Ogłoszenia parafialne 05.12.2010

Ogłoszenia duszpasterskie na II niedzielę Adwentu: 05.12.2010

Kalendarz liturgiczny:

   – w poniedziałek wspomnienie św. Mikołaja, biskupa.

   – we wtorek św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, patrona pszczelarzy.

1. Przez cały Adwent w naszym kościele o godz. 6.30 odprawiamy Roraty. Serdecznie

   zapraszamy do udziału w nich, zwłaszcza dzieci z lampionami i młodzież.

2. W środę w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP w kościele Msze św.

   będą odprawione o godz. 6.30 i 17.00. Natomiast w kaplicach: Trąbki: 17.00,

   Zabłocie: 18.00, Przebieczany: 18.15. W związku z tą Uroczystością spotkanie

   młodzieży klas I i II Gimnazjum będzie w czwartek o godz. 17.00 w kościele.

3. W minionym tygodniu Pan Kościelny z poświęconymi opłatkami odwiedził

   mieszkańców Przebieczan i Tomaszkowic. Za złożone ofiary serdecznie

   dziękujemy. W najbliższym tygodniu opłatki na stół wigilijny Pan Marian

   zaniesie do mieszkańców Zabiela, Darszyc, Trąbek.

4. Od dzisiaj w zakrystii i w kancelarii, w godzinach urzędowania, można nabywać

   tradycyjne świąteczne świece w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

   Nabywając świece wspieramy dzieła organizacji Caritas, która zawsze pomaga

   i wspiera najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących.

5. Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży organizuje, dla tegorocznych

   maturzystów 3-dniowe rekolekcje zamknięte: dla chłopców w Seminarium

   Duchownym w Krakowie, zaś dla dziewcząt u Sióstr Albertynek i Duchaczek          

   w Krakowie. Serdecznie zachęcamy maturzystów z naszej Parafii do przeżycia

   takich rekolekcji. Jest to jedyna okazja w życiu by przeżyć 3 dni bez kontaktu ze

   światem zewnętrznym natomiast niezwykła okazja, by zastanowić się co ma do

   powiedzenia młodemu człowiekowi w dzisiejszym świecie, na progu dorosłego

   życia Pan Bóg. Rekolekcje nie mają charakteru powołaniowego. Bliższych

   informacji udziela ks. Proboszcz. Termin rekolekcji: dla chłopców:

   27 -30 grudnia,   dla dziewcząt: 31 stycznia -3 lutego i 8 -11 lutego.

6. Spotkania scholki dziecięcej z naszej Parafii odbywają się w każdą sobotę

   o godz. 13.00 zaś młodzieży również w sobotę o godz. 16.00. Serdecznie

   zapraszamy dzieci i młodzież do salki katechetycznej.

7. Jak zawsze zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Dzisiaj oprócz

   tradycyjnych tytułów są do nabycia bezpłatne gazety: jedna dotyczy Sanktuarium

   Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach z okazji jej poświęcenia, natomiast druga

   poświęcona jest zagadnieniu In vitro. Zawiera szokujące informacje dotyczące tego

   problemu jak również poszerza wiedzę na temat sztucznego zapłodnienia. Oprócz

   gazet można nabyć obrazki i kalendarze na przyszły rok.

8. Jak słyszymy w mediach, dzisiaj w całej Polsce zbierane są ofiary wspierające

   Kościół na Wschodzie. W naszej Parafii nie urządzamy specjalnej zbiórki na ten

   cel ze względu na spiętrzenie się w ostatnim czasie różnych akcji charytatywnych

   a także naszych wewnętrznych. Przypominamy prośbę o ofiary na pokrycie

   kosztów nowej radiofonizacji i ołtarza. Osoby, które koniecznie chcą wesprzeć

   Kościół na Wschodzie mogą to uczynić nabywając wspomnianą prasę katolicką.

 

   W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej śp. Franciszka

   Nogę ze Szczygłowa. Jego i wszystkich naszych bliskich zmarłych polecamy

   Miłosierdziu Bożemu.

 

Intencje mszalne: 06 – 12 X I I 

Poniedziałek:

630: + Andrzeja Ochońskiego, Stanisławy żony, Barbary córki.

         + Anny Kasprzyk ( od sąsiadki Marii Kowalskiej ). 

         + Marii Ptak ( od siostry Stanisławy z mężem i rodziną ).

Wtorek:

630: + Janiny Łanoszka, Władysława męża.

       + Marii Kanarek ( od rodziny Dudków ).

Środa –Niepokalane Poczęcie Maryi:

630: + Jana Badury, Anny żony.

1700: + Heleny Martyniak ( na urodziny ).

Czwartek:

630: + Małgorzaty Badura ( od rodziny Nogów ).

1700: + Józefa Wrześniaka ( w 3 r. śmierci ).

Piątek:

630: + Józefy Kruszyna ( od szwagierki Krystyny z rodziną ).

        + Stanisława Wrony ( od kuzynek: Ireny i Małgorzaty ).

         + Daniela Nitki ( od Mariana Ciastonia z rodziną ).

Sobota:

630: + Franciszka Nogi ( od syna Janusza z rodziną ).

         + Szczepana Szczurka ( od rodziny Ryplów ).

1700: + Wojciecha Wyrodka, Janiny żony.

Niedziela:

630: + Jana, Leona i Franciszka Jaszczyków oraz ich kolegów aresztowanych

             i pomordowanych 8 XII 1943 roku przez hitlerowców.

930: + Augustyna Kupca ( w 13 r. śmierci ).

1100: Za Parafian.

 

K A P L I C E:

Wtorek – Zabłocie: + Józefa i Zofii Satorów, Juliana syna.

Środa –Niepokalane Poczęcie Maryi:

1700 –Trąbki: + Stanisława i Józefy Godzików, Andrzeja syna, Moniki wnuczki.

1800 –Zabłocie: + Mikołaja Rosponda, Marii żony, Marii -2 żony, oraz zmarłych

                             z rodzin: Rospondów i Kubików.

1815 –Przebieczany: + Stanisława Garyckiego ( w r. śmierci ).

Czwartek: –Przebieczany: + Stanisława Kasiny ( w 11 r. śmierci ).

Niedziela:

815 –Przebieczany: + Marii Kaczor ( w 7 r. śmierci ), Leona męża.

1230 –Zabłocie: + Franciszka Filipowskiego, Władysławy żony, Andrzeja Pucia.

1600 –Trąbki: + Władysława Kota, Karoliny żony ( w r. śmierci ),

                         Romana Waśniowskiego, Marii żony.

 

 

Ogłoszenia parafialne 28.11.2010

Ogłoszenia duszpasterskie na I niedzielę adwentu: 28.11.2010
Kalendarz liturgiczny:
     – we wtorek święto św. Andrzeja Apostoła.
     – w piątek św. Franciszka Ksawerego, biskupa.
     – w sobotę św. Barbary, dziewicy i męczennicy – patronki Górników.

