Ogłoszenia parafialne 17.10.2010

Ogłoszenia duszpasterskie na XXIX niedzielę zwykłą, 17.10.2010

1.     Kalendarz liturgiczny:
–   w poniedziałek święto św. Łukasza, Ewangelisty patrona Służby Zdrowia
–   we środę uroczystość św. Jana Kantego, kapłana, głównego patrona archidiecezji krakowskiej i miasta Krakowa, również patrona nauczycieli
i wychowawców
–   w czwartek wsp. Bł. Jakuba Strzemię, biskupa

2.  W dniu dzisiejszym papież Benedykt XVI ogłosi sześciu nowych świętych wśród nich bł. Stanisława Kazimierczyka, kapłana związanego z Krakowem
i klasztorem przy kościele Bożego Ciała na Kazimierzu. W naszych modlitwach przyzywajmy wstawiennictwa nowego Świętego. Zachęcamy również do bliższego zapoznania się z postacią św. Stanisława Kazimierczyka. Można to uczynić zabierając ze sobą bezpłatną gazetę wydaną z okazji kanonizacji.

3.  W najbliższą sobotę, 23 X ks. Kard. Stanisław Dziwisz w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach dokona wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Jana Pawła II „ Nie lękajcie się „. Uroczystości rozpoczną się mszą św. o godz. 10.30 w intencji o rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy Jana Pawła II. Serdecznie na tę mszę św. zapraszamy.

4.  W naszym Kościele codziennie nabożeństwo różańcowe o godz. 16.30.
W tym tygodniu na różaniec w poniedziałek zapraszamy dzieci z klas II szkół podstawowych we wtorek klasy III, we środę klasy IV, w czwartek klasy piątek
i w piątek klasy VI. Różaniec jest odmawiany również w naszych kaplicach przed wieczorną mszą św. W niedzielę różaniec po mszy św. o godz.11.00 . Zachęcamy do odmawiania różańca także w naszych rodzinach.

5.  W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Misyjny, dlatego składka
z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby misji.

6. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w ubiegłą niedziele
w ramach zbiórki pieniężnej na rzecz Dzieła Nowego Tysiąclecia wsparli uzdolnioną młodzież z ubogich rodzin. Uzbieraliśmy kwotę 1940zł i 2 Euro. Bóg zapłać!

7.  W minionym tygodniu porządkowaliśmy gruzowisko po starej organistówce. Za pracę i udostępnienie maszyn do tworzenia miejsc parkingowych dziękujemy Panom: Marianowi Pilchowi z Zabłocia, Włodkowi Grochotowi ze Szczygłowa, Franciszkowi Ochońskiemu i  Bogdanowi Domoniowi z Biskupic. Porządkowanie gruzowiska było możliwe dzięki życzliwości Pana Wójta Gminy Biskupice, który dostarczył kilka samochodów kruszywa utwardzającego teren. Jemu i wszystkim, którzy pomogli w jakikolwiek sposób gorąco dziękujemy! Mamy nadzieję, że w nadchodzącym tygodniu dokończymy rozpoczęte prace dzięki czemu zyskamy nowe miejsca parkingowe tak bardzo potrzebne przy naszym kościele.

8.  Informujemy parafian, że sprzątania i dekorowania naszej świątyni podjęli się Państwo Beata i Marcin Musiałowie. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim, którzy już ofiarowali roczną kwotę 20 zł na rzecz porządku i czystości naszego kościoła.

9. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej.

Intencje mszalne: 18 – 24 X 

Poniedziałek:

630: + Zmarłe członkinie I Róży z Sułowa.

            Władzinka Dębowskiego.

1700: + Jana Kota ( w 60 r. śmierci ), Katarzyny żony, ich dzieci i rodziców.

Wtorek:

630:  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosław. Boże dla rodzin Kozłowskich i Bajdatów.

1700: + Anny Król, Rudolfa męża, Rudolfa syna.

Środa:

630: + Za zmarłych rodziców: Jakuba i Anieli; rodzeństwo: Józefa, Stanisławę, Józefa, Augustyna; żony: Zdzisławę i Józefę.

1700: + Franciszka Janeckiego ( w 8 r. śmierci ).

Czwartek:

630: + Czesławy Kot ( od córki Mieczysławy z rodziną ).

1700: + Władysława i Krystyny Tańculów.

Piątek:

630: + Jana Dębowskiego ( od siostry Zofii z mężem Tadeuszem ).

        + Mariana Kowalskiego ( od Kamisińskich ). 

1700: + Franciszka Konopki ( na imieniny ), Karoliny żony, Władysława syna.

Sobota:

630: + Stanisławy Kot ( od bratowej Krystyny z rodziną ).

       + Stanisławy Czajkowskiej ( od Marysi z mężem i Ewy z rodziną ).

1700:  Dziękczynna za 16 lat małżeństwa: Renaty i Mirosława i 14 lat życia Mateusza z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie.

Niedziela:

630: + Franciszka Ciastonia i jego rodziców: Anny i Franciszka.

930: + Tadeusza Jamki ( w 5 r. śmierci i na imieniny ).

1100: + Franciszka Jaszczyka ( w 5 r. śmierci ).

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + Franciszka Czopa ( na imieniny – od żony ).

               1900 –W 50 urodziny Tadeusza: w podziękowaniu za łaski z prośbą o błogosław. Boże i zdrowie.

Środa –Trąbki: + Stefanii Łanoszka ( w 27 r. śmierci ), Franciszka męża, Józefa syna.

Czwartek –Przebieczany: + Stanisława Szafrańskiego.

Niedziela:

815 –Przebieczany: + zmarłe Członkinie IV Róży z Przebieczan.

