom, właścicielom „Iglaka” za ofiarowanie wszystkich choinek oraz Panom Andrzejowi i Rafałowi  Kasprzykom ze Szczygłowa za okazałą choinkę wraz z oświetleniem i stojakami  na zewnątrz kościoła. Ponadto serdecznie dziękujemy strażakom za przygotowanie „watry”       w noc wigilijną oraz Panu Józefowi Kasprzykowi za akompaniament, gdy
śpiewaliśmy przy niej kolędy. Nadarza się też okazja, by serdecznie podziękować fundatorom złocenia monstrancji i kustodii do naszej świątyni – Bóg zapłać!

5.   W przyszłym roku, w dniach od 12 – 23.11. organizujemy 12 dniową pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Jordanii. Szczegóły pielgrzymki będą umieszczone na stronach internetowych naszej parafii i na przygotowanych folderach od przyszłej niedzieli. Czas, który przeżywamy nastraja do zastanowienia się nad tą propozycją. Warto stanąć na ziemi, po której chodził Pan Jezus, gdzie się urodził             i gdzie dokonał dzieła naszego zbawienia.

W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej                                śp. Zofię Kurzawę. Polecajmy ją i naszych bliskich Miłosierdziu Bożemu.

Intencje mszalne:  27 X I I – 02 I

Poniedziałek:
630: + Zdzisława Kotarby.
+ Marii Nowosiad ( od córki Małgorzaty z rodziną ).
+ Anny Kasprzyk ( od przyjaciół ).

Wtorek:
630: + Jana Dębowskiego ( od brata Tadeusza z rodziną ).

Środa:
630: + Zofii Kurzawa ( od chrześnicy Melanii Kosteckiej ).
1700: + Władysława i Marii Grabowskich i zmarłych z rodziny Grabowskich.

Czwartek:
630: + Stanisławy Kot ( od córki Małgorzaty z mężem ).
1700: + Mieczysława Juszczyka ( od żony i syna Michała ).

Piątek:
630: + Genowefy Krawczyk ( na imieniny ), Stanisława męża, Piotra wnuka.
+ Józefy Kruszyna ( od bratowej Janiny z dziećmi ).
1600:  Za Parafian.

„Nowy Rok”:
630: + Emila Domonia ( w 27 r. śmierci ), jego rodziców, rodzeństwo; oraz w intencji Bogu wiadomej.
930: + Józefy Czopor, Jacka syna.
1100: + Mieczysława Ochońskiego ( na imieniny ).

Niedziela:
630: + Genowefy Dubiel ( na imieniny ), Józefa męża, Stefanii Kwaśny.
+ Genowefy Świeży ( na imieniny ).
930:  W 15 r. ślubu Elżbiety i Jarosława: dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie.
1100: + Władysława Nogi, Heleny żony.

K A P L I C E:

Wtorek – Zabłocie: Urodzinowa dla Radka i Waldka –w podzięce za 18 lat.
Środa –Trąbki: + Daniela Nitki ( od babci ).
Czwartek: –Przebieczany: + Władysławy Rączka ( od 5 Róży z Przebieczan ).

„Nowy Rok”:
815 –Przebieczany: + Anny Kot ( od rodziny Badurów ).
1230 –Zabłocie: + Józefa Lenarta ( od szwagra Adama i siostry Stasi ).
1600 –Trąbki: + Marii Godzik ( w r. śmierci ), Jana męża.

Niedziela:
815 –Przebieczany: + Marii Kowalczyk ( z 4 Róży z Przebieczan ).
1230 –Zabłocie:  Za Parafian.
1600 –Trąbki: + Franciszka Jaszczyka, jego rodziców, teściów, siostry i szwagrów.

Ogłoszenia parafialne 19.12.2010

Ogłoszenia duszpasterskie na IV niedzielę Adwentu 19.12.2010

1. Przed nami ostatni tydzień Adwentu. W naszym kościele codziennie, o godz. 6.30
odprawiamy Roraty, na które serdecznie wszystkich zapraszamy.

2. Zgodnie z zapowiedzią jutro w naszej parafii przeżywać będziemy dzień spowiedzi
adwentowej. Poprzez sakrament pokuty chcemy jak najpiękniej przygotować się na
narodziny Zbawiciela. Życzenia, które w wigilię będziemy składać, z białym
opłatkiem w ręku niech popłyną z serc czystych i wolnych od grzechu.