1. Przez cały adwent w naszym kościele o godz. 6.30 odprawiamy roraty.
     Serdecznie zapraszamy do udziału w nich, zwłaszcza dzieci z lampionami            
     i młodzież. Niech obecność na roratach będzie wyrazem naszego czuwania          
     i przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

2. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. Msze św. z nabożeń-  
     stwami o 6.30 i 17.00. Spowiedź w czwartek i piątek od godz. 16.30.  
     Odwiedziny chorych w piątek od 8.30.

3. W najbliższą środę, 1 XII nasza parafia udaje się na nocne czuwanie do
     Łagiewnik. Wyjazd osób, które zapisały się na adorację od godz. 21.00
     będzie o godz. 20.00 od naszego kościoła, zaś adorujący od godz. 2.00  
     spotykają się przy naszym kościele o 1.00 w nocy. Zapraszamy jeszcze
     chętnych na tę modlitwę w Łagiewnikach. Można się zapisać w zakrystii
     po Mszach świętych.

4. W ubiegłą niedzielę poświęciliśmy opłatki na stół wigilijny. Mieszkańcom
     Szczygłowa, Zabłocia i Słomianej dziękujemy za ofiary złożone na ręce Pana
     Mariana, naszego kościelnego, który poświęcone opłatki w minionym tygodniu
     do nich zaniósł. W nadchodzącym tygodniu Pan Kościelny uda się do
     Przebieczan, Tomaszkowic i Zabiela.

5. Składamy serdeczne podziękowanie Panu Andrzejowi Gaczołowi,
     właścicielowi zakładu usług elektroenergetycznych z Trąbek oraz jego
     pracownikom: Panu Januszowi Grochotowi i Pawłowi Brzegowemu z Biskupic        
     a także Mariuszowi Kulmie ze Szczygłowa za bezpłatne wykonanie instalacji
     do dmuchaw elektrycznych w naszym kościele. Bóg zapłać! Mamy nadzieję,
     że skutecznie wzmocnią one uruchomione już od czwartku wszystkie piece
     akumulacyjne.

 

   W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej
   śp. Marię Kruszyna z Trąbek. Ją i wszystkich naszych bliskich zmarłych
   polecamy Miłosierdziu Bożemu.
 
Intencje mszalne: 29 X I – 06 X I I 
Poniedziałek:
630: W intencji chorego Franciszka.
         + Marii Kruszyna ( od męża ). 
         + Aliny Stelzel ( od siostry z mężem ).
Wtorek:
630: + Władysława Rączki ( od brata Józefa z rodziną ).
       + Marii Kowalczyk ( od siostry Wandy ).
Środa:
630: + Mieczysława Badury i jego rodziców.
1700: O błogosław. Boże i zdrowie dla Krystyny.
Czwartek:
630: + Filipa oraz o błogosław. Boże dla Justyny i Tomasza.
1700: + Józefa Pajora, Anny żony; Jana Turchana, Anieli żony.
Piątek:
630: + Stanisława Wrony ( od chrzestnego ze Skrzydlnej ).
        + Szczepana Szczurka ( od Chytrosiów ze Szczygłowa ).
1700: + Marii Kruszyny ( od chrześnicy Haliny Kościółek z rodziną ).
Sobota:
630: + Barbary i Józefa Janusów; Wiktorii i Jana Kasprzyków.
         + Henryka Kostrzewy ( od rodzin z Tworkowej: Kostrzewów, Marników, Brzęków ).
1700: + Barbary Kaleta ( na imieniny ) i Mieczysława.
Niedziela:
630: Za Parafian.
930: + Tadeusza Radwanka, Barbary i Małgorzaty –córek.
1100: + Mieczysława Kulmy ( w 11 r. śmierci ), Marii Królik, Karola męża. 
K A P L I C E:
Wtorek – Zabłocie: + Stanisława Augustynka ( w 1 r. śmierci i na imieniny ), Marii żony.
Środa –Trąbki: + Andrzeja Kalety ( od żony i dzieci ).
Czwartek: -Przebieczany: + Stanisława Tracza ( w 6 r. śmierci ) i jego rodziców: Marii i Władysława.
Niedziela:
815 –Przebieczany: + Adama Nogi , Józefa dziadka ( w 27 r. śmierci ).
1230 –Zabłocie: + Władysława Wełny, Rozalii żony.
1600 –Trąbki: + Franciszka Jaszczyka, Wiktorii żony, Genowefy córki.

Ogłoszenia parafialne 21.11.2010

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXIV niedzielę zwykłą, 21.11.2010

Kalendarz liturgiczny:
– w poniedziałek wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej. W tym dniu naszym modlitwom polecamy Pana Marka organistę, członków orkiestry i wszystkich którzy śpiewem chwalą Boga.
– we wtorek św. Klemensa I, papieża i męczennika, uroczystość odpustowa w Parafii Św. Klemensa w Wieliczce. Suma odpustowa o godz. 18.00
– we środę świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy
– w czwartek św. Katarzyny Aleksandryjskiej,dziewicy i męczennicy

1. Dzisiaj w całym Kościele przeżywamy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dziękujemy Jezusowi za wszystkie łaski otrzymane w mijającym roku liturgicznym.

2. Za tydzień I niedziela adwentu. Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w roratach, które w naszym kościele będziemy odprawiać przez cały adwent o godz. 6.30

3. Dzisiaj w naszym kościele o godz. 17.00 spotkanie rodziców dzieci pierwszo komunijnych. Na spotkanie rodzice przychodzą sami. Spotkanie nie będzie połączone z mszą św. Natomiast na mszy św. o godz. 11.00 uroczyście poświęcimy opłatki na stół wigilijny, które Pan Marian, nasz kościelny zaniesie do naszych domów. W najbliższym tygodniu uda się do mieszkańców Szczygłowa, Zabłocia oraz Słomianej.

4. W Łagiewnickim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia od ponad 5 lat trwa nieustanna modlitwa w kaplicy Wieczystej Adoracji. Nasza Parafia otrzymała zaproszenie na nocną modlitwę w dniu 1.12. 2010. Osoby, które zamierzają udać się do Łagiewnik na nocne czuwanie proszone są o wpisanie się na listę. Kaplica pomieści jednorazowo 40 osób dlatego musimy się zorientować i podzielić na ewentualne grupy. Zobowiązani też jesteśmy do poinformowania o przyjeździe z tygodniowym wyprzedzeniem. Zatem osoby, które zamierzają udać się do Łagiewnik na nocne czuwanie proszone są o wpisanie się na listę znajdującą się w zakrystii. Zapisu można dokonać po mszach świętych dzisiaj lub w kolejne dni do środy włącznie.