1230 –Zabłocie: + Mieczysława Czopa ( od Pawlikowej z Surówek z rodziną ).

1600 –Trąbki: Za Parafian.        

Ogłoszenia parafialne 10.10.2010

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVIII niedzielę zwykłą, 10.10.2010

1.     Kalendarz liturgiczny:
–   we środę wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana
–   w piątek św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła
–   w sobotę św. Jadwigi Śląskiej

2.  W dniu dzisiejszym w całej Polsce obchodzimy X Dzień Papieski. Składając ofiary do puszek wspieramy zdolną młodzież, nie posiadającą środków do zdobywania wykształcenia a tym samym budujemy żywy pomnik Jana Pawła II.

3.  W najbliższą sobotę, 16 X przypada 32 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W duchu wdzięczności za pontyfikat papieża Polaka o godz. 17.00 odprawimy mszę św. w intencji o rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy Jana Pawła II. Serdecznie na te mszę św. zapraszamy.

4.  W naszym Kościele codziennie nabożeństwo różańcowe o godz. 16.30. W tym tygodniu na różaniec we wtorek szczególnie zapraszamy klasy III ze szkół podstawowych, we środę klasy IV, w czwartek klasy piątek i w piątek klasy VI. Różaniec jest odmawiany również w naszych kaplicach przed wieczorną mszą św.

Od dzisiaj msza św. w niedziele w Trąbkach o godz. 16.00

5. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w ubiegłą niedziele w ramach Tygodnia Miłosierdzia wsparli ofiarami nasze seminarium duchowne. Uzbieraliśmy kwotę 2360zł. Bóg zapłać! Ponadto szczególnie dziękujemy mieszkańcom Szczygłowa za zebrane ziemniaki i inne płody rolne oraz ofiarę pieniężną w wysokości  350 zł. Zbiórką na rzecz seminarium w Szczygłowie od 20 lat zajmują się Panowie Antoni Ciastoń i Marian Lebiest im należą się szczególne podziękowania. Bóg zapłać!

6.  Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Przebieczanach zapraszają na uroczyste obchody Dnia Papieskiego w piątek 15 X o godzinie 9.30 w kaplicy w Przebieczanach.

7.  W dniu wczorajszym dokonaliśmy rozbiórki starej organistówki. Pragniemy wyrazić ogromne podziękowanie wszystkim, którzy w tym pomagali. Najpierw Panu Sołtysowi z Biskupic Stanisławowi Zającowi, który wcześniej przygotowywał a wczoraj  koordynował prace z rozbiórką związane. Następnie Panu Marianowi Pilchowi z Zabłocia za całodzienną pracę i użyczenie koparki i samochodu ciężarowego; P. Włodkowi Grochotowi z synem Dawidem ze Szczygłowa za całodzienną pracę i użyczenie koparki ; P. Franciszkowi Ochońskiemu również za całodzienna pracę i użyczenie ciągnika z przyczepą; Ponadto słowa podzięki za wczorajszy trud przy rozbiórce budynku kierujemy do Panów:  z Biskupic: Kazimierza Kulmy, Mirosława Juszczyka, Artura Kucharczyka, Bogdana Domonia, Pawła Mądrzyńskiego, Marka Prześlicy, Juliusza Kanarka, Damiana Szczudły, Kazimierza Pączka; z Zabłocia Jana Lebiesta i Dawida Lebiesta. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy Panu Henrykowi Kubikowi z Przebieczan, który wczoraj i zawsze nie szczędzi czasu, gdy trzeba wykonać prace związane z elektryką przy naszym kościele. Bóg zapłać!

8. Z radością informujemy, że od najbliższego wtorku będzie czynna nowa kancelaria. Prowadzą do niej zewnętrzne schody budynku plebanii od strony drogi. Niedługo też pojawi się tablica informująca o godzinach otwarcia kancelarii.

9. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej

Intencje mszalne: 11 – 17 X 

Poniedziałek:

630: + Michaliny Kubik.

        + Stanisława Klimy ( od sąsiadów Kowalskich ).

1700: + Zbigniewa Druszcza ( w 8 r. śmierci ).

Wtorek:

630: + Michaliny Kubik.

1700: + Edwarda Szpila – w 5 r. śmierci i na imieniny

           ( od rodziny Łyszczarzów i Wajmanów ).

Środa:

630: + Michaliny Kubik.

1700: + Edwarda Kmiecika.

Czwartek:

630: + Emila Domonia ( na imieniny ), jego rodziców, siostrę i braci, Stefana szwagra.

1700: + Michaliny Kubik.

Piątek:

630: + Stanisławy Kot ( w 1 r. śmierci ).

        + Franciszka Turchana, Krzysztofa.

1700: + zmarłych z rodziny Domoniów i Mamrów oraz ich dzieci.

Sobota:

630: + Tadeusza Skórskiego ( w 22 r. śmierci ), Józefy żony.

1700: + Tadeusza Magiery ( w 2 r. śmierci ).

          O beatyfikację Jana Pawła II.

Niedziela:

630: + Stanisława Ligęzy ( w 23 r. śmierci ).

930: + Stanisława Waśniowskiego ( w 4 r. śmierci ), Edwarda i Genowefy rodziców, Władysława i Anny teściów.

1100: + Edwarda Szpila ( od rodziny Pałków ).

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + Grzegorza Czopa ( od Edwarda i Haliny Szotów ).

Środa –Trąbki: + Rafała Dudki, Franciszka Szwagrzyka ( na imieniny ).

Czwartek –Przebieczany: + zmarłe Członkinie z III Róży z Przebieczan.

Niedziela:

815 –Przebieczany: + Marii Wyrodek ( w r. śmierci ), Franciszka męża.