W naszym kościele w poniedziałek spowiedź rano od godz. 8.00 do 9.30.
Następnie będzie przerwa a po niej równocześnie, od godz. 10.30 do 11.45 spowiedź
w kaplicach wyjazdowych a więc: w Trąbkach. Przebieczanach i Zabłociu.
Po południu od godz. 14.00 do 18.00 z przerwą od 16.00 d0 16.30 spowiedź
w naszym kościele w Biskupicach. Chciejmy jutro jak najliczniej skorzystać ze
spowiedzi. Nie odkładajmy jej na ostatnią chwilę zwłaszcza, że do świąt zostaną
tylko 4 dni. Będą księża z dekanatu, więc nie powinno być kolejek. Poinformujmy
i zachęćmy wszystkich do spowiedzi w dniu jutrzejszym w naszym kościele.

3. Zachęcamy do nabywania świec w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom. Poprzez ofiary za świece wspomagamy dzieła Caritas Archidiecezji
Krakowskiej. Świece postawione na stole wigilijnym niech przypominają nam,
że nie wszyscy mają to szczęście, by przeżywać  Wigilię we własnym domu i wśród
swoich bliskich.

4. W minionym tygodniu Pan Kościelny z poświęconymi opłatkami odwiedził
mieszkańców Sułowa i Biskupic. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy. Jeśli
ktoś nie posiada jeszcze opłatków może je nabyć codziennie w zakrystii po Mszy
świętej.

5. Ksiądz Proboszcz Krzysztof Winiarski przysłał do nas w imieniu swoim i Parafii
M.B. Częstochowskiej w Sierczy najlepsze życzenia świąteczne oraz podziękowania
za modlitwę oraz ofiary pieniężne, które złożyliśmy jako wsparcie na budowę
nowego kościoła . Wyniosły one 5.719 zł. Bóg zapłać!

6. Gdy w najbliższy piątek zobaczymy na niebie pierwszą gwiazdę zgromadzimy się
wspólnie w naszych rodzinach przy wigilijnym stole. Przeczytamy Ewangelię
o narodzinach Dzieciątka Jezus, odmówimy modlitwę, weźmiemy do ręki biały
opłatek i złożymy sobie życzenia. Może w niejednym oku zakręci się łza, bo
„zabrakło czyjegoś głosu”, który podczas ostatniej Wigilii jeszcze z nami był.
Jednak pamiętajmy, że rodzi się Nadzieja – Jezus, który jest silniejszy niż śmierć,
cierpienie i ból dlatego cieszmy się w te święta Bożego Narodzenia. Po wspólnej
wieczerzy długo śpiewajmy kolędy a o północy spotkajmy się wszyscy, w naszej
większej rodzinie – Parafii na uroczystej Pasterce.

7. W Boże Narodzenie porządek Mszy świętych w naszym kościele i w kaplicach
jak w każdą niedzielę.

8. W drugi dzień Świąt przypada w tym roku Uroczystość Świętej Rodziny. Modlimy
się w tym dniu za rodziny naszej parafii a na Mszę świętą o godz. 9.30 zapraszamy
Srebrnych Jubilatów czyli wszystkich, którzy w1985r. zawierali  sakramentalny
związek małżeński aby w tym dniu Świętej Rodziny Jezusa, Józefa i Maryi
dziękować Bogu za wspólnie przeżyte lata i prosić o błogosławieństwo na lata
następne.

9. W przyszłą niedzielę, składając ofiary na tacę wspieramy Uniwersytet Papieski
J.P. II w Krakowie. Zaś składka z Pasterki przeznaczona jest na fundusz ochrony
życia SOS.

10. Jak tradycja każe po Świętach Bożego Narodzenia duszpasterze udają się do
Parafian na tradycyjną kolędą. Przy okazji odwiedzin duszpasterskich w każdej
rodzinie zostawimy obrazek z wydrukowanymi, najważniejszymi informacjami
dotyczącymi naszej parafii. Nadarza się okazja, by  z serca podziękować firmie
poligraficznej DAN ze Szczygłowa, czyli Państwu Józefie i Antoniemu
Dąbrowskim, ich synowi Łukaszowi oraz córce Małgorzacie z mężem Aureliuszem
za nadruk na obrazkach kolędowych i wszystkie inne druki potrzebne w naszej
parafii a więc kartoteki, druczki odprawianych Mszy świętych, katechumenaty dla
bierzmowanych, zaproszenia itp. Wszystko to firma DAN wykonuje bezpłatnie.
Ponadto dziękujemy za prowadzenie internetowej strony parafii, gdzie
zamieszczamy najważniejsze informacje: ogłoszenia, intencje mszalne i inne.
Składamy Państwu serdeczne Bóg zapłać!!!  Na stronie internetowej jest
zamieszczony porządek całej kolędy.