5. Składamy serdeczne podziękowanie za modlitwy i ofiary pieniężne na rzecz Kościoła prześladowanego. W ubiegła niedzielę złożyliśmy do puszek 962zł Bóg zapłać!

6. Serdeczne podziękowanie składamy również Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Winiarskiemu z Sierczy za trud głoszenia nam dzisiaj Słowa Bożego. Jemu i całej Parafii życzymy wytrwałości i błogosławieństwa przy wznoszeniu nowej Świątyni. Szczęść Boże!

Intencje mszalne: 22 – 28 X I

Poniedziałek:
630: + Leona Zająca ( od brata Bronisława z rodziną ).      + Genowefy Korta ( od wnuczki z mężem ).         + Marii Kanarek ( od rodziny Kurzawów ).

Wtorek:
630: + Zbigniewa Domonia ( od brata z rodziną ).           + Tadeusza Kurzawy ( od rodziny Sydków z Szarowa ).

Środa:
630: + Józefa Tańculi ( od rodziny Lebiestów ze Szczygłowa ).
1700: + Zmarłe członkinie 2 Róży z Sułowa –Dołków.

Czwartek:
630: + Katarzyny Szczudło ( na imieniny), Józefa męża, Anny córki ( od Stanisławy ).
1700: + Zmarłe członkinie 2 Róży z Sułowa –Dołków.

Piątek:
630: + Mieczysława Ochońskiego ( od rodziny Kurzawów z Pacówek ).           + Anny Kot ( od chrześniaka Wojciecha z rodziną ).       + Michaliny Kubik ( od męża ).

Sobota:
630: + Heleny Mikołajek ( od Jurkowskich z Nowego Sącza ).           + Zofii Waśniowskiej ( od chrześniaka Adama z rodziną ).
1700: + Piotra Wichra ( w 22 r. śmierci ).

Niedziela:
630: + Anny Wicher.
930: + Zofii Waśniowskiej ( w r. śmierci ), Juliana Waśniowskiego.
1100: + Zofii Ochońskiej ( od syna Józefa ).

K A P L I C E:
Wtorek – Zabłocie: + Marka Nosala ( w 1 r. śmierci ), Grzegorza brata ( od rodziny ).

Środa –Trąbki: + Rozalii Jaszczyk, Franciszka męża, Michaliny i Kazimiery córek.

Czwartek: -Przebieczany: + Zofii Dębowskiej ( w 19 r. śmierci ) i jej rodziców: Bronisławy i Mikołaja, Marka zięcia.

Niedziela:
815 –Przebieczany: + Czesława Wójtowicza ( w 1 r. śmierci ).
1230 –Zabłocie: + Krystyny Szyper ( w 3 r. śmierci ).
1600 –Trąbki: Za Parafian.

Ogłoszenia parafialne 14.11.2010

Ogłoszenia parafialne na 33 niedzielę zwykłą: 14 listopada 2010 r.

Kalendarz liturgiczny:

– w poniedziałek wspomnienie św. Alberta Wielkiego biskupa i doktora Kościoła
– we wtorek Matki Bożej Miłosierdzia, Ostrobramskiej
– w środę św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
– w czwartek bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
– w piątek bł. Salomei, zakonnicy – w sobotę św. Rafała Kalinowskiego, kapłana
– w przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. Dzisiaj w całej Polsce przeżywamy Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. Ofiarami do puszek wspieramy tych, którzy cierpią prześladowanie za wiarę w Chrystusa.

2. Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszej uroczystości odpustowej ku czci św. Marcina: sprzątającym, dekorującym nasz kościół, dzieciom, które sypały kwiaty, niosącym sztandary i feretrony i orkiestrze.

3. W niedzielę, 21 XI, czyli za tydzień na godz. 17.00 zapraszamy do naszego kościoła rodziców dzieci, które w maju przystąpią do I Komunii św.

4. Sołtys wsi Biskupice informuje, że podatek za 2010 r. będzie można wpłacać w dniu 15 XI, poniedziałek w godzinach od 13.00 do 16.00 w remizie OSP w Biskupicach. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej śp. Henryka Kostrzewę z Biskupic. Polecajmy jego i naszych bliskich Miłosierdziu Bożemu.

Intencje mszalne: 15 – 21 X I

Poniedziałek:
630: + Antoniny i Edwarda Burlikowskich, Bogusława wnuczka.                 + Anny Kasprzyk ( od rodziny Michalików ).                                              
Wtorek:
630: + Andrzeja Wróbla ( od brata Jana z rodziną ).                                 + Tadeusza Kurzawy ( od Anny Dubiel z Dobranowic ).                             
Środa:
630: + Stanisława Szfrańskiego ( od chrześnicy Agnieszki z rodziną ).
1700: + Józefa Łanoszki ( w 13 r. śmierci ) i jego rodziców: Józefa i Katarzyny.                                                                                            

Czwartek:
630: + Doroty Lenik ( od rodziny Wójtowiczów z Trąbek ).
1700: O zdrowie i błogosław. Boże dla Łukasza i całej rodziny.                     
Piątek:
630: + Jana Mastalskiego ( od syna ).                                                    + Kazimierza Domonia ( od Ciastoniów z Przebieczan ).                             + W 8 r. śmierci Władysława Dębowskiego, Władzinka syna.            

Sobota:
630: + Henryka Kostrzewy ( od Magierowej z rodziną ).                           + Franciszka Kamisińskiego ( w 19 r. śmierci ).
1700: + Franciszka Lebiesta ( w 8 r. śmierci ), Karoliny żony, Józefa i Leszka synów.                                                                                              
Niedziela:
630: + Emilii Toporek, Teofila męża oraz Jan i Tadeusza Górnickich.
930: + Leony Grochot ( w 8 r. śmierci ) i jej rodziców: Marii i Piotra, teściów: Katarzyny i Franciszka.
1100: + Zofii Ochońskiej ( od wnuczki Bożeny z mężem ).

K A P L I C E:
Wtorek – Zabłocie: + Marka Nosala ( w 1 r. śmierci –od córki z rodziną ).
Środa –Trąbki: + Józefa Kowalskiego.
Czwartek:
-Przebieczany: + Władysława Kurzawy ( w r. śmierci ), Kunegundy żony, Józefy Kasprzyk.                                                                                  
Niedziela:
815 –Przebieczany: + Jana Limanowskiego, Jana Kasiny, Jadwigi żony, Alicji wnuczki.
1230 –Zabłocie: Za Parafian.
1600 –Trąbki: + Tadeusza Grabki.