1230 –Zabłocie: Za Parafian.

1600 –Trąbki: + Józefa Ciastonia ( w 3 r. śmierci ), jego rodziców i teściów.

Ogłoszenia parafialne 03.10.2010

Ogłoszenia duszpasterskie na XXVII niedzielę zwykłą, 3.10.2010

Kalendarz liturgiczny:
– w poniedziałek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu dzień patrona JE ks. Kard Franciszka Macharskiego. Osobę dostojnego solenizanta polecamy modlitewnej pamięci
– we wtorek św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy
– w czwartek NMP Różańcowej
–  w sobotę Święto bł. Wincentego Kadłubka, Biskupa

2.   W dniu dzisiejszym rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Niech wyrazem naszej troski o potrzebujących będzie  zbiórka ofiar do puszek na potrzeby seminarium duchownego. Przy tej okazji Caritas Archidiecezji Krakowskiej rozprowadza bezpłatną gazetę z ok. 20 rocznicy swego istnienia. Ponawiamy także prośbę o zbieranie w nadchodzącym tygodniu darów jesieni na rzecz seminarium.

3.   W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić w całej Polsce X Dzień Papieski. Odpowiadając na słowa naszych Pasterzy po mszach św. będzie można złożyć do puszek ofiary na rzecz zdolnej, pragnącej się uczyć i studiować  młodzieży.

4.   Od jutra przechodzimy na zimową porę odprawiania nabożeństw w naszym kościele. I tak w dni powszednie na 16.30 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe. Pamiętajmy o wezwaniu Matki Bożej z Lourdes, Fatimy i Medjugorie do odmawiania Różańca.

Świat, nasza ojczyzna są pełne niepokojów dlatego chciejmy: starsi, młodzież i dzieci przychodzić na te piękne nabożeństwa. Wcześniejsza pora ma nam w tym dopomóc. Po Różańcu, w naszym kościele o 17.00 Msza św. a w kaplicach o 18.00. Od przyszłej niedzieli msza św. w Trąbkach o godz. 16.00

5. W czwartek, we wspomnienie M.B. Różańcowej na różaniec zapraszamy szczególnie dzieci z klas II wraz z rodzicami.

6.   Jesteśmy wdzięczni Panu Zbigniewowi Królowi za wydzierżawienie od nas ziemi na okres 5 lat. Dzierżawa jest dla nas bardzo korzystna, gdyż mając na uwadze, że coraz więcej ziemi staje się nieużytkiem i trudno o chętnych do pracy na niej Pan Zbigniew zostawia parafii dotacje UE i dopłaca 1000zł rocznie.

W kwestii ogrzewania naszej świątyni prosimy o cierpliwość. W nadchodzącym tygodniu firma elektryczna przeglądnie i zreperuje dotychczasowe grzejniki, ponadto zakupimy dodatkowe urządzenia grzewcze, które zapewnią ciepło tej zimy. Natomiast ogrzewaniem z prawdziwego zdarzenia zajmą się osoby, które opracowują projekt renowacji naszej świątyni.

W najbliższą sobotę przystąpimy do rozbiórki starej organistówki. Potrzebna będzie pomoc. Chętnych zapraszamy w sobotę na 8.00. Zprzydadzą się ciągniki. Po konsultacjach z Radą Parafialną zwracamy się z prośbą do wszystkich rodzin naszej parafii o ofiarę  20zł rocznie dla osób, które podejmą się sprzątania naszego kościoła przez cały rok i dekoracji na niedziele, które nie są poprzedzone ślubem. Ofiary prosimy składać w kopertach w dowolnym czasie na tacę podając adres.

7.   Starostwo Powiatowe w Wieliczce informuje o akcji zbierania przeterminowanych leków. Leki można wrzucać do wystawionych w wytypowanych aptekach oznakowanych pojemników. Szczegóły na plakacie lub na stronie www.wieliczka.pl.

Intencje mszalne: 04 – 10 X 

Poniedziałek:

630: + Michaliny Kubik.

        + Franciszka Świeżego, Katarzyny żony.

1700: + Franciszki Tańcula ( na imieniny ).

Wtorek:

630: + Michaliny Kubik.

1700: + Zofii Ochońskiej ( od sąsiadki Józefy Augustynek ).

Środa:

630: + Michaliny Kubik.

1700: + Michała Jaszczyka ( w 40 r. śm. ), Ludwiki żony, ich dzieci i wnuki.

Czwartek:

630: + Franciszka i Emilii Górków, Józefa i Józefy Kruszynów.

1700: + Michaliny Kubik.

Piątek:

630: + Michaliny Kubik.

         + Wandy Kubik, Józefa brata.

1700: + Zofii Ochońskiej ( od rodziny Gaczołów ).

Sobota:

630: + Michaliny Kubik.

       + Agaty Czajkowskiej -Zawartczyńskiej ( od cioci Michalczyk z rodziną ).

1700: + Marii Domoń ( w 27 r. śmierci ) i jej rodziców.

Niedziela:

630: + Michaliny Kubik.

930: + Edwarda Szpila ( w 5 r. śmierci ).

1100: Za Parafian.

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + Józefy Kruszyna ( od I Róży Kobiet z Zabłocia ).

Środa –Trąbki: + Marii Waśniowskiej ( w 15 r. śmierci ), Józefa męża.

Czwartek –Przebieczany: + Franciszka Juszczyka ( na imieniny ), Barbary żony.

Niedziela:

815 –Przebieczany: + Heleny Filipowskiej ( w 2 r. śmierci ), Józefa męża.

1230 –Zabłocie: + Marii Łanoszka ( w 2 r. śmierci ).