W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej
śp. Anielę Kasprzyk  z Biskupic, polecajmy ją i naszych bliskich zmarłych
Miłosierdziu Bożemu.

Intencje mszalne:  20 – 26 X I I

Poniedziałek:
630: + Szczepana Szczurka ( w 1 r. śmierci – od żony i dzieci ).
+ Franciszka Kornio ( w 32 r. śmierci ).
+ Władysława Domonia, Zygmunta Strojnego.

Wtorek:
630: + Anieli Kasprzyk ( od najbliższej rodziny ).
+ Józefa Kowalskiego ( od rodziny Kurzawów ).

Środa:
630:  W 49 r. ślubu Józefy i Bronisława –dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo.
1700: + Józefy, Józefa, Kazimierza.

Czwartek:
630: + Wiktorii Fliśnik, Wiktorii Nycek, Stefanii Fliśnik.
1700: + Henryka Kostrzewy ( od córki, zięcia i wnuczki ).

Piątek:
630: + Bronisława Stelzela ( w 7 r. śmierci ), Aliny żony.
+ Henryka Urbana, Rozalii żony, Marii Gołąbek.
+ Edwarda Chytrosia, Anny i Jadwigi –żon.

Pasterka:
2400: + Karoliny i Michała Markutów, Marii i Józefa Sosinów, Anny i Józefa Kotów.

Boże Narodzenie:
630: + Janiny Dębowskiej ( w 3 r. śmierci ), Władysława męża
930:  Dziękczynna za otrzymane łaski dla dzieci i wnuków
z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie.
1100:  Za Parafian.

Niedziela:
630: + Barbary Radwanek ( w 13 r. śmierci ), Tadeusza Radwanka, Małgorzaty Badura.
930:  O błogosławieństwo Boże dla wszystkich „Srebrnych Jubilatów” 2010 r.
1100: Za Parafian.

K A P L I C E:

Wtorek – Zabłocie: + Kazimierza Markowskiego ( od żony Stanisławy ).
Środa –Trąbki: + W 27 r. śmierci Stanisława Grabki, Zofii żony, Tadeusza syna.
Czwartek: –Przebieczany: + Stanisława Szafrańskiego, jego rodziców: Zofii i Franciszka, Beaty córki.

Boże Narodzenie:
815 –Przebieczany:  W 25 lecie kaplicy: o błogosław. Boże dla mieszkańców, budowniczych i ofiarodawców.
1230 –Zabłocie: + Franciszka Pilcha, Katarzyny żony, Anny i Marii –córek.
1600 –Trąbki: + Franciszka Augustynka ( w 25 r. śmierci ), Aurelii żony.

Niedziela:
815 –Przebieczany: + Adama Kota ( na imieniny ).
1230 –Zabłocie: + Józefa Tureckiego, Jadwigi żony; Stanisława Lenarta, Józefa syna.
1600 –Trąbki: + Adama Masiora ( na imieniny ).

Wizyta duszpasterska 2010/ 2011 – kolęda

koleda


27 XII – poniedziałek

8.30     SUŁÓW  ( od P. Sołtys );  Ryje i Podryje do Bolesława Bednarza Ks. Proboszcz
8.30     SUŁÓW –Dołki; do P. Nalepów    Ks. Mirosław

28 XII – wtorek 
8.30     ZAPANKI ( od Pani Tańcula ) oraz SŁOMIANA      Ks. Proboszcz
8.00     TOMASZKOWICE ( od Antoniego Leśniaka do głównej drogi i dalej
do Adama Kasiny )   Ks. Mirosław

29 XIIśroda  
8.30     BISKUPICE ( od kościoła  do Pani Konopkowej )  Ks. Proboszcz
8.30     SUŁÓW -wieś    Ks. Mirosław

30 XII – czwartek       
8.30     DARSZYCE –od P. Salów strona prawa w kierunku kaplicy oraz domy z lewej strony od P. Hojołów do P. Liszkowskich     Ks. Proboszcz
8.30     DARSZYCE –od P. Kożuchów strona lewa do P. Wilków     Ks. Mirosław