Ogłoszenia parafialne 07.11.2010

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXII niedzielę zwykłą 7.11.2010

Kalendarz liturgiczny:
– dzisiaj, z racji I niedzieli miesiąca, po Mszach świętych adoracja Najśw. Sakramentu – we wtorek Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
– w środę wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża
– w czwartek św. Marcina z Tours, biskupa
– w piątek św. Jozafata, biskupa i męczennika
– w sobotę świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

1. W czwartek 11 XI przypada Narodowe Święto Niepodległości. Prosimy w tym dniu o modlitwę za naszą Ojczyznę jak również zachęcamy do dekorowania domów flagami na znak naszej jedności, przywiązania i miłości do Ojczyzny. Również w czwartek, w naszej parafii, będziemy przeżywać uroczystość odpustową ku czci św. Marcina. Porządek Mszy św. w naszym kościele: 6.30, 8.00, 9.30 i uroczysta suma odpustowa o godz. 11.00 z procesją wokół kościoła. Nie będzie Mszy św. po procesji i Mszy św. w Przebieczanach. Na Mszę św. o godz. 11.00 serdecznie zapraszamy dzieci do sypania kwiatów, osoby niosące sztandary i feretrony oraz orkiestrę! Chciejmy jak najliczniej uczestniczyć w uroczystościach odpustowych aby podziękować św. Marcinowi za opiekę nad nami i prosić Boga o potrzebne łaski za wstawiennictwem naszego Patrona.

2. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Ofiarami do puszek będziemy wspierać naszych braci katolików w Iraku, gdzie w ciągu ostatnich kilku lat zabito 3.000 wierzących a ze społeczności, która liczyła 1,4 mln chrześcijan zostało 200 tys. Pozostałych, czyli ok. 1,2 mln wypędzono z domów i zmuszono do ucieczki do krajów ościennych takich jak: Syria, Jordania, Liban i Turcja.

3. W najbliższą środę do kościoła na godz. 17.00 zapraszamy młodzież klas: I i II Gimnazjum w ramach spotkań przygotowujących do przyjęcia sakram. bierzmowania.

4. Dyrekcja Szkoły i Przedszkola w Trąbkach wraz z całą społecznością zaprasza na „Wieczornicę”, która odbędzie się 10 XI o godz. 17.00 w budynku OSP w Trąbkach. W programie występy dzieci i wspólne świętowanie Dnia Niepodległości poprzez śpiew pieśni patriotycznych.

5. W niedzielę, 21 XI, czyli za dwa tygodnie na godz. 17.00 zapraszamy do naszego kościoła rodziców dzieci, które w maju przystąpią do I Komunii św.

6. Przypominamy, że dzisiaj nasza orkiestra obchodzi jubileusz 15-lecia swego istnienia. O godz. 11.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana w intencji członków orkiestry. Następnie w Sali widowiskowej domu „Caritas” odbędzie się jubileuszowy koncert, na który serdecznie zapraszamy.

7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej śp. Marię Kowalczyk z Przebieczan. Polecamy ją i naszych bliskich Miłosierdziu Bożemu.

Intencje mszalne: 08 – 14 X I

Poniedziałek:
630: + Michała Jaszczyka, Ludwiki żony, ich zmarłe dzieci i wszystkich zamarłych z tej rodziny.                                                                       + Marii Kowalczyk ( od siostry Wandy ).                                                 + Eugenii i Franciszka Kornio.

Wtorek: 630: + Aliny Stelzel ( od córki ).                                               + Franciszka Górskiego, Rozalii żony.

Środa: 630: + Lucyny Łanoszka ( od sąsiadów Waśniowskich ).
1700: + Marcina Limanowskiego ( na imieniny ), Marii żony.

Czwartek – ODPUST:
630: + Emilii Kurowskiej ( od Borzęckich ).
800: + Szczepana Szczurka ( od Sołtysa ze Szczygłowa ).
930: O szczęśliwe rozwiązanie dla Angeliki, błogosław. Boże i potrzebne łaski. 1100: Za Parafian.

Piątek:
630: + Wacławy Jachimczak ( od córki Władysławy z mężem ).                   + Zofii Pabiś ( od rodziny Kosteckich ).                                                    + W 18 r. śmierci: Natalii Domoń, Kazimierza męża.

Sobota: 630: + Leony Grochot ( w 8 r. śmierci ).                                    + Agaty Kasprzyk ( od syna Grzegorza z narzeczoną ).
1700: W 15 r. ślubu Anny i Darka: dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i błogosław. Boże w dalszym życiu małżeńskim.

Niedziela:
630: + Za dusze zmarłych Członkiń 2 Róży z Biskupic.
930: W 75 r. urodzin Zofii: dziękczynna za minione lata z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże na przyszłość.
1100: Za Parafian.

K A P L I C E:
Wtorek – Zabłocie: Franciszka Czopa.
Środa –Trąbki: + Józefa Rusonia.
Niedziela:
815 –Przebieczany: + Ireny Wicher ( w 26 r. śmierci ) i jej rodziców.
1230 –Zabłocie: + Stanisława Kota ( w 2 r. śmierci ).
1600 –Trąbki: + Władysława Kota, Karoliny żony, Romana Waśniowskiego, Marii żony.

Ogłoszenia parafialne 31.10.2010

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

1. Dzisiaj obchodzimy rocznicę poświęcenia kościoła. Z modlitewną wdzięcznością wspominamy tych wszystkich, którzy na przestrzeni wieków dbali o naszą świątynię i  troszczą się o nią także dzisiaj.  Składka dzisiejsza jest przeznaczona na budownictwo sakralne.

2.   Jutro, w Uroczystość Wszystkich Świętych w naszym kościele będą odprawione msze święte o godz: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00 i o 12.30. O godz. 14.30 zapraszamy do naszego kościoła na uroczyste nieszpory i procesję na cmentarz, podczas której będziemy się modlić za zmarłych i wysłuchamy okolicznościowego kazania. Po zakończenie procesji ok. g.16.00 będzie odprawiona msza św. W dniu jutrzejszym nie będzie mszy św. w kaplicach.

Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną w Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny mogą uzyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Odpust ten mogą uzyskać tylko raz w ciągu dnia odmawiając w czasie nawiedzenia świątyni Ojcze nasz, Wierzę w Boga, modlitwę w intencjach Ojca Świętego i przyjąć Komunie świętą.

W dniach od 1 do 8.XI zyskujemy odpust za zmarłych nawiedzając cmentarz i spełniając zwyczajne warunki odpustu.

3.   We wtorek, w Dzień Zaduszny msze św. w naszym kościele o godz. 6.30 i 8.00. O godz. 7.40 odmówimy uroczystą jutrznię Po mszy św. o godz. 8.00 uroczysta procesja na cmentarz połączona z czytaniem wypominek. W Trąbkach msza św. o godz. 17.00 a w Przebieczanach i Zabłociu o godz. 18.00.