1600 –Trąbki: + Romana Kota ( w 11 r. śmierci ), Kunegundy.

Ogłoszenia parafialne 26.09.2010

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 26.09.2010

Kalendarz liturgiczny:
– w poniedziałek wspomn. św. Wincentego a Paulo, kapłana,
– we wtorek św. Wacława, męczennika, w Katedrze Wawelskiej Uroczystość,
– w środę Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała,
– w czwartek św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła,
– w piątek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła,
– w sobotę świętych Aniołów Stróżów.

1. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. Msze św. z nabożeństwami o 6.30 i 18.00.Spowiedź w czwartek i piątek od godz. 17.30. Odwiedziny chorych w piątek od 8.30.

2. Rozpoczynamy kolejny etap przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania dlatego młodzież klas I i II Gimnazjum zapraszamy w środę na mszę św.o 18.00 i po niej na spotkanie, zaś młodzież z kl. III we czwartek również na 18.00 na mszę św. i po niej na spotkanie.

3. Od najbliższego piątku przez cały październik będziemy odprawiać nabożeństwa różańcowe, podczas których modlić się będziemy w różnych potrzebach Kościoła, Ojczyzny i naszej parafii. Różaniec w piątek i sobotę o 17.30

4. W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Miłosierdzia. Już dzisiaj zwracamy się do osób, które od wielu lat organizują   zbieranie darów jesieni dla naszego seminarium o podjęcie tej akcji. Zaś osoby, które chcą wesprzeć seminarium ofiarami pieniężnymi prosimy o datki do puszek za tydzień, w niedzielę.

5.  Składamy serdeczne podziękowanie mieszkańcom Sułowa za ofiary na remont plebanii i potrzeby parafii w wysokości 4890zł, mieszkańcom Zabłocia w wysok. 4350 zł oraz mieszkańcom Przebieczan 9760zł i 20 $. Bóg zapłać! Przy tej okazji składamy  podziękowanie P. Andrzejowi Markiewiczowi z Trąbek, właścicielowi hurtowni elektrycznej w Gdowie, za ufundowanie lamp oświetlających kościół na zewnątrz i ołtarz wewnątrz. Dziękujemy również P. Jerzemu Malarczykowi za wycięcie starego żywopłotu i uporządkowanie dolnego cmentarza od strony południowej. W najbliższym czasie nastąpi przycinanie i oczyszczanie drzew na cmentarzu. Odpowiadając na sugestie parafian złożymy też wniosek o pozwolenie na wycięcie rozpołowionej lipy, która rośnie przy kościele i zagraża bezpieczeństwu ludzi, kościoła i cmentarza.

Przed odpustem chcemy również wykonać podest pod ołtarz soborowy z dębowego drzewa. Koszt tej inwestycji po maksymalnych rabatach wyniesie 8 tys. zł, natomiast firma Rduch oszacowała koszty nowego nagłośnienia na kwotę ok. 20 tys. zł.

6. Ks. Prałat poprowadzi gospodarstwo rolne do końca kwietnia przyszłego roku. Dlatego planujemy wydzierżawić ziemię. Zainteresowanych dzierżawą zapraszamy na spotkanie na plebanię we wtorek na godz. 20.00. Do tej pory zgłosiła się 1 osoba. Zbliża się pora zasiewu ozimin dlatego tę kwestię musimy rozwiązać jak najszybciej.

7. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej zarówno dorosłych jak młodzież i dzieci.

Intencje mszalne: 27 I X – 03 X

Poniedziałek:

630: + Michaliny Kubik.

          O zdrowie i błogosław. Boże dla Stanisławy.

Wtorek:

630: + Michaliny Kubik.

         + Franciszka Tracza, Rozalii żony, Zofii córki.

Środa:

630: + Michaliny Kubik.

1800: + Józefa Domonia ( w 17 r. śmierci ).

Czwartek:

630: + Michaliny Kubik.

1800: W 10 r. ślubu Jana i Małgorzaty: dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosław. Boże i potrzebne łaski na dalsze lata małżeństwa.

Piątek:

630: + Michaliny Kubik.

         + Zofii Ochońskiej ( od rodziny Juszczyków ).

1800   + Mirosława Łanoszki ( w 2 r. śmierci ).

Sobota:

630: + Michaliny Kubik.

       + Mieczysława Czopa ( od brata Franciszka i Janiny ).

1800: O błogosław. Boże dla Jacka i jego rodziny.

Niedziela:

630: + Michaliny Kubik.

930: Za Parafian.

1100: + Franciszka Jaszczyka ( na imieniny ), jego rodziców i dziadków.

 

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + Tadeusza Czopa ( od sąsiada Kazimierza ).

Środa –Trąbki: + Doroty Lenik ( od brata Piotra z żoną i dziećmi ).

Czwartek –Przebieczany: + Marii Tracz ( w 2 r. śmierci ), Bogdana syna.

Niedziela:

815 –Przebieczany: + Franciszka Nogi ( na imieniny ), Marii żony.

1230 –Zabłocie: + Mieczysława Czopa ( od Stanisława Kubika z rodziną ).

1700 –Trąbki: Dziękczynna za dobre urodzaje i o błogosław. Boże dla mieszkańców Darszyc.

Ogłoszenia parafialne 19.09.2010

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 19.09.2010

Kalendarz liturgiczny

– w poniedziałek wspomn. św. męczenników Andrzeja Kim  Taegon, kapłana, Pawła Chong Hasan i Towarzyszy

– we wtorek Święto Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

– w środę bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy

– w czwartek św. Ojca Pio z Pietrelciny, zakonnika

– w sobotę bł. Władysława z Gielniowa, kapłana.