31 XII – piątek
8.30     SUŁÓW –Dołki; dokończenie      Ks. Proboszcz
8.30     ZABŁOCIE –od P. Pilchów strona prawa do granicy Szczygłowa     Ks. Mirosław

3 I – poniedziałek
8.30     PACÓWKI –od P. Poznańskiego do P. Filipowiczów Ks. Proboszcz
8.30     PRZEBIECZANY –od Andrzeja Ligęzy ( Stary Gościniec ) strona prawa
do „Korala” następnie od P. Kurzydymów do P. Grabowskich       Ks. Mirosław

4 I – wtorek 

8.30     PRZEBIECZANY – od P. Markutów  Ks. Proboszcz
5 I – środa
 
14.00    PODRYJE –dokończenie: od Walerii Ciastoń do remizy i dalej do Dariusza Klimy   Ks. Proboszcz
8 I – sobota 

8.30     ZABŁOCIE –od sklepu do P. Porębskich i strona lewa do świetlicy        Ks. Proboszcz
8.00     TRĄBKI –od „Wietroka” ( od P. Ochońskich ); następnie cała prawa strona do szkoły ( do P. Kubowiczów )  Ks. Mirosław

10 I – poniedziałek
8.30  ZAPANKI –od Cecylii Kubik do Ireneusza Łanoszki
ok. 10.30 SZCZYGŁÓW –od P. Pilchów do P. Chytrosiów i Lebiestówka        Ks. Proboszcz
8.30 PRZEBIECZANY –od Pani Orłowskiej lewa strona do P. Kaniów      Ks. Mirosław

11 I – wtorek 
8.30     TOMASZKOWICE –strona prawa od P. Nogów Ks. Proboszcz

12 I – środa  
13.30    PRZEBIECZANY –„Wielopole”      Ks. Proboszcz

13 I – czwartek       
15.00    ZABŁOCIE –góra: od Suchoraby do Słomianej      Ks. Mirosław

14 I – piątek 
8.30  PRZEBIECZANY –„Stary Gościniec”
ok. 16.00 PRZEBIECZANY – przy E 4 ( od P. Rybotyckich do P. Kołaczyków )  Ks. Proboszcz

15 I – sobota
8.30     SZCZYGŁÓW –od P. Dąbrowskich do granicy z Biskupicami  Ks. Proboszcz
8.30     TRĄBKI –od Pani Wojciechowskiej i P. Lenartów tradycyjną
„Starą drogą” i „Kazimierz” do P. Waśniowskich.       Ks. Mirosław

17 I – poniedziałek
8.30     BISKUPICE –od P. Zająców do P. Domoniów oraz domy od. P. Kanarków do Michała Jaszczyka Ks. Proboszcz
8.30     TRĄBKI –od Małgorzaty Kot do P. Gasiów; następnie od Pani Bochenek do P. Szlachtów.  Ks. Mirosław

18 I – wtorek 
8.30 – BISKUPICE –od „Pastwisk” ( od P. Włodarczyków )
do Stanisława Konarskiego
ok. 14.30 TARNÓWKA –od Adama Waśniowskiego do Andrzeja Gaczoła   Ks. Proboszcz

20 I – czwartek
14.00    BISKUPICE –od granicy Szczygłowa do Wielkich Łąk       Ks. Mirosław

22 I – sobota 
8.30     TOMASZKOWICE –od Chorągwicy ( od P. Kalembów ) do P. Ciszków następnie w kierunku Winnicy ( do Pana Duraja ) Ks. Mirosław

24 I – poniedziałek       
8.30     TOMASZKOWICE –od P. Zadaków ( od masarni ) do dworu i dalej
w kierunku P. Jamków; następnie od Pani Romowicz do P. Niesmacznych    Ks. Mirosław

27 I – czwartek       
14.00    RYMARÓWKA Ks. Mirosław

29 I – sobota 
8.30     ZABIELE –od Aldony Chojnackiej do „Starego Gościńca” ( do P. Limanowskich )      Ks. Mirosław

31 I – poniedziałek       
8.30     SZCZYGŁÓW –od P. Wąsików do P. Jaszczyków      Ks. Mirosław

Ogłoszenia parafialne 12.12.2010

Ogłoszenia duszpasterskie na III niedzielę adwentu: 12.12.2010

Kalendarz liturgiczny:
– dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako niedzielę Gaudete czyli radości, jesteśmy już bowiem za połową adwentu.
– w poniedziałek wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
– we wtorek św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła.