W Dzień Zaduszny kapłani odprawiają trzy msze święte: jedną według własnej intencji, drugą w intencji wszystkich zmarłych i trzecią według intencji Ojca Świętego. Zachęcamy wszystkich do modlitwy za zmarłych w nadchodzących dniach. Na wypominki prosimy składać w zakrystii lub kancelarii.

4. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. Msze św. z nabożeństwami o 6.30 i 17.00.Spowiedź w czwartek i piątek od godz. 16.30. Odwiedziny chorych w piątek od  8.30.

5.   W przyszłą niedzielę, 7 XI nasza orkiestra będzie obchodzić jubileusz 15-lecia swego istnienia. O godz. 11.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana w intencji członków orkiestry. Następnie w sali widowiskowej domu „Caritas” odbędzie się jubileuszowy koncert, na który serdecznie zapraszamy.

6.   W najbliższych dniach przy naszym kościele będzie wzmożony ruch samochodowy. Prosimy o ostrożność i rozwagę. Parkujmy samochody tak by umożliwić poruszanie się w obu kierunkach. Będzie otwarta brama więc wykorzystajmy miejsca także wokół budynku plebanii.

7. Dzisiaj w naszym kościele po mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się spektakl poetycko-muzyczny pt. „Z obłoków na ziemię” w wykonaniu znanego aktora Jana Nowickiego. Serdecznie zapraszamy z nadzieją, że treści spektaklu pomogą nam w przeżywaniu dni zadumy i pochylania się nad grobami naszych bliskich.

 W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej śp.  Alinę Stelzel i Władysławę Rączka  z Przebieczan.

Polecamy je i naszych bliskich Miłosierdziu Bożemu.

Intencje mszalne: 01 – 07 X I

Poniedziałek – Wszystkich Świętych:

630: + Aliny Stelzel ( od syna, synowej i wnuczki ). + Antoniego Górskiego, Katarzyny żony, Alojzego; Władysławy Szpilka, Mieczysława męża.
800: + Władysława i Marii Grabowskich.
930: + Franciszka Jaszczyka; jego: rodziców, teściów, szwagrów, siostry, Józefa Łanoszki, Katarzyny żony i ich dzieci.
1100: + Józefa Dzióbka, Genowefy żony, Józefa syna.
1230: + Genowefy Strojny ( w 15 r. śmierci ), Józefa syna.
1600: Za Parafian.

Wtorek –Dzień Zaduszny:

630: + Józefa Godzika i jego rodziców. + Tadeusza Kurzawy ( od bratowej Ludwiki ze Szczytnik ).
800: + Franciszka Wichra, Agnieszki żony i wszystkich zmarłych z rodziny Wichrów.
1700: + Wszystkich zmarłych z rodzin: Jaszczyków i Domoniów.

Środa: 630:

+ Stefanii i Józefa Mamro i ich dzieci. + Józefa Kowalskiego ( od sąsiadki Hanki ).
1700: + Karoliny Markut, Michała męża, Iwonki wnuczki; Marii i Józefa; Anny i Stanisława.

Czwartek:
630: + Józefa Śliwy ( w r. śmierci ), Edwarda Kruszyny.
1700: + Karoliny Łanoszka, Kazimierza męża ( w 25 r. śmierci ).

Piątek:
630: + Heleny i Józefa Gaczołów, Władysławy córki, Wiesława zięcia, Zdzisława syna, Anny synowej.                                                             + Rozalii i Stanisława Nalepów.
1700: + Władysława Turchana, Anny żony i ich dzieci.

Sobota:
630: + Jana Terczyńskiego, Anny żony, Stanisława syna.                          + Karoliny Lebiest ( w 17 r. śmierci ), Franciszka męża, Józefa i Leszka synów.
1700: + Jana Grzywacza ( w 2 r. śmierci ).

Niedziela:
630: Za Parafian. + Tadeusza Kurzawy ( od kuzynki Wacławy ).
930: + Zofii Ochońskiej ( od wnuczki Doroty z mężem ).
1100: W 15 lecie istnienia Orkiestry: dziękczynna za otrzymane łaski od Boga i dobro od ludzi z prośbą o błogosław. Boże w dalszej działalności.

K A P L I C E:

Wtorek – Dzień Zaduszny:
1700 – Trąbki: + Wszystkich wiernych zmarłych.
1800 –Zabłocie: + Wszystkich wiernych zmarłych.
1800 – Przebieczany: + Wszystkich wiernych zmarłych.

Środa –Trąbki: + Za dusze zmarłych z Róży Kobiet z Darszyc.

Czwartek –Przebieczany: + Adama Kota ( w 3 r. śmierci ).

Niedziela:
815 –Przebieczany: + Tadeusza Wyrodka ( na imieniny ) i jego rodziców.
1230 –Zabłocie: + Krystyny Szyper ( w 3 r. śmierci – od córki Marii ).
1600 –Trąbki: + Katarzyny Siuda ( w 25 r. śmierci ), Władysława męża.

Ogłoszenia parafialne 24.10.2010

Ogłoszenia duszpasterskie na XXX niedzielę zwykłą, 24.10.2010

1.     Kalendarz liturgiczny:

–   w czwartek Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Dzień imienin
Ks. Prał. Tadeusza Dąbrowskiego. Polecamy modlitwom naszego Solenizanta.
–   w przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Rocznicę Poświęcenia  Kościoła.

2.  W dniu dzisiejszym wraz z całym Kościołem obchodzimy Niedzielę Misyjną. Bóg zapłać za ofiary,  poprzez które wspieramy wszystkich misjonarzy a tym samym przyczyniamy się do głoszenia Ewangelii na całej ziemi.

3.  Dzięki zaangażowaniu wielu życzliwych osób udało się uporządkować teren przy naszym kościele. Cieszymy się nową przestrzenią, która umożliwia łatwiejsze parkowanie. Jeszcze raz wszystkim, którzy poświęcili czas, wysiłek i maszyny serdecznie dziękujemy!  Jednocześnie prosimy by nie stawiać samochodów przy asfaltowej drodze, wzdłuż parkanu. Niech ona będzie zawsze przejezdna.

4. Parafianie z Zabłocia w ramach wsparcia dla naszego seminarium zebrali ofiary w wysokości 790zł. Składamy Im serdeczne podziękowanie. Jednocześnie informujemy, że dzięki Waszej ofiarności  przekazaliśmy do seminarium:  zakupione 2 tony ziemniaków, worek marchwi, 100 jajek, główkę kapusty i 1400zł

5.  Powoli kończy się październik. Zapraszamy do udziału w  nabożeństwach różańcowych, zwłaszcza osoby, które jeszcze w tym roku nie były na różańcu. Nabożeństwo odprawiamy codziennie o godz. 16.30. Jak zawsze, na różaniec w poniedziałek zapraszamy dzieci z klas II szkół podstawowych we wtorek klasy III, we środę klasy IV, w czwartek klasy piątek i w piątek klasy VI. Różaniec jest odmawiany również w naszych kaplicach przed wieczorną mszą św. W niedzielę różaniec po mszy św. o godz.11.00 . Zachęcamy do odmawiania różańca także w naszych rodzinach.