1.   Dzisiaj obchodzimy w Polsce Niedzielę Środków Społecznego Przekazu. Wyrażając    wdzięczność wszystkim, którzy pracują w mediach modlimy się, by zawsze pamiętali o odpowiedzialności przed Bogiem za przekazywane informacje.

2. Przypominamy, że wiadomości z życia naszej parafii można szukać na stronach    internetowych www.parafia.biskupice.info.pl. Szukanie stron poprzez wyszukiwarki pokaże nieaktualne, niewłaściwe dane.

3.  Składamy serdeczne podziękowanie mieszkańcom Biskupic za ofiary na remont plebanii i potrzeby parafii w wysokości 10610zł oraz mieszkańcom Tomaszkowic w wys. 8 tys. zł Bóg zapłać! Prace remontowe  plebanii posuwają się naprzód ale pojawiają się nowe zagadnienia, które wymagają konsultacji dlatego zapraszam dzisiaj Radę Parafialną na spotkanie na plebanii  o g. 18.00

4. Dzisiaj w Tomaszkowicach , w Parku Kultury i Wypoczynku o godz. 18.00 jesienne Spotkanie z  Kabaretem natomiast za tydzień, w niedzielę o godz. 15.00 Przegląd zespołów ludowych pod nazwą  „ Zatrzymać zanikające tradycje” .

5.  GUS zwraca się z prośbą o udział w powszechnym Spisie Rolnym, który jest obecnie w Polsce przeprowadzany.  Pod apelem podpisał się ks. Prof. Witold Zdaniewicz, Dyr. Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

6. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej zarówno dorosłych jak młodzież i dzieci. Dzisiaj oprócz tygodników Niedziela, Źródło , Gość Niedzielny do nabycia jest Jaś, Dominik i dla młodzieży Droga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Tadeusza Pieprzyka, jego i wszystkich naszych bliskich zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu

 


Intencje mszalne:
20 – 26 I X

Poniedziałek:

630: + Zofii Grochot.

         + Michaliny Kubik.

         + Mieczysława Ochońskiego ( od kuzyna Franka z rodziną ).

Wtorek:

630: + Eleonory Kamisińskiej.

         + Michaliny Kubik.

Środa:

630: + Michaliny Kubik.

1800: + Antoniego Łanoszki ( w 10 r. śmierci ).

Czwartek:

630: + Zbigniewa Łanoszki ( od Godzików z Sułowa z rodziną ).

1800: + Michaliny Kubik.

Piątek:

630: + Michaliny Kubik.

         + Józefa Rzeszuta ( od bratowej Marii Rzeszut ).

        + Marii Ptak ( od siostry Anny Stoch z rodziną ).

Sobota:

630: + Michaliny Kubik.

       + Małgorzaty Badura ( od rodziny Nogów ).

1800: + Mieczysława Grochota ( w 6 r. śmierci ), Heleny żony, Marka syna.

Niedziela:

630: W 25 r. ślubu Michaliny i Mariana: w podzięce za łaski z prośbą o błogosław. Boże i zdrowie na dalsze lata.

930: O błogosław. Boże i opiekę Maryi dla pielgrzymów do Kalwarii Zebrzydowskiej.

1100: W 40 r. ślubu Anny i Tadeusza: w podzięce za łaski z prośbą o błogosław. Boże i zdrowie na dalsze lata ( od dzieci z rodziną ).

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + Grzegorza Czopa ( od mieszkańców Zabłocia ).

Środa –Trąbki: + Mariana Waśniowskiego.

Czwartek –Przebieczany: + Krystyny Kosteckiej.

Niedziela:

815 –Przebieczany: Za Parafian.

1230 –Zabłocie: + Jana Kota, Karoliny żony, Stanisławy Kot.

1700 –Trąbki: + Michaliny Kubik.

Ogłoszenia parafialne 12.09.2010

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 12.09.2010

1.      Kalendarz liturgiczny
–       w poniedziałek wspomn. św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
– we wtorek Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
– w środę NMP Bolesnej.
– w czwartek św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana biskupa.
– w sobotę Święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika patrona Polski.

2.   Łączymy się duchowo z uczestnikami pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, którzy dzisiaj, pod przewodnictwem ks. Kardynała modlą się w intencji rodzin naszej archidiecezji.

3.      Odpowiadając na wezwanie Ks. Kard. zapraszamy wszystkich we wtorek na godz. 18.00 w Święto Podwyższenia Krzyża św. na mszę św. podczas której będziemy przepraszać za zniewagi i profanacje Krzyża św. Na zakończenie Mszy św. w akcie czci i miłości do znaku naszej wiary odbędzie się, uroczysta adoracja krzyża.

4.      Dyrektor Gimnazjum w Sławkowicach informuje, że spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas odbędzie się 16.09 we czwartek o godz. 17.30

5.       Przypominamy, że kancelaria w naszej parafii jest czynna we wtorki od 16.00 do 17.00, w piątki od 18.30 do 19.30 i w soboty od 7.30 do 8.30.

6.      W przyszłą niedzielę na zamku w Niepołomicach, w Dniu Dawcy Szpiku dla Piotra i innych istnieje możliwość zarejestrowania się jako potencjalnego dawcy komórek macierzystych. Dzięki dawcom szpiku można walczyć z białaczką i ratować życie ludzkie. Szczegóły rejestracji są zamieszczone  na plakatach.

7.      W przyszłą niedzielę w Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszkowicach
o godz. 18.00 odbędzie się Jesienne spotkanie z Kabaretem – organizatorzy serdecznie zapraszają.
Dzisiaj natomiast festyny w  Trąbkach i Szczygłowie dlatego Msza św. w Trąbkach o godz. 14.00.