1. Przez cały adwent w naszym kościele o godz. 6.30 odprawiamy Roraty. Serdecznie zapraszamy do udziału w nich dzieci, młodzież a zwłaszcza tych, którzy w tym roku jeszcze w Roratach nie uczestniczyli.

2. Zbliżając się coraz bardziej do świąt Bożego Narodzenia myślimy już o przygotowaniu się do nich poprzez oczyszczenie z grzechów. Zależało nam bardzo ażeby spowiedź w naszej parafii była jak najbliżej świąt dlatego informujemy, że w naszym kościele będziemy spowiadać przez cały dzień w poniedziałek 20 grudnia. Już dziś prosimy tak zaplanować czas, by każdy mógł w tym dniu skorzystać z sakramentu pojednania. W pozostałych parafiach Dekanatu spowiedź odbędzie się już w tym tygodniu.

3. Zachęcamy do nabywania świec w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Poprzez ofiary za świece wspomagamy dzieła Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Pamiętajmy o słowach Pana Jezusa, który powiedział: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

4. W minionym tygodniu Pan Kościelny z poświęconymi opłatkami odwiedził mieszkańców Zabiela, Darszyc i Trąbek. Za złożone ofiary serdecznie dziękujemy. W najbliższym tygodniu opłatki na stół wigilijny Pan Marian zaniesie do mieszkańców Sułowa i Biskupic. Jeśli ktoś spośród mieszkańców, których Pan Kościelny już odwiedził nie posiada jeszcze opłatków może je nabyć codziennie w zakrystii po Mszy świętej.

5. Mając na uwadze ogrom szkód jakie wyrządziły tegoroczne powodzie 18 grudnia w godz. od 9.00 do 16.00 w szkole Podstawowej w Łazanach odbędzie się Mobilne Centrum Wsparcia, czyli bezpłatne porady prawnika, psychologa i specjalisty ds. ubezpieczeń.

6. Jak zawsze zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Dzisiaj oprócz tradycyjnych tytułów jest do nabycia bezpłatna gazeta „Mądra pomoc” W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej śp. Kazimierza Markowskiego z Zabłocia. Jego i wszystkich naszych bliskich zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

 

Intencje mszalne: 13 – 19 XII
Poniedziałek:
6.30: W intencji Bogu wiadomej. + Zbigniewa Łanoszki i jego rodziców ( od siostrzenicy Anny ). + Tadeusza Kurzawy ( od sąsiadów Kanarków ).

Wtorek:
6.30: + Józefa Rzeszuta i jego rodziców: Stanisławy i Mariana ( od Szarków).
+ Anny Kasprzyk ( od Augustynków i Leników ).

Środa:
6.30: + Marii Kanarek ( od rodziny Tańculów ).
17.00: + Anieli i Henryka Kosteckich.

Czwartek:
6.30: + Stanisława Klimy ( od syna Marka ).

17.00: + Zofii Kamisińskiej ( w 10 r. śmierci ), Franciszka męża, Józefy córki.

Piątek:
6.30: + Józefa Kurzawy ( w 7 r. śmierci ). O zdrowie i błogosław. Boże dla rodziny. + Czesławy Kot ( od wnuka Mariusza z rodziną ).

Sobota:
6.30: O zdrowie i błogosław. Boże dla Doroty. + Józefa Waśniowskiego ( w 4 r. śmierci ).
17.00: + Henryka Łanoszki ( od żony ).

Niedziela:
6.30: + Anieli Szlapak ( w 33 r. śmierci ), Józefa męża, Józefa syna.
930: + Adama Gaś ( na imieniny i urodziny ).
1100: + Adama Nogi ( na imieniny ), Albina Nogę.

K A P L I C E:

Wtorek – Zabłocie:
+ Konstantego Siudy , Mieczysława syna.

Środa –Trąbki:
+ Józefa Łanoszki ( w 33 r. śmierci ), Katarzyny żony, Józefa i Stanisława synów.

Czwartek: – Przebieczany:
+ Józefa Kota, Anny żony.

Niedziela:
8.15 –Przebieczany: Za Parafian.
12.30 –Zabłocie: + Zmarłe Członkinie z 2 Róży z Zabłocia.
16.00 –Trąbki: + Witolda Waśniowskiego ( w 15 r. śmierci ).