6.  Koniec października przypomina nam również o zbliżającym się Święcie Zmarłych. Tradycyjne wypominki za zmarłych można składać w naszej kancelarii i zakrystii codziennie przed różańcem, lub po mszach świętych.

Prosimy także, by porządkując groby nie zaśmiecać terenu wokół cmentarza.

7. Wójt Gminy Biskupice serdecznie zaprasza mieszkańców gminy na spektakl poetycko-muzyczny pt. „Z obłoków na ziemię” w wykonaniu znanego artysty Pana Jana Nowickiego. Dołączamy się  do tego zaproszenia zwłaszcza, że spektakl odbędzie się w naszym kościele za tydzień w niedzielę o godz. 12.15, czyli po mszy św. o 11.00

8.  6 XI w Gdowie odbędą się uroczystości z okazji 65-lecia tamtejszego Liceum. Organizatorzy serdecznie zapraszają zwłaszcza byłych absolwentów. Szczegóły obchodów na plakacie.

9. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

 

Intencje mszalne: 25 – 31 X 

Poniedziałek:

630: + Zofii Waśniowskiej ( od syna Ryszarda z rodziną ).

        + Stanisława Wrony ( od sąsiadki Janiny Jamka z rodziną ).

1700: + Mieczysława Kopiniaka i jego rodziców.

Wtorek:

630: + Czesława Wójtowicza ( od siostry Heleny z rodziną ). 

1700: + Stanisława Leśniaka, Anieli żony, Ewy córki, Julii i Józefa Kurków.

Środa:

630: W intencji Ks. Prałata: o błogosław. Boże, potrzebne łaski i zdrowie ( na imieniny od pracownic ).

1700: O zdrowie i błogosław. Boże w rodzinie.

Czwartek:

630: + Zofii Waśniowskiej ( od syna Józefa z rodziną ).

1700: W intencji Ks. Prałata: o błogosław. Boże, potrzebne łaski i zdrowie ( na imieniny od mieszkańców DPS ).

Piątek:

630: + Stefanii Kiecana ( od córki Ilony i wnuczki Wiktorii ).

        + Daniela Nitki ( od babci ). 

1700: + Jana Turchana, Anieli żony, Józefa Pajora, Anny żony.

Sobota:

630: + Tadeusza Kurzawy ( na imieniny ).

       + Tadeusza Pieprzyka ( na imieniny ).

1700: + Anny Terczyńskiej, Jana męża, Stanisława syna.

Niedziela:

630: Za Parafian.

930: + Tadeusza Radwanka, Barbary i Małgorzaty córek.

1100: + Władysława Domonia ( w 15 r. śmierci ), Witolda Wąsika ( na imieniny ), Marcina Wąsika brata.

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + zmarłe Członkinie I Róży z Zabłocia.

Środa –Trąbki: + Stanisława Łanoszki ( w 2 r. śmierci ).

Czwartek –Przebieczany: + zmarłe Członkinie V Róży z Przebieczan.

Niedziela:

815 –Przebieczany: + Jana Kasiny, Jadwigi żony, Jana Limanowskiego, Alicji wnuczki.

1230 –Zabłocie: + Tadeusza Nowaka ( na imieniny ).

1600 –Trąbki: + Józefa Ciastonia.

Ogłoszenia parafialne 17.10.2010

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIX niedzielę zwykłą, 17.10.2010

1.     Kalendarz liturgiczny:
–   w poniedziałek święto św. Łukasza, Ewangelisty patrona Służby Zdrowia
–   we środę uroczystość św. Jana Kantego, kapłana, głównego patrona archidiecezji krakowskiej i miasta Krakowa, również patrona nauczycieli
i wychowawców
–   w czwartek wsp. Bł. Jakuba Strzemię, biskupa

2.  W dniu dzisiejszym papież Benedykt XVI ogłosi sześciu nowych świętych wśród nich bł. Stanisława Kazimierczyka, kapłana związanego z Krakowem
i klasztorem przy kościele Bożego Ciała na Kazimierzu. W naszych modlitwach przyzywajmy wstawiennictwa nowego Świętego. Zachęcamy również do bliższego zapoznania się z postacią św. Stanisława Kazimierczyka. Można to uczynić zabierając ze sobą bezpłatną gazetę wydaną z okazji kanonizacji.

3.  W najbliższą sobotę, 23 X ks. Kard. Stanisław Dziwisz w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach dokona wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Jana Pawła II „ Nie lękajcie się „. Uroczystości rozpoczną się mszą św. o godz. 10.30 w intencji o rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy Jana Pawła II. Serdecznie na tę mszę św. zapraszamy.

4.  W naszym Kościele codziennie nabożeństwo różańcowe o godz. 16.30.
W tym tygodniu na różaniec w poniedziałek zapraszamy dzieci z klas II szkół podstawowych we wtorek klasy III, we środę klasy IV, w czwartek klasy piątek
i w piątek klasy VI. Różaniec jest odmawiany również w naszych kaplicach przed wieczorną mszą św. W niedzielę różaniec po mszy św. o godz.11.00 . Zachęcamy do odmawiania różańca także w naszych rodzinach.

5.  W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Misyjny, dlatego składka
z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby misji.

6. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w ubiegłą niedziele
w ramach zbiórki pieniężnej na rzecz Dzieła Nowego Tysiąclecia wsparli uzdolnioną młodzież z ubogich rodzin. Uzbieraliśmy kwotę 1940zł i 2 Euro. Bóg zapłać!

7.  W minionym tygodniu porządkowaliśmy gruzowisko po starej organistówce. Za pracę i udostępnienie maszyn do tworzenia miejsc parkingowych dziękujemy Panom: Marianowi Pilchowi z Zabłocia, Włodkowi Grochotowi ze Szczygłowa, Franciszkowi Ochońskiemu i  Bogdanowi Domoniowi z Biskupic. Porządkowanie gruzowiska było możliwe dzięki życzliwości Pana Wójta Gminy Biskupice, który dostarczył kilka samochodów kruszywa utwardzającego teren. Jemu i wszystkim, którzy pomogli w jakikolwiek sposób gorąco dziękujemy! Mamy nadzieję, że w nadchodzącym tygodniu dokończymy rozpoczęte prace dzięki czemu zyskamy nowe miejsca parkingowe tak bardzo potrzebne przy naszym kościele.

8.  Informujemy parafian, że sprzątania i dekorowania naszej świątyni podjęli się Państwo Beata i Marcin Musiałowie. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim, którzy już ofiarowali roczną kwotę 20 zł na rzecz porządku i czystości naszego kościoła.

9. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

Intencje mszalne: 18 – 24 X 

Poniedziałek:

630: + Zmarłe członkinie I Róży z Sułowa.

            Władzinka Dębowskiego.

1700: + Jana Kota ( w 60 r. śmierci ), Katarzyny żony, ich dzieci i rodziców.

Wtorek:

630:  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosław. Boże dla rodzin Kozłowskich i Bajdatów.

1700: + Anny Król, Rudolfa męża, Rudolfa syna.

Środa:

630: + Za zmarłych rodziców: Jakuba i Anieli; rodzeństwo: Józefa, Stanisławę, Józefa, Augustyna; żony: Zdzisławę i Józefę.

1700: + Franciszka Janeckiego ( w 8 r. śmierci ).

Czwartek:

630: + Czesławy Kot ( od córki Mieczysławy z rodziną ).

1700: + Władysława i Krystyny Tańculów.

Piątek:

630: + Jana Dębowskiego ( od siostry Zofii z mężem Tadeuszem ).

        + Mariana Kowalskiego ( od Kamisińskich ). 

1700: + Franciszka Konopki ( na imieniny ), Karoliny żony, Władysława syna.

Sobota:

630: + Stanisławy Kot ( od bratowej Krystyny z rodziną ).

       + Stanisławy Czajkowskiej ( od Marysi z mężem i Ewy z rodziną ).

1700:  Dziękczynna za 16 lat małżeństwa: Renaty i Mirosława i 14 lat życia Mateusza z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie.

Niedziela:

630: + Franciszka Ciastonia i jego rodziców: Anny i Franciszka.

930: + Tadeusza Jamki ( w 5 r. śmierci i na imieniny ).

1100: + Franciszka Jaszczyka ( w 5 r. śmierci ).

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + Franciszka Czopa ( na imieniny – od żony ).

               1900 –W 50 urodziny Tadeusza: w podziękowaniu za łaski z prośbą o błogosław. Boże i zdrowie.

Środa –Trąbki: + Stefanii Łanoszka ( w 27 r. śmierci ), Franciszka męża, Józefa syna.

Czwartek –Przebieczany: + Stanisława Szafrańskiego.

Niedziela:

815 –Przebieczany: + zmarłe Członkinie IV Róży z Przebieczan.

1230 –Zabłocie: + Mieczysława Czopa ( od Pawlikowej z Surówek z rodziną ).

1600 –Trąbki: Za Parafian.        

Ogłoszenia parafialne 10.10.2010

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVIII niedzielę zwykłą, 10.10.2010

1.     Kalendarz liturgiczny:
–   we środę wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana
–   w piątek św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
–   w sobotę św. Jadwigi Śląskiej

2.  W dniu dzisiejszym w całej Polsce obchodzimy X Dzień Papieski. Składając ofiary do puszek wspieramy zdolną młodzież, nie posiadającą środków do zdobywania wykształcenia a tym samym budujemy żywy pomnik Jana Pawła II.

3.  W najbliższą sobotę, 16 X przypada 32 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W duchu wdzięczności za pontyfikat papieża Polaka o godz. 17.00 odprawimy mszę św. w intencji o rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy Jana Pawła II. Serdecznie na te mszę św. zapraszamy.

4.  W naszym Kościele codziennie nabożeństwo różańcowe o godz. 16.30. W tym tygodniu na różaniec we wtorek szczególnie zapraszamy klasy III ze szkół podstawowych, we środę klasy IV, w czwartek klasy piątek i w piątek klasy VI. Różaniec jest odmawiany również w naszych kaplicach przed wieczorną mszą św.

Od dzisiaj msza św. w niedziele w Trąbkach o godz. 16.00

5. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w ubiegłą niedziele w ramach Tygodnia Miłosierdzia wsparli ofiarami nasze seminarium duchowne. Uzbieraliśmy kwotę 2360zł. Bóg zapłać! Ponadto szczególnie dziękujemy mieszkańcom Szczygłowa za zebrane ziemniaki i inne płody rolne oraz ofiarę pieniężną w wysokości  350 zł. Zbiórką na rzecz seminarium w Szczygłowie od 20 lat zajmują się Panowie Antoni Ciastoń i Marian Lebiest im należą się szczególne podziękowania. Bóg zapłać!

6.  Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Przebieczanach zapraszają na uroczyste obchody Dnia Papieskiego w piątek 15 X o godzinie 9.30 w kaplicy w Przebieczanach.

7.  W dniu wczorajszym dokonaliśmy rozbiórki starej organistówki. Pragniemy wyrazić ogromne podziękowanie wszystkim, którzy w tym pomagali. Najpierw Panu Sołtysowi z Biskupic Stanisławowi Zającowi, który wcześniej przygotowywał a wczoraj  koordynował prace z rozbiórką związane. Następnie Panu Marianowi Pilchowi z Zabłocia za całodzienną pracę i użyczenie koparki i samochodu ciężarowego; P. Włodkowi Grochotowi z synem Dawidem ze Szczygłowa za całodzienną pracę i użyczenie koparki ; P. Franciszkowi Ochońskiemu również za całodzienna pracę i użyczenie ciągnika z przyczepą; Ponadto słowa podzięki za wczorajszy trud przy rozbiórce budynku kierujemy do Panów:  z Biskupic: Kazimierza Kulmy, Mirosława Juszczyka, Artura Kucharczyka, Bogdana Domonia, Pawła Mądrzyńskiego, Marka Prześlicy, Juliusza Kanarka, Damiana Szczudły, Kazimierza Pączka; z Zabłocia Jana Lebiesta i Dawida Lebiesta. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy Panu Henrykowi Kubikowi z Przebieczan, który wczoraj i zawsze nie szczędzi czasu, gdy trzeba wykonać prace związane z elektryką przy naszym kościele. Bóg zapłać!

8. Z radością informujemy, że od najbliższego wtorku będzie czynna nowa kancelaria. Prowadzą do niej zewnętrzne schody budynku plebanii od strony drogi. Niedługo też pojawi się tablica informująca o godzinach otwarcia kancelarii.

9. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej

Intencje mszalne: 11 – 17 X 

Poniedziałek:

630: + Michaliny Kubik.

        + Stanisława Klimy ( od sąsiadów Kowalskich ).

1700: + Zbigniewa Druszcza ( w 8 r. śmierci ).

Wtorek:

630: + Michaliny Kubik.

1700: + Edwarda Szpila – w 5 r. śmierci i na imieniny

           ( od rodziny Łyszczarzów i Wajmanów ).

Środa:

630: + Michaliny Kubik.

1700: + Edwarda Kmiecika.

Czwartek:

630: + Emila Domonia ( na imieniny ), jego rodziców, siostrę i braci, Stefana szwagra.