8.      Sołtys Biskupic informuje, że podatek za 2010r będzie można wpłacać w
remizie O.S.P. w Biskupicach 14 i 15.09 w godz. od 13.00-16.00 a w
miejscu  zamieszkania 15.09 od 16.00 – 17.00

9.   W przyszłą niedzielę o godz. 18.00 spotkanie Rady Parafialnej.

10. Składamy serdeczne podziękowanie mieszkańcom Szczygłowa za złożenie ofiary na remont plebanii w wysokości  8325 zł.  Bóg zapłać!  Przy tej okazji
chcemy poinformować, że w budynku plebanii drewniane ściany zastąpiliśmy murem, zakupiliśmy już wszystkie okna i sukcesywnie je wymieniamy, hydraulicy kontynuują prace związane z centralnym ogrzewaniem, trwa remont kuchni i kancelarii. W budynku kościoła  wykonano właściwe pomiary potrzebne do nowego nagłośnienia. W najbliższym tygodniu otrzymamy kosztorys. Mamy obietnicę, że do odpustu nagłośnienie zostanie wymienione.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom a także tym, którzy pomagali w rozbiórce starego i budowaniu nowego muru plebanii jak również producentom okien z Trąbek za bardzo korzystne ceny.

Intencje mszalne: 13 – 19 I X 

Poniedziałek:

630: + Eleonory Kamisińskiej.

+ Michaliny Kubik ( od Michaliny Jaszczyk i Wandzi siostry ).

+ Genowefy Korta ( od sołtysa Szczygłowa ).

Wtorek:

630: + Stanisława Krawczyka, Genowefy żony, Piotra wnuka.

1800 + Lucyny Łanoszka ( od rodziny Rumanów z Wierzbanowej ).

Środa:

630: + Kazimierza Domonia ( od sąsiadów Ochońskich ).

1800:  Dziękczynna za otrzymane łaski w 25 r. ślubu Izabeli i Kazimierza Borzęckich z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie.

Czwartek:

630: + Zofii Ochońskiej ( od syna Franciszka z rodziną ).

1800: + Michaliny Kubik.

Piątek:

630: + Eleonory Kamisińskiej.

+ Zofii Kruszyna ( w 1 r. śmierci ), Henryka męża.

+ Michaliny Kubik.

Sobota:

630: + Michaliny Kubik.

+ Mieczysława Czopa ( od syna Włodzimierza z rodziną ).

1800: + Stefana Kulmy ( w r. śmierci ) i jego rodziców.

Niedziela:

630: + Michaliny Kubik.

930: + Romana Kota ( w 10 r. śmierci ).

1100:   O błogosław. Boże i opiekę Maryi dla pielgrzymów do Kalwarii Zebrzydowskiej.

 

K A P L I C E: 

Wtorek –Zabłocie: + Mariana Kowalskiego.

Środa –Trąbki: + Eleonory Kamisińskiej.

Czwartek –Przebieczany: + Franciszki Kornio, Władysława męża.

Niedziela:

815 –Przebieczany: + Franciszka Rutki ( w r. śmierci ); jego rodziców: Józefa i Katarzyny; braci: Tadeusza i Bronisława; Józefa i Anny Kotów, Jana Szewczyka.

1230 –Zabłocie:  Za Parafian.

1700 –Trąbki: + Andrzeja Kota i jego rodziców: Marii i Franciszka; braci: Stanisława i Franciszka.

Ogłoszenia parafialne 05.09.2010

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 05.09.2010

 

1. Kalendarz liturgiczny – dzisiaj przypada wspomnienie bł. Matki Teresy z Kalkuty.-   w środę Święto Narodzenia NMP. Uroczystość Odpustowa w Gdowie-   w czwartek wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy.

 

2. Dzisiaj z racji pierwszej niedzieli miesiąca po każdej Mszy św. adoracja najświętszego Sakramentu.

 

3. Nadchodzący tydzień będziemy przeżywać jako dni modlitw o Świętość Rodzin natomiast w przyszłą niedzielę odbędzie się XVIII Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej pod hasłem: Krzyż świadkiem Miłości. O 9.00 Droga Krzyżowa, o 11.00 uroczysta Msza św.  sprawowana przez ks. Kard. Stanisława Dziwisza. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w pielgrzymce.

 

4. W najbliższy piątek, o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie kandydatów na ministrantów. Prosimy rodziców o zachęcenie chłopców do podjęcia służby Panu Bogu podczas mszy św. i nabożeństw. Ministrantami mogą zostać chłopcy z III klasy szkoły podstawowej i starsi.

 

5. Również w piątek na 19.30 zapraszamy na spotkanie młodzież, która poprzez formację Grup Apostolskich pragnie pogłębiać swoją wiarę i przyjaźń z Jezusem.

 

6. Rada Sołecka i młodzież ze Szczygłowa serdecznie zapraszają na Festyn Rodzinny „ Pożegnanie Lata” który odbędzie się za tydzień, w niedzielę na boisku sportowym przy Świetlicy Środowiskowej w Szczygłowie o godz. 15.00. W programie przygotowano wiele atrakcji między innymi loteria fantowa z cennymi nagrodami.

 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej pożegnaliśmy śp. Zofię Ochońską. Ją i wszystkich naszych bliskich zmarłych polecamy Miłosierdziu Bożemu.

 

 

 Intencje mszalne: 06 – 12 I X

Poniedziałek:

630: + Zofii Ochońskiej ( od Jadwigi i Józefa ).

         + Antoniego Kruszyny.

Wtorek:

630 + Mieczysława Czopa ( od sąsiadów z Rypina ).

