Odpusty

W kościele parafialnym:
I – św. Marcina, 11 listopada
II – Matki Bożej Szkaplerznej, 16 lipca

W kaplicy w Przebieczanach:
Miłosierdzia Bożego, 1 niedziela po Wielkanocy

W kaplicy w Trąbkach:
Św. Izydora, 10 maja

W kaplicy w Zabłociu:
Św. Antoniego, 13 czerwca

 

 

Rys historyczny Biskupic

O zamierzchłych czasach miejscowości Biskupice dostarcza wiadomości sama ziemia.

Na zachód od kościoła, na grzbiecie zwanym Chełmik archeolodzy odnaleźli osadę z epoki brązu i ślady jeszcze starszego neolitycznego osadnictwa. Obok fragmentów ceramiki, przedmiotów metalowych i kości, znaleziono gliniane naczynia do warzenia soli.

Na południe od tej osady, na wzniesieniu zwanym Bukowa Góra, natrafiono na ślady małego, obronnego, zniszczonego przez pożar grodu o potrójnym obwałowaniu, który powstał w późnej fazie okresu halsztackiego. Znaleziska z tego terenu świadczą o ciągłości osadniczej od ok. X-go do IV-go w.p.n.e.

Okres historii  średniowiecznej znajduje odbicie w źródłach pisanych. Poczynając od mistrza Wincentego Kadłubka poprzez wielkiego kronikarza Jana Długosza, ucznia Akademii Krakowskiej, który powiązał Biskupice z imieniem Biskupa Iwona z rycerskiego rodu Odrowążów, który w 1220 r. sprowadził pod Kraków Zakon Kanoników Regularnych Ducha Św. de Saxia, zwanych także duchakami. Jego następca biskup Prandota przeniósł zgromadzenie do środka Krakowa i nadał mu kościół św. Krzyża, zabudowania na szpital i klasztor oraz kościół pod wezwaniem św. Marcina w Biskupicach wraz z jego dochodami.

Pobliska Wieliczka i królewski Kraków, zawsze czerpały z zasobów parafii zarówno materialnych jaki i potencjału zdolności i umiejętności tutejszych mieszkańców. Kamieniołom dawał budulec dla Wieliczki i Krakowa. Najstarsza trzynastowieczna część Zamku Żupnego została zbudowana z tutejszego piaskowca. Wspaniały drzewostan okolicznych lasów służył budowniczym wznoszącym konstrukcje na ziemi i w czeluściach salin.

W roku 1455 na prośbę biskupa Zbigniewa Oleśnickiego król Kazimierz Jagiellończyk przeniósł Biskupice z prawa polskiego na magdeburskie. W 1530 r. biskup Piotr Tomicki i król Zygmunt Stary w przywileju innowacyjnym dal zakonu duchaków potwierdzają przynależność Biskupic do klasztoru Św. Ducha.

W dokumentach miasta Krakowa przewijają się nazwiska rzemieślników z tej parafii biegłych w swoim fachu. Przykładowo Bartłomiej Wiśniowski, cieśla z Trąbek, który poprawił wadliwą konstrukcję zawieszenia  Dzwonu Zygmunta. Za tę pracę został mianowany głównym cieślą. Z rodzinnej wsi Bartłomieja rekrutowali się świątnicy – kościelni Katedry Wawelskiej.

W 1223r. parafia Biskupice jest notowana w spisach Świętopietrza jako ta, która przesłała zapewne „wdowi grosz” do grobu zastępcy Chrystusa.

Głównym ośrodkiem życia parafii jest kościół pod wezwaniem św. Marcina, erygowany przed 1220r., początkowo drewniany, po roku 1480 zastąpiony gotyckim, murowanym. Przebudowany i konserwowany w XVII wieku. Orientowany, jednonawowy z wielobocznym prezbiterium, z dodaną od południa kaplicą (śś. Joachima i Anny), z piętrową zakrystią i dobudowaną z zachodu wieżą z 1888r.

