Żywy Różaniec

 1. Spotkania członków ŻR w naszej parafii są w każdą I sobotę miesiąca w kościele w Biskupicach o g. 17.30 ( 16.30).
 2. Opiekunem ŻR jest ks. Robert Jończyk – proboszcz.
 3. W naszej parafii działają i modlą się 23 wspólnoty ŻR.

CELE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 1. Umocnienie wiary w duszach wiernych
 2. Modlitwa w intencjach Kościoła , Ojca Świętego, o pokój i nawrócenie grzeszników przez wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej
 3. Obrona przed duchowymi zagrożeniami
 4. Ożywienie działalności apostolskiej.

OBOWIĄZKI

 1. Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca
 2. Udział w comiesięcznej zmianie tajemnic
 3. Częste przystępowanie do sakramentów świętych, oraz udział w nabożeństwach maryjnych
 4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską
 5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła
 6. Udział w pogrzebie zmarłego członka ŻR, oraz modlitwa za spokój jego duszy.