         + Anny Kasprzyk ( od Aleksandry i Bronisława Zająców z rodziną ).

Środa:

630: + Stefana Kowalskiego.

1800: Dziękczynna za otrzymane łaski w 15 r. ślubu Marka i Małgorzaty Pławeckich z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie.

Czwartek:

630: + Zofii Ochońskiej ( od syna Józefa ).

1800: W 35 r. ślubu Stanisława i Józefy Nowaków: dziękczynna za otrzymane

łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże na dalsze lata małżeństwa.

Piątek:

630: + Marii Kwaśny. 

       + Marii Kupiec ( w 8 r. śmierci ), Benedykta męża.

        + Zbigniewa Łanoszki ( od sąsiadów Zająców).

Sobota:

630: + Eleonory Kamisińskiej.

       + Michaliny Kubik (od Michała i Anety Jaszczyk ).

1700: W 50 r. ślubu Stanisławy i Władysława Pilchów: dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie.

1800: + Jana Nowaka, jego rodziców i teściów.

Niedziela:

630: + Krzysztofa Rączki ( w 2 r. śmierci ).

930: + Zmarłych z rodzin Jaszczyków i Królów.

1100: Za Parafian. 

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + Jana Dębowskiego ( w 1 r. śmierci ).

Środa –Trąbki: + Franciszka Jaszczyka, Wiktorii żony, Genowefy córki, Franciszka syna.

Czwartek –Przebieczany: + Jana Wojciechowskiego, Honoraty żony, Anieli córki, Antoniego syna.

Niedziela:

815 –Przebieczany: + Bronisława Dębowskiego i jego rodziców, Marka zięcia.

1230 –Zabłocie: + Stanisławy Filipowskiej, Stanisława męża ( w 49 r. śmierci ).

1700 –Trąbki: + Edwarda Waśniowskiego ( w 12 r. śmierci ), Genowefy żony, Zbigniewa zięcia.

Ogłoszenie parafialne 29.08.2010

Ogłoszenia na X X I I niedzielę zwykłą – 29 sierpień 2010 r.

 

1/ W tym tygodniu czcimy:

   – w środę: bł. Bronisławę, dziewicę.

   – w piątek: św. Grzegorza, papieża

2/ Przypominamy, że od dziś jest zmieniony porządek Mszy św. niedzielnych:

     w kościele: 630, 930, 1100,  w Przebieczanach: 815, w Zabłociu: 1230.

     Od jutra Msze św. poranne w dni powszednie o godz. 630.

3/ Msze św. na rozpoczęcie roku szkolnego – 1 IX: w Biskupicach o 815,              

     w Trąbkach o 900, w Przebieczanach o 915.   W Gimnazjum w Sławkowicach  

     rozpoczęcie roku o 1100; dowóz uczniów od 950.

4/ W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca.

     Msze św. z nabożeństwami w piątek i w sobotę o 630 i o 1800.

     Spowiedź w czwartek i w piątek od 1730.

     Odwiedziny chorych w piątek od 830.

     Zachęcamy dzieci i młodzież do skorzystania z sakramentu pokuty

     na rozpoczęcie roku szkolnego i na I piątek.

5/ Ks. Proboszcz wraz z wszystkimi Sołtysami wyrażają wdzięczność tym  

     mieszkańcom, którzy zaangażowali się w przygotowanie pożegnania

     ks. Józefa i brali w nim udział. Polecamy wszystkim modlitewnej pamięci

     osobę ks. Józefa.

6/ Kierując się dobrem parafian i ich podpowiedziami ustalamy nowe godziny

     otwarcia kancelarii parafialnej: wtorek od 1600 do 1700,  piątek od 1830 do 1930,  

     sobota od 730 do 830.  Czynimy to ze względu na sugestie, że większość ludzi

     pracuje w ciągu dnia. Ponadto księża w dzień katechizują i mają inne obowiązki.

7/ Odpowiadając na prośbę ks. Proboszcza mieszkańcy Trąbek złożyli na

   remont plebanii 14.690 zł. Bóg zapłać za dobroć serca.

8/ W przyszłą niedzielę „Festyn rodzinny” w Trąbkach na boisku

   „Obrytka” od 1500. Z tej racji Msza św. w Trąbkach w przyszłą

     niedzielę wyjątkowo o 1400.

9/ Bóg zapłać wczorajszej parze młodych i z przed tygodnia

     za ubranie kościoła w kwiaty.

10/ W zakrystii do nabycia czasopisma religijne: „Gość niedzielny”,

     „Niedziela” i „Źródło”.

 

Intencje mszalne: 30 V I I I – 05 I X 

Poniedziałek:

630: + Józefa Godzika ( w r. śmierci i r. ślubu ).

         + Eleonory Kamisińskiej.

         + Zmarłych z rodzin Brożków i Kubików.

Wtorek:

630: + Eleonory Kamisińskiej.

       + Danuty Masłowskiej, Anny Augustynek, Marii Nawary.

Środa:

630: + Eleonory Kamisińskiej.

1800: + Władysława Badonia ( w 9 r. śmierci ), Krystyny żony.

Czwartek:

630: + Eleonory Kamisińskiej.

1800: + Rozalii i Franciszka Górskich ( na imieniny ).

Piątek:

630: + Eleonory Kamisińskiej. 

       Podziękowanie za opiekę Matki Bożej z okazji 80 urodzin Eugenii z prośbą o dalsze łaski w życiu.

1800: W 30 r. ślubu Wiesława i Elżbiety Drobniaków w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże.

Sobota:

630: + Eleonory Kamisińskiej.

         O błogosław. Boże dla rodziny Waśniowskich.

1800: W 25 r. ślubu Grażyny i Józefa w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosław. Boże.