O Parafii Św. Marcina

Biskupice Parafia pw. św. Marcina
Biskupice 5, 32 – 020 Wieliczka,
Telefon: 12 250 76 76

Proboszcz:
Ks. mgr Robert Jończyk
ur. 1969 r. Myślenice
wyśw. maj 1994 r.,  od 2018 r.

Wikariusze:
Ks. mgr Maciej Ścibor, ur. 1970r. Dobczyce, wyśw. 1996r. Pochodzi z Parafii MB Wspomożenia Wiernych w Dobczycach

Ks. mgr Kazimierz Króżel

Rezydent:
Ks. Tadeusz Dąbrowski, Prałat,
ur. 1936 r. Nowy Targ, wyśw. 1959 r.,
proboszcz w latach 1967 – 2010,
emeryt od 2010 r.
Kaplice obsługiwane przez parafię:

Przebieczany – Miłosierdzia Bożego (2,5 km od kościoła)
Trąbki – św. Izydora (2,5 km od kościoła)
Zabłocie – św. Antoniego (5,5 km od kościoła)

Liczba mieszkańców 4.790

Miejscowości należące do parafii

Biskupice (889), Darczyce (283), Przebieczany (1.050), Sułów (482), Szczygłów (422), Tomaszkowice (578),Trąbki (776), Zabłocie (280)

 

Msze w niedziele i święta – okres zimowy
w kościele parafialnym w Biskupicach: sobota 1700, niedziela  630, 930, 1100, 1800

w kaplicach obsługiwanych przez parafię:
Przebieczany – 815,
Trąbki – 1015,
Zabłocie – 1215

W dni powszednie w Biskupicach w okresie zimowym codziennie o 630 po południu w środy , czwartki, piątki i soboty 1700. W kaplicach w tygodniu o 1800. Wtorek – Zabłocie, środa – Trąbki, czwartek – Przebieczany.

 

Msze w niedziele i święta – okres letni
w kościele parafialnym w Biskupicach: sobota 1800, niedziela  630, 930, 1100, 1800

w kaplicach obsługiwanych przez parafię:
Przebieczany – 815,
Trąbki – 1015,
Zabłocie – 1215

W dni powszednie w Biskupicach w okresie letnim codziennie o 630 po południu w środy , czwartki, piątki i soboty 1800. W kaplicach w tygodniu o 1900. Wtorek – Zabłocie, środa – Trąbki, czwartek – Przebieczany.

 

Kancelaria parafialna czynna:

wtorek od 1600 do 1700

piątek od 1830 do 1930

sobota od 730 do 830

Zmarli w 2 poł. 2010 roku

Zmarli w 2 poł. 2010 roku:
Dębowski Władysław ( od Cichych z Zapanek ).
Juszczyk Mieczysław ( od Karoliny i Roberta Klaja ).
Juszczyk Mieczysław ( od Józefa Augustynka ).                                                                   Juszczyk Mieczysław ( od Agnieszki i Rafała Poterów ).
Kasprzyk Aniela ( od rodziny Patelów ).
Kostrzewa Henryk ( od rodziny Gołąbków ).
Kot Anna ( od rodziny Pirowskich ).
Kowalczyk Maria ( od rodziny Ptaków ).
Kowalczyk Maria ( od Marii Jamka z rodziną ).
Kruszyna Maria ( od Bułatów z Raciborska ).
Kruszyna Maria ( od Burdów z Łazan ).
Kruszyna Maria ( od chrześniaka Franciszka z Łazan ).                                                         Kruszyna Maria ( od Małgorzaty Widor z rodziną ).
Kruszyna Maria ( od rodziny Pajdaków i Grzywaczów ).
Kubik Michalina ( od Haliny Łanoszka ).                                                                               Markowski Kazimierz ( od Krystyny Rybki z Niegowici ).
Markowski Kazimierz ( od Kazimierza Chwastka ).
Markowski Kazimierz ( od rodziny Porąbków ze Sławkowic ).
Markowski Kazimierz ( od rodziny Samków i Jankowiczów ).
Mikołajek Helena ( od rodziny Wajmanów ).
Mikołajek Helena ( od rodziny Jurków ).
Nowosiad Maria ( od Zofii Czyżowskiej i rodziny Gawlików ).
Noga Franciszek ( od rodziny Piechówka z Sułkowa ).
Noga Franciszek ( od rodziny Nogów z Surówek ).
Noga Franciszek ( od rodziny Dziurdziów ).
Ochoński Mieczysław ( od sąsiada Michała Jaszczyka z rodziną ).                                     Ochoński Mieczysław ( od Sabiny Wrześniak z Bodzanowa ).
Ochoński Mieczysław ( od Władysławy Musiał z Jawczyc ).
Ochoński Mieczysław ( od Adama Musiała z Jawczyc z rodziną ).                                       Ochoński Mieczysław ( od Stanisława z Nowego Sącza ).
Rączka Władysława ( od rodziny Świętków ).                                                                 Rączka Władysława ( od kolegów i koleżanek córki z Banku ).
Waśniowska Zofia ( od rodziny Mików z Suchej Beskidzkiej ).
Waśniowska Zofia  ( od rodziny Mików ).
Waśniowska Zofia ( od chrześniaka Józefa z żoną ).                                                       Waśniowska Zofia ( od Kamila i Katarzyny Stojek ).
Waśniowska Zofia ( od Marii Machny z mężem i dziećmi ).