1700: + Michaliny Kubik.

Piątek:

630: + Stanisławy Kot ( w 1 r. śmierci ).

        + Franciszka Turchana, Krzysztofa.

1700: + zmarłych z rodziny Domoniów i Mamrów oraz ich dzieci.

Sobota:

630: + Tadeusza Skórskiego ( w 22 r. śmierci ), Józefy żony.

1700: + Tadeusza Magiery ( w 2 r. śmierci ).

          O beatyfikację Jana Pawła II.

Niedziela:

630: + Stanisława Ligęzy ( w 23 r. śmierci ).

930: + Stanisława Waśniowskiego ( w 4 r. śmierci ), Edwarda i Genowefy rodziców, Władysława i Anny teściów.

1100: + Edwarda Szpila ( od rodziny Pałków ).

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + Grzegorza Czopa ( od Edwarda i Haliny Szotów ).

Środa –Trąbki: + Rafała Dudki, Franciszka Szwagrzyka ( na imieniny ).

Czwartek –Przebieczany: + zmarłe Członkinie z III Róży z Przebieczan.

Niedziela:

815 –Przebieczany: + Marii Wyrodek ( w r. śmierci ), Franciszka męża.

1230 –Zabłocie: Za Parafian.

1600 –Trąbki: + Józefa Ciastonia ( w 3 r. śmierci ), jego rodziców i teściów.

Ogłoszenia parafialne 03.10.2010

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVII niedzielę zwykłą, 3.10.2010

Kalendarz liturgiczny:
– w poniedziałek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu dzień patrona JE ks. Kard Franciszka Macharskiego. Osobę dostojnego solenizanta polecamy modlitewnej pamięci
– we wtorek św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
– w czwartek NMP Różańcowej
–  w sobotę Święto bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa

2.   W dniu dzisiejszym rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Niech wyrazem naszej troski o potrzebujących będzie  zbiórka ofiar do puszek na potrzeby seminarium duchownego. Przy tej okazji Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozprowadza bezpłatną gazetę z ok. 20 rocznicy swego istnienia. Ponawiamy także prośbę o zbieranie w nadchodzącym tygodniu darów jesieni na rzecz seminarium.

3.   W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić w całej Polsce X Dzień Papieski. Odpowiadając na słowa naszych Pasterzy po mszach św. będzie można złożyć do puszek ofiary na rzecz zdolnej, pragnącej się uczyć i studiować  młodzieży.

4.   Od jutra przechodzimy na zimową porę odprawiania nabożeństw w naszym kościele. I tak w dni powszednie na 16.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe. Pamiętajmy o wezwaniu Matki Bożej z Lourdes, Fatimy i Medjugorie do odmawiania Różańca.

Świat, nasza ojczyzna są pełne niepokojów dlatego chciejmy: starsi, młodzież i dzieci przychodzić na te piękne nabożeństwa. Wcześniejsza pora ma nam w tym dopomóc. Po Różańcu, w naszym kościele o 17.00 Msza św. a w kaplicach o 18.00. Od przyszłej niedzieli msza św. w Trąbkach o godz. 16.00

5. W czwartek, we wspomnienie M.B. Różańcowej na różaniec zapraszamy szczególnie dzieci z klas II wraz z rodzicami.

6.   Jesteśmy wdzięczni Panu Zbigniewowi Królowi za wydzierżawienie od nas ziemi na okres 5 lat. Dzierżawa jest dla nas bardzo korzystna, gdyż mając na uwadze, że coraz więcej ziemi staje się nieużytkiem i trudno o chętnych do pracy na niej Pan Zbigniew zostawia parafii dotacje UE i dopłaca 1000zł rocznie.

W kwestii ogrzewania naszej świątyni prosimy o cierpliwość. W nadchodzącym tygodniu firma elektryczna przeglądnie i zreperuje dotychczasowe grzejniki, ponadto zakupimy dodatkowe urządzenia grzewcze, które zapewnią ciepło tej zimy. Natomiast ogrzewaniem z prawdziwego zdarzenia zajmą się osoby, które opracowują projekt renowacji naszej świątyni.

W najbliższą sobotę przystąpimy do rozbiórki starej organistówki. Potrzebna będzie pomoc. Chętnych zapraszamy w sobotę na 8.00. Zprzydadzą się ciągniki. Po konsultacjach z Radą Parafialną zwracamy się z prośbą do wszystkich rodzin naszej parafii o ofiarę  20zł rocznie dla osób, które podejmą się sprzątania naszego kościoła przez cały rok i dekoracji na niedziele, które nie są poprzedzone ślubem. Ofiary prosimy składać w kopertach w dowolnym czasie na tacę podając adres.

7.   Starostwo Powiatowe w Wieliczce informuje o akcji zbierania przeterminowanych leków. Leki można wrzucać do wystawionych w wytypowanych aptekach oznakowanych pojemników. Szczegóły na plakacie lub na stronie www.wieliczka.pl.

Intencje mszalne: 04 – 10 X 

Poniedziałek:

630: + Michaliny Kubik.

        + Franciszka Świeżego, Katarzyny żony.

1700: + Franciszki Tańcula ( na imieniny ).

Wtorek:

630: + Michaliny Kubik.

1700: + Zofii Ochońskiej ( od sąsiadki Józefy Augustynek ).

Środa:

630: + Michaliny Kubik.

1700: + Michała Jaszczyka ( w 40 r. śm. ), Ludwiki żony, ich dzieci i wnuki.

Czwartek:

630: + Franciszka i Emilii Górków, Józefa i Józefy Kruszynów.

1700: + Michaliny Kubik.

Piątek:

630: + Michaliny Kubik.

         + Wandy Kubik, Józefa brata.

1700: + Zofii Ochońskiej ( od rodziny Gaczołów ).

Sobota:

630: + Michaliny Kubik.

       + Agaty Czajkowskiej -Zawartczyńskiej ( od cioci Michalczyk z rodziną ).

1700: + Marii Domoń ( w 27 r. śmierci ) i jej rodziców.

Niedziela:

630: + Michaliny Kubik.

930: + Edwarda Szpila ( w 5 r. śmierci ).

1100: Za Parafian.

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + Józefy Kruszyna ( od I Róży Kobiet z Zabłocia ).

Środa –Trąbki: + Marii Waśniowskiej ( w 15 r. śmierci ), Józefa męża.

Czwartek –Przebieczany: + Franciszka Juszczyka ( na imieniny ), Barbary żony.

Niedziela:

815 –Przebieczany: + Heleny Filipowskiej ( w 2 r. śmierci ), Józefa męża.

1230 –Zabłocie: + Marii Łanoszka ( w 2 r. śmierci ).

1600 –Trąbki: + Romana Kota ( w 11 r. śmierci ), Kunegundy.