Niedziela:

630: + Marii i Teofila męża, Józefa Siudy.

930: + Mieczysława Czopa ( od syna Jacka z rodziną ).

1100: + Bronisławy Grabka ( na imieniny ), Józefa męża.                                            

 

K A P L I C E:     30 V I I I – 05 I X

Wtorek –Zabłocie: + Grzegorza Czopa ( od kolegi Zbyszka ).

Środa –Trąbki: + Juliana Waśniowskiego ( w r. śmierci ), Zofii żony.

Czwartek –Przebieczany: + Marii Skórskiej, Józefa męża, Tadeusza syna.

Niedziela:

815 –Przebieczany: + Stefanii Kiecana.

1230 –Zabłocie: Za Parafian.

1400 –Trąbki: + Eleonory Kamisińskiej.

Ogłoszenia parafialne 22.08.2010

Ogłoszenia parafialne na XXI niedzielę zwykłą 22.08.2010

1.      Kalendarz liturgiczny
–       we wtorek święto św. Bartłomieja, Apostoła
–       w czwartek Uroczystość NMP Częstochowskiej
–       w piątek wspomnienie św. Moniki
–       w sobotę św. Augustyna

2.      Zgodnie z zapowiedzią od przyszłej niedzieli ulega zmianie porządek odprawiania mszy św. w niedzielę w  naszej parafii:

6.30 – Biskupice
8.15 – Przebieczany
9.30 – Biskupice
11.00 – Biskupice
12.30 – Zabłocie
17.00 – Trąbki

3. Dzisiaj na mszy św. o godz. 11.00 uroczyście żegnamy ks. Józefa, który przez 23 lata jako kapłan służył wszystkim w naszej parafii. Wyrażamy szczerą i serdeczną wdzięczność za te lata sumiennej i oddanej posługi, za każdy uśmiech, za dobroć, życzliwość za to, że każdy mógł do księdza Józefa podejść ze swoimi troskami i kłopotami. Niech w nowej parafii w Balinie towarzyszy księdzu Józefowi opieka Matki Bożej  i nieustanne błogosławieństwo Boże. Osobę ks. Józefa polecamy  modlitewnej, wdzięcznej pamięci.

4. W najbliższą sobotę, w Kalwarii Zebrzydowskiej odbędzie się XXXVIII Pielgrzymka Służby Liturgicznej i Ruchu Światło Życie. Uroczysta msza św. pod przewodnictwem księdza Kard. Stanisława Dziwisza o godz.11.00.

5. Nowy rok szkolny rozpocznie się dopiero po przyszłej niedzieli ale Dyrektorzy naszych szkół podstawowych już dzisiaj informują, że msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 1.IX w Biskupicach o . 8.15, w Trąbkach o 9.00 w Przebieczanach o 9.15
Dzieci z Trąbek i Przebieczan prosimy o skorzystanie ze spowiedzi na rozpoczęcie nowego roku szkolnego już w tym tygodniu i w przyszłą niedzielę.

6.      Dzisiaj o godz. 17.00 w Parku Kultury i Wypoczynku w Tomaszowicach Gminne Święto Plonów.

W minionym tygodniu odeszła do wieczności śp. Helena Mikołajek  ją
i wszystkich naszych bliskich zmarłych polecamy miłosierdziu Bożemu.
 

Intencje mszalne: 23 – 29 V I I I 

Poniedziałek:

600: O błogosław. Boże dla Łucji i jej rodziny.

         + Michaliny Kubik ( od Iwony z rodziną ).

         + Michaliny Kubik ( od rodziny Godzików ).

Wtorek:

600: + Jana Mastalskiego ( od siostry Marysi z rodziną ).

         + Leona Zająca ( od syna Ryszarda z rodziną ). 

1800: + Władysława Grabowskiego -juniora ( w 14 r. śmierci ).

Środa:

600: + Genowefy Korta ( od syna z żoną ).

1800: Dziękczynna za 20 lat małżeństwa Marii i Bogumiła z prośbą o dalsze błogosław. Boże dla całej rodziny.

Czwartek:

600: + Zbigniewa Domonia ( od żony z dziećmi ).

1800: + Anny Kasprzyk ( od Adama Waśniowskiego z rodziną ).

Piątek:

600: + Henryka Kruszyny, Zofii żony, Piotra wnuka. 

       + Anny Kot ( od chrześniaka Wojciecha z rodziną ).

Sobota:

600: + Mieczysława Czopa ( od córki Mieczysławy z rodziną ).

         + Heleny Mikołajek ( od Krzysztofa i Elżbiety ).

1800:   Dziękczynna za 25 r. małżeństwa Jolanty i Mariana z prośbą o dalsze błogosław. Boże i zdrowie.

Niedziela:

630: + Anny Kot ( od wnuczki Barbary z rodziną ).

930: + Józefa Wróbla ( w 17 r. śmierci ), Wojciecha Godzika, Anny żony.

1100: Dziękczynna w 60 urodziny z prośbą o błogosław. Boże, opiekę Maryi i zdrowie dla Marii i jej rodziny.                                                    

 

K A P L I C E:

Wtorek –Zabłocie: + Genowefy Czop (od rodziny Filipowskich z Krakuszowic).

Środa –Trąbki: + Ludwika Kruszyny, Karoliny i Władysława Olchawskich.

Czwartek –Przebieczany: + Anieli Kruszyna, Franciszka męża i ich dzieci.

Niedziela:

815 –Przebieczany: + Stanisławy Wójcik ( w r. śmierci ).

1230 –Zabłocie: Za Parafian.

1700 –Trąbki: + Tadeusza Grabki ( w 4 r. śmierci ).