Zmarli w 1 poł. 2010 roku

Zmarli w 1 poł. 2010 roku:

Domoń Kazimierz ( od rodziny Faliszów z Dankowic ).
Domoń Kazimierz ( od rodziny Główków z Hałcnowa ).
Domoń Kazimierz ( od rodziny Kozików z Oświęcimia ).
Domoń Kazimierz ( od parafian św. Maksymiliana w Oświęcimiu ).
Domoń Kazimierz ( od parafian z Dankowic ).
Domoń Kazimierz ( od Sióstr Serafitek z Oświęcimia ).
Domoń Kazimierz ( od Dyrekcji, pracowników i uczniów Szk. Podstaw.
i Gimnazjum w Dankowicach ).
Domoń Kazimierz ( od współpracowników ks. Adama z Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu ).      Domoń Kazimierz ( od nauczycieli i pracowników ze Szkoły Podst. nr. 11 w Oświęcimiu ).    Domoń Kazimierz ( od członków Rycerstwa Niepokalanej Parafii św. Maksymiliana w Oświęcimiu ).                                                                                                                       Domoń Zbigniew ( od rodziny Michalików ).
Jachimczak Wacława ( od rodziny Iskrzyckich z Rabki –Ponice ).
Jachimczak Wacława ( od rodziny Koników i Dańców z Chorągwicy ).
Jachimczak Wacława ( od Moniki Szawel z rodziną ).
Kasprzyk Agata ( od znajomych ze Słomianej ).                                                                 Kasprzyk Agata ( od znajomych ze Słomianej ).
Kasprzyk Agata ( od Jana i Doroty Cygan ).
Korta Genowefa ( od rodziny Pamułów z Rzeszotar ).
Korta Genowefa ( od chrześniaka Józka z rodziną ).                                                      
Korta Genowefa ( od kuzynek z Łazan ).                                                                                 Korta Genowefa ( od rodziny Dzięgów ).

Lenik Dorota ( od ciotki z wujkiem z Rzymu ).                                                                       Lenik Dorota ( od koleżanek i kolegów z zakładu pracy z Myślenic ).                                   Lenik Dorota ( od klasy 4 TGZ z wychowawczynią ).
Lenik Dorota ( od koleżanek i kolegów z zakładu pracy z Myślenic ).
Lenik Dorota ( od koleżanek i kolegów z zakładu pracy z Myślenic ).
Mastalski Jan ( od rodziny Kłapów ).
Mastalski Jan ( od sąsiadów i znajomych ).
Mastalski Jan ( od przyjaciół syna ).                                                                                       Mastalski Jan ( od rodziny Bazelów i Balickich ).
Tańcula Józef ( od rodziny Leszczyckich ).
Wróbel Andrzej ( od Filików i Stelmachów ).
Wróbel Andrzej ( od Anny Martyniak ).                                                                                   Zając Leon ( od rodziny Salów ).